Dušan Kanazir

dusan-kanazirDušan Kanazir je stekao zvanja J.D. (Juris Doctor) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Minesoti (Sjedinjene Američke Države), LL.M. (Legum Magister) na Univerzitetu Kembridž (Ujedinjeno Kraljevstvo), i diplomiranog pravnika na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union (Srbija).

Trenutno je advokat u kancelariji firme Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP u Palo Altu, Kaliforniji, gde predstavlja klijente u kompleksnim transakcijama spajanja i preuzimanja firmi.

Prethodno je bio sudijski pomoćnik (judicial extern) sudiji John R. Tunheim-u (pri Federalnom okružnom sudu SAD, Okrug Minesota) i pravosudni službnik (law clerk) pri Tužilaštvu Međunardnog krivičnog tribunala Ujedinjenih Nacija za Bivšu Jugoslaviju.


Željko Đurić

zeljko-djuricŽeljko Đurić je stekao 2012. godine zvanje mastera iz oblasti poslovnog prava, prava konkurencije i prava intelektualne svojine na Univerzitetu Kembridž u Velikoj Britaniji, a diplomirao je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Trenutno je direktor kompanije Vetroelektrane Balkana koja se bavi razvojem i izgradnjom projekta vetroelektrane Čibuk 1 na području opštine Kovin.

Od 2014. godine je član radne grupe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za izradu podzakonskih akata na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, a bio je i stalni član Zajedničke grupe Vlade Republike Srbije za sprovođenje strategije za unapređenje pozicije Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja (Doing Business).


Luka Prelević
luka-prelevic

Luka Prelević je stekao zvanje mastera u oblasti međunarodnog menadžmenta na zajedničkim akademskim master studijama na Univerzitetu Bocconi i univerzitetu u Kelnu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, gde mu je dva puta bila dodeljena stipendija koju dobijaju tri studentkinje ili studenta sa najvišom prosečnom ocenom u generaciji i bio je student koji je najbrže završio osnovne studije u istoriji Univerziteta.

Trenutno je konsultant u kompaniji McKinsey – najvećoj konsultantskoj kući na svetu, u kojoj je pomogao osnivanje njene beogradske kancelarije. U okviru McKinsey-a Luka je radio po celom svetu, uključujući i Singapur, Koreju, Južnu Afriku, Hong Kong, SAD, Maleziju, Italiju, Nemačku, Veliku Britaniju, Francusku i druge zemlje.

Luka je takođe suosnivač Inspiron Solutions – kompanije za razvoj softvera i autsorsing, i Energy Premier – platforme za trgovinu električnom energijom.

Prethodno, Luka je položio pravosudni ispit i radio je kao advokat u Advokatskoj kancelariji “Božo Prelević”, a radio je i za: LEX League of Experts NGO, Merrill Lynch, AT Kearney i Henkel.

Luka je pobednik GESS-a, Minhen, Nemačka – najvećeg evropskog takmičenja u socijalnom preduzetništvu. Pored toga, tokom studija bio je suosnivač Cuora Consulting–a, udruženja studenata koje pruža besplatne konsultantske usluge nevladinim organizacijama, a koje se nedavno proširilo i obuhvata nekoliko univerziteta.


Vanja Ćulibrk

vanja-culibrkVanja je zvanje mastera stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Položila je pravosudni ispit sa odlikama i završila je Pravosudnu akademiju.

Trenutno radi u krivičnom odeljenju Višeg suda u Beogradu do izbora na sudijsku ili javnotužilačku funkciju. Prethodno je u sklopu obuke  na Pravosudnoj akademiji radila u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, krivičnom odeljenju Prvog osnovnog suda u Beogradu, parničnom i porodičnom odeljenju Prvog osnovnog suda u Beogradu i u Prekršajnom sudu u Beogradu. Pre toga je radila u krivičnom odeljenju Trećeg osnovnog suda u Beogradu, kao i u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije. U toku osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu u sklopu pravne klinike iz porodičnog prava pružala je besplatnu pravnu pomoć.


Ines Trifunović (ex Lasić)

ines-trifunovicInes je dvogodišnje master studije iz prava ljudskih prava i intelektualne svojine završila je na Univerzitetu Lund u Švedskoj kao stipendista Švedskog instituta, gde je odbranila master tezu na temu farmaceutskih patenata i pristupa osnovnim lekovima – „Pharmaceutical Patents, Right to Health and Access to Essential Medicines: A Human Rights Critique“. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu

Trenutno radi u kompaniji RICOM Publishing d.o.o., koja se bavi zaštitom autorskih prava muzičkih autora i koja je licencirani zastupnik kompanije Universal Music Publishing Group za teritoriju Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Od januara 2016. godine član je Upravnog odbora Organizacije muzičkih autora Srbije (SOKOJ) kao predstavnik domaćih izdavača (publisher-a).

Pripravničku praksu kao advokatski pripravnik obavila u Advokatskoj kancelariji Antunović. U nevladinoj organizaciji SHARE Defense bavila se pravnim istraživanjem iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, privatnosti, slobode medija, pristupa informacijama od javnog značaja i mnogih drugih oblasti kojima se ova organizacija bavi. Radila je i kao saradnik istraživač u pravnom timu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, u sporu Hrvatska protiv Srbije pred Međunarnodnim sudom pravde u Hagu.

U časopisu „Pravni zapisi“ je 2014. godine objavila je članak na temu „Farmaceutski patenti: Opšte karakteristike i aktuelna pitanja u međunarodnopravnom kontekstu“.


Aleksa Radonjić

aleksa-radonjicAleksa je doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Zvanje mastera iz evropskog privatnog prava stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Amsterdamu, a diplomirao je na Pravnom fakutletu Univerziteta Union u Beogradu.

Trenutno je asistent na Pravnom fakutetu Univerziteta Union u Beogradu na predmetu svojinsko pravo, a osim toga obavlja i funkcije koordinatora za studentska takmičenja i koordinatora alumni kluba. Obučavao je tim fakulteta za regionalnu rundu Price Media Law Moot Court-a 2013. Prethodno je radio i u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Takođe sarađuje sa Beogradskim centrom za ljudska prava na izradi godišnjih izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji. Bio je pripravnik-volonter u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

Bavi se temama iz oblasti građanskog prava, stvarnog prava, evropskog privatnog prava i socijalne pravde. Autor je više naučnih članaka i koautor praktikuma iz svojinskog prava na Pravnom fakultetu Unverziteta Union u Beogradu.


Milica Filipović

milica-filipovicMilica Filipović je doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta Union u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Potsdamu, Nemačka. Milica je stekla zvanje mastera (LL.M) na Pravnom fakultetu Univerziteta Union 2010. godine, gde je i diplomirala 2008. godine.

Trenutno je advokat u regionalnoj advokatskoj kancelariji Karanović&Nikolić u Beogradu, gde savetuje klijente u svim oblastima privrednog prava, sa posebnim fokusom na: ugovore u privredi, regulatorna pitanja, IT, zaštitu ličnih podataka, pravila o anti-korupciji, farmaceutski i zdravstveni sektor, pravila o zaštiti potrošača, kao i intelektualnu svojinu.

Milica je stipendista DAAD-a (Nemačke službe za akademsku razmenu) i u okviru istraživačke stipendije za doktorske studije boravila je 2012. i 2013. godine na Univerzitetu Potsdam u Nemačkoj.

Milica je član Advokatske komore Beograda, Međunarodne advokatske komore (IBA), kao i ovlašćeni zastupnik pred Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije.


 Igor Vila

igor-vilaIgor je stekao zvanje master pravnika i diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, a diplomiranog filozofa na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Trenutno radi u sopstvenoj advokatskoj kancelariji, a pored toga je i koordinator kursa italijanske kulture u organizaciji opštine Garnjano i Univerziteta u Milanu. Prethodno je radio u advokatskoj kancelariji Subašić iz Beograda. Bio je saradnik u nastavi na predmetima upravno pravo i ustavno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Bio je i sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu.

Igor je autor pravne analize odluka o osnivanju pravobranilaštva jedinica lokalnih samouprava pod pokroviteljstvom Stalne konferencije gradova i opština, kao i materijala za obuku, a bio je i mentor e-obuke na temu “Dobra uprava i rodna ravnopravnost u gradovima i opštinama” u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština. Bio je i konsultant na projektima: “Popis poslova po sektorima na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji”, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za sledeće oblasti: veterina, zaštita bilja, zaštita životne sredine, obrazovanje i “Popis poslova po sektorima na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji”, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za sledeće oblasti: poljoprivreda, prostorno planiranje i urbanizam, zdravstvo. Konačno bio je i mentor e-obuke na temu “Decentralizacija i sistem lokalne samouprave u Srbiji u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština, Beograd.

Autor je i koautor više naučnih članaka u domaćim i stranim naučnim časopisima i koautor je praktikuma iz upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.


 Relja Radosavljević

relja-radosavljevicRelja je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

Trenutno radi kao viši pravni saradnik u Misiji OEBS-a u Srbiji, na projektu „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela“ u okviru Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava. Od 2015. do 2018. godine bio je deo pravnog tima Fonda za humanitarno pravo, zadužen za programsku oblast prava žrtava ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava u vezi sa oružanim sukobima, a od 2012. do 2015. godine radio je u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao pravnik lingvista u Sektoru za izradu nacionalne verzije pravnih tekovina Evropske unije. Tokom 2011. godine stažirao je u Sekretarijatu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Relja je kao deo tima Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu 2009. i 2010. godine učestvovao na takmičenju Philip C. Jessup International Law Moot Court u Vašingtonu (SAD), kada je bio proglašen za najboljeg govornika nacionalnog finala.


Milica Kostić

milica-kosticMilica Kostić je kao student generacije diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, a zvanje mastera pravnih nauka stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta Mičigenkao Hugo Grotius postdiplomski stipendista.

Milica je trenutno direktorka projekta u američkoj pro bono advokatskoj kući, the Public International Law and Policy Group u Vašingtonu, gde radi na dokumentovanju teških kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima.

Ona je prethodno bila direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo gde je rukovodila istraživanjem kršenja ljudskih prava u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, monitoringom suđenja za ratne zločine, zastupanjem žrtavaratnih zločina u parničnim i krivičnim postupcima, kao i međunarodnom saradnjom u oblasti istraživanja i dokumentovanja kršenja ljudskih prava.

Kostić je stažirala u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu i radila kao pripravnica u advokatskoj kući Freshfields Bruckhaus Deringer u Parizu, u odeljenju za arbitražu. Takođe je radilakao asistentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na predmetu međunarodno javno pravo.

Milica je urednik i autor destina publikacija u oblasti tranzicione pravde.


Lena Petrović

lena-petrovicLena Petrović je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu 2008. godine. U avgustu 2018. započeće master studije na Pravnom fakultetu u Vašingtonu na Američkom Univerzitetu, program međunarodnih pravnih studija. U tu svrhu joj je dodeljena stipendija Alumni fonda Pravnog fakulteta u Vašingtonu Američkog Univerziteta. Lena je u periodu avgust 2017 – jun 2018. na istom fakultetu bila na usavršavanju kao stipendista u okviru Fulbrajt programa. Prethodno je, 2013. godine kao dobitnica međunarodne stipendije nemačkog Bundestaga bila na usavršavanju u Nemačkoj.

Lena je pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava gde pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila i prati stanje izbeglica u Srbiji. Takođe, prati stanje prava na mirno okupljanje u Srbiji i zalaže se za izmene zakonodavstva u ovoj oblasti.

Prethodno je bila advokatska pripravnica u advokatskoj kancelariji Golubović, a po završetku pripravničkog staža položila je pravosudni ispit 2011. godine.

Objavila je i uređivala nekoliko izveštaja i pravnih analiza u oblasti prava izbeglica, a učestvovala je i govorila na brojnim domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama.


Rastko Nešković

rastko-neskovic

Rastko Nešković je stekao 2011. godine zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Trenutno je zaposlen na poziciji samostalnog savetnika u Državnom pravobranilaštvu, Odeljenu za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava gde radi na poslovnima zastupanja, ali i izvršenja presuda Evropskog suda donetih u odnosu na Republiku Srbiju.

Pripravničku vežbu obavio je u Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda, nakon čega je u junu 2013 godine položio pravosudni ispit. U Gradskom pravobranilaštvu bio je na poziciji stručnog saradnika gde je radio na poslovima zastupanja u predmetima iz šire oblasti građanskog i privrednog prava.

Od 2015. godine do početka 2018. godine radio je kao vodeći stručni saradnik za poslove zastupanja u JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ na poslovima naplate potraživanja, izrade različitih ugovora o reprogramu dugovanja i davanju pravnih saveta i mišljenja rukovodstvu preduzeća u pogledu modela naplate potraživanja i regulisanja spornih dužničko-poverilačkih odnosa.

U toku trajanja studija i nakon zaposlenja pohađao je veliki broj seminara, radionica i treninga iz oblasti ljudskih prava i vladavine prava u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija koje rade na teritoriji Republike Srbije. Takođe, tokom studija, u sklopu pravne klinike za porodično pravo, pružao je besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim građanima. U martu 2011. godine proglašen je za najboljeg delegata ispred Saveta za ljudska prava u okviru Belgrade International Model United Nations 2011 (BIMUN 2011).