RASPORED NASTAVNE NA MAS – PRAVO

MEĐUNARDNO PRIVREDNO PRAVO

(zlatko.stefanovic@pravnifakultet.rs, slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs, )

 1. ponedeljak 8.11.2021. 15,00-16,30, doc. dr Slobodan Vukadinović
 2. ponedeljak 15.11.2021. 15,00-16,30, doc. dr Slobodan Vukadinović
 3. utorak 23.11.2021. 15,00-16,30, doc. dr Slobodan Vukadinović
 4. ponedeljak 29.11.2021. 15,00-16,30, doc. dr Slobodan Vukadinović
 5. ponedeljak 13.12.2021. 15,00-16,30, doc. dr Slobodan Vukadinović
 6. ponedeljak 20.12.2021. 17.00-18.30, prof.dr Zlatko Stefanović
 7. ponedeljak 17.01.2022. 17.00-18.30, prof.dr Zlatko Stefanović
 8. ponedeljak 24.01.2022. 17.00-18.30, prof.dr Zlatko Stefanović
 9. ponedeljak 31.01.2022. 17.00-18.30, prof.dr Zlatko Stefanović
 10. ponedeljak 07.02.2022. 17.00-18.30, prof.dr Zlatko Stefanović

SEMINAR MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

(zlatko.stefanovic@pravnifakultet.rs, slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs)

 1. ponedeljak 8.11.2021. 16,30-18,00, doc. dr Slobodan Vukadinović
 2. ponedeljak 15.11.2021.16,30-18.00, doc. dr Slobodan Vukadinović
 3. utorak 23.11.2021.16,30-18.00, doc. dr Slobodan Vukadinović
 4. ponedeljak 29.11.2021.16,30-18.00, doc. dr Slobodan Vukadinović
 5. ponedeljak 13.12.2021.16,30-18.00, doc. dr Slobodan Vukadinović
 6. ponedeljak 20.12.2021.18.30-20.00, prof.dr Zlatko Stefanović
 7. ponedeljak 17.01.2022.18.30-20.00, prof.dr Zlatko Stefanović
 8. ponedeljak 24.01.2022.18.30-20.00; prof.dr Zlatko Stefanović
 9. ponedeljak 31.01.2022.18.30-20.00, prof.dr Zlatko Stefanović
 10. ponedeljak 07.02.2022.18.30-20.00, prof.dr Zlatko Stefanović

MEĐUNARODNA TRGOVINSKA ARBITRAŽA

(slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs)

 1. ponedeljak 06.12.2021. 15,00-16,30, doc. dr Slobodan Vukadinović
 2. četvrtak 16.12.2021. 17.00-18,30, doc. dr Slobodan Vukadinović
 3. četvrtak 20.01.2022. 16,00-17,30, doc. dr Slobodan Vukadinović
 4. utorak 25.01.2022. 16,00-17,30, doc. dr Slobodan Vukadinović

Jedan dodatni termin biće određen naknadno

PRAVO LOKALNE SAMOUPRAVE

(bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs)

1.utorak 09.11.2021. 13,45-15,00, prof. dr Bogoljub Mlosavljević

 1. utorak 23.11.2021. 13.45-15,00, prof. dr Bogoljub Milosavljević
 2. utorak 07.12.2021. 13,45-15,00, prof. dr Bogoljub Milosavljević
 3. utorak 14.12.2021. 13,45-15.00, prof. dr Bogoljub Milosavljević
 4. utorak 21.12.2021. 13.45-15.00, prof. dr Bogoljub Milosavljević

PORODIČNA MEDIJACIJA

(jelena.arsic@pravnifakultet.rs)

 1. četvrtak 18.11.2021. 17,00-18,30, prof. dr Jelena Arsić
 2. utorak 14.12.2021. 17.00-18,30, prof. dr Jelena Arsić
 3. utorak 21.12.2021. 17,00-18,30, prof. dr Jelena Arsić
 4. ponedeljak 24.01.2022. 17,00-18.30, prof. dr Jelena Arsić
 5. petak 04.02.2022. 17.00-18.30, prof. dr Jelena Arsić

PRAVA DETETA I PORODICA

(nebojsa.sarkic@pravnifakultet.rs, jelena.arsic@pravnifakultet.rs

 1. utorak 09.11.2021. 17,00-18,30, prof. dr Jelena Arsić (jelena.arsic@pravnifakultet.rs)
 2. utorak 07.12.2021. 00-18.30, prof.dr Jelena Arsić
 3. petak 01.2022. 17.00-18.30, prof.dr Jelena Arsić
 4. utorak 01.02.2022. 17.00-18.00, prof.dr Nebojša Šarkić
 5. utorak 08.02.2022. 17.00-18.00, prof.dr Nebojša Šarkić

SEMINAR PORODIČNO PRAVO

(jelena.arsic@pravnifakultet.rs)

 1. utorak 23.11.2021. 17,00-18,30, prof. dr Jelena Arsić
 2. sreda 22.12.2021. 17.00-18,30, prof. dr Jelena Arsić
 3. ponedeljak 17.01.2022. 17,00-18,30, prof. dr Jelena Arsić
 4. utorak 25.01.2022. 17,00-18.30, prof. dr Jelena Arsić
 5. petak 11.02.2022. 17.00-18.30, prof. dr Jelena Arsić

SUDSKA KONTROLA UPRAVE

(jelena.jerinic@pravnifakultet.rs)

 1. četvrtak 18.11.2021. 17,00-18,00, prof. dr Jelena Jerinić
 2. četvrtak 09.12.2021. 17.00-18,00, prof. dr Jelena Jerinić
 3. četvrtak 20.01.2022. 17,00-18,00, prof. dr Jelena Jerinić
 4. četvrtak 27.01.2022. 17,00-18.00, prof. dr Jelena Jerinić
 5. četvrtak 10.02.2022. 17.00-18.00, prof. dr Jelena Jerinić

 

SEMINAR UPRAVNO PRAVO

(bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs, jelena.jerinic@pravnifakultet.rs)

 1. ponedeljak 15.11.2021. 18,00-19,00, prof. dr Jelena Jerinić
 2. četvrtak 25.11.2021. 17.00-18,00, prof. dr Jelena Jerinić
 3. četvrtak 13.01.2022. 17,00-18,00, prof. dr Jelena Jerinić
 4. četvrtak 27.01.2022. 12,00-13.00, prof. dr Bogoljub Milosavljević
 5. četvrtak 03.02.2022. 17.00-18.00, prof. dr Bogoljub Milosavljević/prof. dr Jelena Jerinić (odbrana seminarskog rada)

KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA

(bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs, jelena.jerinic@pravnifakultet.rs)

 1. utorak 09.11.2021. 13,45-15,00, prof. dr Bogoljub Milosavljević
 2. utorak 23.11.2021. 13.45-15,00, prof. dr Bogoljub Milosavljević
 3. utorak 07.12.2021. 13,45-15,00, prof. dr Bogoljub Milosavljević
 4. utorak 21.12.2021. 17,00-18.00, prof. dr Jelena Jerinić
 5. utorak 11.01.2022. 17.00-18.00, prof. dr Jelena Jerinić

PREKRŠAJNO PRAVO

(sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs)

 

 1. sreda 10.11.2021. 17.00-18.45h, prof. dr Slađana Jovanović
 2. sreda 17.11.2021. 17.00-18.45h, prof. dr Slađana Jovanović
 3. sreda 24.11.2021. 17.00-18.45h, prof. dr Slađana Jovanović
 4. sreda 01.12.2021. 17.00-18.45h, prof. dr Slađana Jovanović
 5. sreda 08.12.2021. 17.00-18.45h, prof. dr Slađana Jovanović
 6. sreda 15.12.2021 17.00-18.45h, prof. dr Slađana Jovanović

KRIVIČNO PRAVO I ZAŠTITA ŽRTAVA

(sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs)

 

 1. sreda 10.11.2021. 19.00-20.45h, prof. dr Slađana Jovanović
 2. sreda 24.11.2021. 19.00-20.45h, prof. dr Slađana Jovanović
 3. sreda 08.12.2021. 19.00-20.45h, prof. dr Slađana Jovanović
 4. sreda 22.12.2021. 17.00-18.45h, prof. dr Slađana Jovanović

 

SEMINAR KRIVIČNO PRAVO

(sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs)

 

sreda 17.11.2021. 19.00-19.45h, prof.dr Slađana Jovanović

sreda 01.12.2021. 19.00-19.45h, prof. dr Slađana Jovanović

sreda 15.12.2021. 19.00-19.45h, prof. dr Slađana Jovanović

sreda 22.12.2021. 19.00-20.45h, prof. dr Slađana Jovanović

 

PRAVO IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

(vanda.bozic@pravnifakultet.rs)

 

 1. petak 05.11.2021. 18,30-20,00, doc. dr Vanda Božić
 2. petak 19.11.2021. 18.30-20,00, doc. dr Vanda Božić
 3. petak 26.11.2021. 18,30-20,00, doc. dr Vanda Božić
 4. petak 03.12.2021. 18,30-20.00, doc. dr Vanda Božić
 5. petak 10.12.2021. 18.30-20.00, doc. dr Vanda Božić

MEĐUNARODNO EKOLOŠKO PRAVO I  ODGOVORNOST ZA EKOLOŠKE ŠTETE

(mario.lukinovic@pravnifakultet.rs)

 

 1. četvrtak 18.11.2021. 17,30-19,00, prof. dr Mario Lukinović
 2. četvrtak 25.11.2021. 17.30-19,00, prof. dr Mario Lukinović
 3. četvrtak 02.12.2021. 17,30-19,00, prof. dr Mario Lukinović

Ostali termini nastave biće naknadno određeni.

IMOVINSKI ODNOSI ČLANOVA PORODICE

(nebojsa.sarkic@pravnifakultet.rs, milena.trgovcevicprokic@pravnifakultet.rs)

 1. sreda 10.11.2021. 17.00-18.00, prof.dr Nebojša Šarkić
 2. sreda 17.11.2021. 17.00-18.00, prof.dr Nebojša Šarkić
 3. sreda 24.11.2021. 17.00-18.00, prof.dr Milena Trgovčević-Prokić
 4. sreda 01.12.2021. 17.00-18.00, prof.dr Milena Trgovčević-Prokić

Ostali termini nastave biće naknadno objavljeni u dogovoru sa predmetnim nastavnicima

PRAVOSUDNI SISTEM

(milena.trgovcevicprokic@pravnifakultet.rs, nebojsa.sarkic@pravnifakultet.rs)

 

 1. petak 19.11.2021. 18.00-19.00, prof.dr Milena Trgovčević-Prokić
 2. petak 26.11.2021. 18.00-19.00, prof.dr Milena Trgovčević-Prokić
 3. petak 03.12.2021. 18.00-19.00, prof.dr Milena Trgovčević-Prokić
 4. sreda 19.01.2022. 17.00-18.00, prof.dr Nebojša Šarkić
 5. sreda 26.01.2022. 17.00-18.00, prof.dr Nebojša Šarkić

SEMINAR PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO

(vladimir.crnjanski@pravnifakultet.rs)

 1. utorak 23.11.2021. 17.00-18.45, doc.dr Vladimir Crnjanski
 2. utorak 30.11.2021. 17.00-18.45, doc. dr Vladimir Crnjanski
 3. utorak 21.12.2021. 17.00-18.45, doc. dr Vladimir Crnjanski
 4. ponedeljak 17.01.2022. 17.00-18.45, doc. dr Vladimir Crnjanski
 5. ponedeljak 24.01.2022. 17.00-18.45, doc. dr Vladimir Crnjanski

 

JAVNOBELEŽNIČKA DELATNOST

(milena.trgovcevicprokic@pravnifakultet.rs, nebojsa.sarkic@pravnifakultet.rs)

 1. sreda 10.11.2021. 18.00-19.00, prof.dr Milena Trgovčević-Prokić
 2. četvrtak 18.11.2021. 18.00-19.00, prof.dr Milena Trgovčević-Prokić
 3. četvrtak 25.11.2021. 18.00-19.00, prof.dr Milena Trgovčević-Prokić
 4. utorak 18.01.2022. 17.00-18.00, prof.dr Nebojša Šarkić
 5. utorak 25.01.2022. 17.00-18.00, prof.dr Nebojša Šarkić

JAVNOIZVRŠITELJSKA DELATNOST

(nebojsa.sarkic@pravnifakultet.rs)

 

 1. utorak 23.11.2021. 17.00-18.00, učionica _, prof.dr Nebojša Šarkić

Ostali termini nastave biće naknadno objavljeni u dogovoru sa predmetnim nastavnikom