RASPORED ISPITA
U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROK

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – petak 10. septembar 17h, učionica  4
 2. Računovodstvo i revizija – utorak 7. septembar 18h, učionica  4
 3. Statusno korporativno pravo – sreda  8. septembar 17h, učionica  1
 4. Javna preduzeća i ustanove – sreda  1. septembar 17h, učionica 1
 5. Lokalna samouprava – ponedeljak 30. avgust  14h, velika sala
 6. Banke i berze – petak 3. septembar 12h,  učionica  1

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – petak 10. septembar 17h, učionica  4
 2. Teorija ustavnog prava i evrop.konst. – ponedeljak  30. avgust  14h, velika sala
 3. Teorija privatnog prava – petak 3. septembar 12h, učionica 1
 4. Krivično procesno pravo –  ponedeljak 6. septembar 17h, kabinet 7
 5. Kazneno pravo i transnac.kriminalitet –  četvrtak 9. septembar 18h, učionica  1

USLED AKTUELNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE, STUDENTI SU U OBAVEZI DA PRETHODNO PRIJAVE IZLAZAK NA ISPIT NA E-MAIL uros.jovanovic@pravnifakultet.rs  ili  putem  telefona  011/2095566 NAJKASNIJE DO 13. AVGUSTA 2021.

Napomena * – studenti koji planiraju da u septembarskom 1  roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, ili im se poklapaju termini ispita, mogu se obratiti putem mail-a do 14. jula  2021.  godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095566 radi zakazivanja  posebnog termina.

Formular – prijava ispita

RASPORED ISPITA
 U SEPTEMBARSKOM II ISPITNOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – petak 24. septembar 17h, učionica  4
 2. Računovodstvo i revizija – utorak 21. septembar 18h, učionica  4
 3. Statusno korporativno pravo – četvrtak 23. septembar 17h, učionica  1
 4. Javna preduzeća i ustanove – ponedeljak 20. septembar 17h, učionica  1
 5. Lokalna samouprava – ponedeljak 20. septembar 12h, kabinet 7
 6. Banke i berze – četvrtak 23. septembar 12h, učionica  3

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – petak 24. septembar 17h, učionica  4
 2. Teorija ustavnog prava i evrop.konst. – ponedeljak 20. septembar 12h, kabinet 7
 3. Teorija privatnog prava – četvrtak 23. septembar 12h, učionica  3
 4. Krivično procesno pravo –  ponedeljak 20. septembar 17h, kabinet 7
 5. Kazneno pravo i trnasnac.kriminalitet –  četvrtak 23. septembar 18h, učionica 3

USLED AKTUELNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE, STUDENTI SU U OBAVEZI DA PRETHODNO PRIJAVE IZLAZAK NA ISPIT NA E-MAIL uros.jovanovic@pravnifakultet.rs  ili putem telefona 011/2095566 NAJKASNIJE DO 13. SEPTEMBRA 2021.

Napomena * – studenti koji planiraju da u septembarskom 2  roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, ili im se poklapaju termini ispita, mogu se obratiti putem mail-a do 14. jula  2021.  godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095566 radi zakazivanja  posebnog termina.

Formular – prijava ispita

RASPORED ISPITA
U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – četvrtak 7. oktobar 17h
 2. Računovodstvo i revizija – utorak 5. oktobar 18h
 3. Statusno korporativno pravo – četvrtak 7. oktobar 17h
 4. Javna preduzeća i ustanove –  utorak 5. oktobar 17h
 5. Lokalna samouprava – ponedeljak 4. oktobar 12h
 6. Banke i berze – petak 8. oktobar 13h

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – četvrtak 7. oktobar 17h
 2. Teorija ustavnog prava i evrop.konst. – ponedeljak 4. oktobar 12h
 3. Teorija privatnog prava –  petak 8. oktobar 13h
 4. Krivično procesno pravo – ponedeljak 4. oktobar 17h, kabinet 7
 5. Kazneno pravo i trananac.kriminalitet –  četvrtak 7. oktobar 18h

USLED AKTUELNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE, STUDENTI SU U OBAVEZI DA PRETHODNO PRIJAVE IZLAZAK NA ISPIT NA E-MAIL uros.jovanovic@pravnifakultet.rs  ili  putem  telefona  011/2095566 NAJKASNIJE DO 27. SEPTEMBRA 2021.

Napomena * – studenti koji planiraju da u septembarskom 2  roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, ili im se poklapaju termini ispita, mogu se obratiti putem mail-a do 14. jula  2021.  godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095566 radi zakazivanja  posebnog termina.

Formular – prijava ispita