e-mail: vesnabeg@sezampro.rsVeca_4

Predmet:

• Međunarodno javno pravo

Biografija

Rođena u Beogradu 7. oktobra 1955. godine.

Obrazovanje

 • Doktorirala na Pravnom fakultetu Univeziteta Union 2008.
 • Magistrirala iz međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1988.
 • Pravosudni ispit, 1982.
 • Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1978.
 • Maturirala u V beogradskoj gimnaziji 1974.

 

Radno iskustvo

 • Pravni fakultet univerziteta Union (2010 – ), vanredni profesor
 • Pravni fakultet univerziteta Union (2008 – 2009), docent
 • Pravni fakultet univerziteta Union (2005 – 2008), saradnik u nastavi
 • Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, (2004 -), izvršni direktor
 • Ministarstvo spoljnih poslova SCG, Beograd (2001 – 2004), šef kabineta ministra.
 • Beogradski centar za ljudska prava, Beograd (1997 – 2001), izvršni direktor.
 • Beogradski centar za ljudska prava, Beograd (1995 – 1997), programski koordinator.
 • Arhiv Srbije, Beograd (1989 – 2001), viši arhivista.
 • Arhiv Srbije, Beograd (1980 – 1989), arhivista.
 • Advokatska kancelarija (1979-1980), advokatski pripravnik
 • Ostale aktivnosti
 • Radna grupa za ljudska prava, Pravosudni centar (2004 –2009)
 • Savet za ljudska prava, Centar za Antiratnu Akciju, Beograd (1991-1995), pravni savetnik.
 • Jugoslovenski forum za ljudska prava, Beograd (1988-1992), saradnik.
 • Uređivački odbor Arhivskog pregleda, Beograd (1987-1992), sekretar.
 • Udruženja građana „Praxis”, Beograd, (2006- ), predsednik Upravnog odbora.
 • Asocijacije instituta za ljudska prava (Association of Human Rights Institutes) (2005- ), član Upravnog odbora
 • Kao rukovodilac ili koordinator učestvovala u realizaciji sledećih projekata: Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ); Ljudska prava, mir i bezbednost u spoljnoj politici Evropske unije (Human Rights, Peace and Security in EU Foreign Policy) – COST Action A28, Monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji; Ljudska i manjinska prava u životnom ciklusu etničkih sukoba (MIRICO); Ljudska bezbednost u regionu Zapadnog Balkana: uticaj međunarodnog terorizma i kriminalnih organizacija na mirovni proces u regionu (HUMSEC); Ljudska prava kao cilj i sredstvo uključivanja mladih u društvene aktivnosti; Evropske integracije Srbije: sprovođenje prioriteta Evropskog partnerstva sa Srbijom na polju pravosudnih reformi i Uloga Evropske unije u reformi sistema zaštite ljudskih prava u UN (The Role of the EU in UN Human Rights Reform) – COST Action IS0702.

Bibliografija:

 • „Reforma ugovornih tela UN – predlozi i mogućnosti”, Godišnjak 2007 Udruženja za međunarodno pravo, Beograd, 2008;
 • „Reforma sistema zaštite ljudskih prava u Ujedinjenim nacijama”, Ustavne i međunarodno pravne garancije ljudskih prava, Pravni fakultet u Nišu, Centar za publikacije, Niš, 2008;
 • V. Dimitrijević, O. Račić, V. Đerić, T. Papić, V. Petrović, S. Obradović, Osnovi međunarodnog javnog prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2007;
 • V. Dimitrijević, D. Popović, T. Papić, V. Petrović, Međunarodno pravo ljudskih prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2006;
 • V. Petrović, (ur.), Ljudska prava u Srbiji 2006, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2007;
 • V. Petrović, (ur.), Ljudska prava u Srbiji i Crnoj Gori 2005, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2006;
 • V. Petrović, (ur.), Zbirka odluka o ljudskim pravima (presude Evropskogh suda za ljudska prava o pitanjima koja se odnose na maloletnike), Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2006;
 • V. Dimitrijević, J. Jolić, S. Milatović, V. Petrović, Zaštita individualnih prava pred ugovornim telima UN Beogradski centar za ljudska prava i OEBS, Beograd, 2003;
 • V. Petrović, Međunarodni postupci za zaštitu ljudskih prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2001;
 • Ljudska prava kao tema u javnosti – ljudska prava u pravnoj praksi, urednik, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1997;
 • „Odredbe o ljudskim pravima u Dejtonsko-Periskom sporazumu”, Pravo ljudskih prava – nove teme, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1996.