Informacije o upisu

FAKULTET VRŠI UPIS:

 • 20 studenata na prvu godinu studija u trajanju od tri godine (180 ESPB)
 • 130 studenata na prvu godinu studija u trajanju od četiri godine (240 ESPB);

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine. Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata testa provere sposobnosti i sklonosti pravu.

img

ŠKOLARINA

Školarina iznosi 1800 evra po godini studija, ukoliko se uplati odjednom, odnosno do 1. oktobra. Školarina se može platiti u deset mesečnih rata i tada iznosi 2000 evra po godini. Iznos od 400 evra se uplaćuje prilikom upisa, a ostatak od devet mesečnih rata u istom iznosu, počev od novembra meseca.

Brat ili sestra već upisanog studenta plaćaju školarinu umanjenu za 30% dok su oboje na studijama.

U cenu školarine uračunati su i udžbenici, prijavljivanje i polaganje ispita, bez obzira na njihov broj, potvrde o studiranju, obuke za korišćenje pravne baze „Paragraf Lex“, kao i druge aktivnosti koje organizuje Fakultet u cilju stručnog usavršavanja studenata.

Plaćanje školarine studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Union omogućeno je i preko studentskog kredita Komercijalne banke.

Postupak Prijave

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Pravni fakultet Univerziteta Union, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentskoj službi Fakulteta originalna dokumenta ili fotokopije /ne moraju da budu overene/ sledećih dokumenata:

 1. Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole,
 2. Diploma o stečenom srednjem obrazovanju,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšte informisanosti i sklonosti pravu u iznosu od 30 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate,
 5. Prijavni list – /dobija se u Studentskoj službi Fakulteta/.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita – testa opšte informisanosti i sklonosti pravu. Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele testa, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati test.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu. Ukupan broj bodova koji se može osvojiti po oba osnova je najviše 100. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu kandidat može steći do 60 bodova.

Rang lista kandidata za upis objavljuje se narednog dana u odnosu na dan polaganja testa opšte informisanosti i sklonosti pravu.

img

Upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 1. Originalna dokumenta,
 2. Svedočanstvo sva četiri razreda srednje škole i diploma,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Indeks - dobija se u Studentskoj službi Fakulteta,
 5. Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
 6. Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 50 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate,
 7. Dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta (iznos zavisi od Vašeg izbora da li plaćate na rate ili odjednom).

Tekući račun Pravnog fakulteta Univerziteta Union je 160-322641-19.


Poziv na broj - ime studenta tj. broj indeksa, kada bude poznat.

Možete preuzeti prijavni list, popuniti ga i poslati na mail .


Prijavni list


Primer testa provere opšte sposobnosti i sklonosti pravu - Jul 2013

Informiši se

Unesite vaš email i prvi saznajte najnovije informacije vezane za upis.

Pozovite

(011) 2095 502

Radno vreme

Ponedeljak-Petak 09:00h-17:00h