Tim Pravnog fakulteta Univerziteta Union osvojio je drugo mesto, kao i drugo mesto za najbolji pisani memorijal na The Monroe E. Price regionalnom takmičenju za jugoistočnu Evropu iz medijskog prava i time se plasirao na svetsku rundu takmičenja koja se održava na Univerzitetu u Oksfordu, Engleska, u periodu 30. mart – 2. april 2016. godine (http://pricemootcourt.socleg.ox.ac.uk/).

Članovi tima Pravnog fakulteta Univerziteta Union koji će učestvovati na svetskoj rundi takmičenja na Oksford Univerzitetu su: Ivana Vučković, Stefan Filipović i Nikola Stanojević sa trenerima Andrejom Španjević i Natašom Matijević.

Regionalno takmičenje za jugoistočnu Evropu organizovano je od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Pravnim fakultetom Univeziteta u Oksfordu 5. decembra 2015. godine, a na takmičenju su učestvovali studenti iz Hrvatske, Grčke, Mađarske i Srbije.

Prvo mesto osvojio je tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, drugo mesto tim Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu a treće mesto tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.

The Monroe E. Price međunarodno takmičenje iz Medijskog prava (Monroe E. Price Moot Court) jedno je od najprestižnijih moot court takmičenja na svetu organizovano od strane Programa za uporedno medijsko pravo Centra za Socio-Pravne studije Pravnog fakulteta Univerziteta Oksford (http://pricemootcourt.socleg.ox.ac.uk/).

Svrha ovog takmičenja je bolje upoznavanje studenata sa medijskim pravom, kao i spoznaje tanke linije koja razdvaja slobodu govora i pravo na privatnost. Priprema takmičenja podrazumeva pisanje pismenih podnesaka, koji zapravo predstavljaju tužbu i odgovor na tužbu, kao i usmeno izlaganje stavova izloženih u podnesku, odgovaranje na pitanja sudija kao i sučeljavanje sa protivničkim timom i sve to na engleskom jeziku.