e-mail: vladimir.vodinelic@pravnifakultet.rsVladimir V. Vodinelic

Predmeti:

• Osnovi građanskog i privrednog prava
• Svojinsko pravo
• Pravo medija

Biografija

Rođen 1948. godine, u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao u Beogradu. Studije prava započeo 1967. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, a završio 1971. godine na Pravnom fakultetu u Splitu.

Advokatski pripravnik 1971 – 1973. godine u Splitu.

Asistent na Pravnom fakultetu u Splitu 1971 – 1975. godine.

Magisterijum pravnih nauka 1981. na Pravnom fakultetu u Beogradu,doktorat pravnih nauka na istom fakultetu 1986. godine.

Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu do septembra 2002. godine, na kome deluje od 1975. godine, sa prekidom od 1998. do 2001. godine, kada je odstranjen sa Univerziteta u političkoj čistki.

Dr h.c. (doctor iuris honoris causa), 2007. godine, Universität des Saarlandes.

Suosnivač, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta UUB (raniji naziv: Fakultet za poslovno pravo), u Beogradu.

Suosnivač i direktor Centra za unapređivanje pravnih studija, Beograd (www.cups.rs)

Inostrane stipendije za stručno usavršavanje u oblasti prava: stipendija Fondacije Carl Duisberg (Köln), stipendija Fondacije Alexander von Humboldt (Bonn), stipendija Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Berlin). Gost istraživač i gostujući profesor 1989 – 1991., 1999 – 2001. na Europa-Institutu Univerziteta Saarlanda (Saarbrücken) i na Ost-Europa-Institutu Freie Univerziteta Berlin.

Glavni i odgovorni urednik časopisa “Pravni zapisi“, časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu; član redakcije časopisa “Hereticus“, časopis za preispitivanje prošlosti; zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa “Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu“; zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa “Arhiv za pravne i društvene nauke”, Beograd.

Težišna područja naučnog rada: Građansko pravo (Opšta teorija građanskog prava, Opšti deo građanskog prava), Stvarno pravo, Prava ličnosti, Pravo medija.

Knjige i monografije: Održaj – uporednopravno (1981), Javno i privatno pravo (1986), Građansko pravo: Uvodne teme (1991, 2012), Uvod u građansko pravo, knjiga prva (1992), Uvod u građansko pravo (1995, 1996, 1997, 1999), Tzv. zloupotreba prava (1997), Pravo medija (1998), Prošlost kao izazov pravu (srpska strana pravnog savladavanja prošlosti) (2002), Međunarodno privatno pravo ličnosti (2003), Pravo masmedija (2003), Pravo informacionih tehnologija (2007), Građansko pravo: Uvod u građansko pravo i Opšti deo građanskog prava (2012, 2014), Državina: Pojam, priroda, Zaštita i razlog zaštite (2015).

Bibliografija

a. Knjige

    1. ODRŽAJ – UPOREDNO PRAVNO, magistarski rad, Beograd,, 1981, VII + 415 str.
    2. JAVNO I PRIVATNO PRAVO, doktorska disertacija, Beograd, 1986, XIX + 1185 str.
    3. GRAĐANSKO PRAVO – UVODNE TEME, “Nomos”, Beograd, 1991, VIII + 160 str.
    4. UVOD U GRAĐANSKO PRAVO, knjiga prva, “Nomos”, Beograd, 1992, VI+195 str. (zajedno sa O. Stanković)
    5. UVOD U GRAĐANSKO PRAVO, “Nomos”, Beograd, 1. izd., 1995, X + 291 str., 2. izd. 1996, X + 289 str., 3. izd. 1997, X + 289 str. 4. izd. 2003, X + 289 str., 5. izd. 2007, X + 289 str. (zajedno sa O. Stanković)
    6. TZV. ZLOUPOTREBA PRAVA, “Nomos”, Beograd, 1997, VII + 240 str.
    7. PRAVO MEDIJA (SA MODELOM ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU), “Beogradski centar za ljudska prava”, Beograd, 1998, 299 str. (zajedno sa V. Đerić – S. Gajin – D. Stojković – M. Živković)
    8. PROŠLOST KAO IZAZOV PRAVU (Srpska strana pravnog savladavanja prošlosti), Beograd , 2002, 115 str. = THE PAST AS A CHALLANGE TO THE LAW (Serbian side of the legal coping with the past), Beograd, 2002, 119 str.
    9. PRAVO MASMEDIJA, skripta, “Fakultet za poslovno pravo”, Beograd, 2003, 119 str.
    10. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO LIČNOSTI, “Fakultet za poslovno pravo” – “Nomos”, Beograd, 2003, 122 str.
    11. SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA (Ustavno jemstvo i zakonske garancije), FOD Beograd, 2004, 63 str. (zajedno sa S. Gajin)
    12. PROMENE STVARNOG PRAVA U SRBIJI (Mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi), “GTZ”, Beograd, 2004, 191 str. = PROPERTY LAW AMENDMENTS IN SERBIA (Opportunities for a Reform in Serbia under Consideration of the Regional Developments in South-East-Europe), “GTZ”, Beograd, 2004, 208 str. (zajedno sa S. Gajin, M. Živković, I. Spasić, J. Pak, V. Živković – A. Knežević)
    13. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I POVERLJIVI PODACI, Beograd, 2005, 153 str. (zajedno sa S. Gajin, A. Resanović, D. Milenković, V. Cvijan, M. Reljanović)
    14. DEVELOPING A HARMONIZED INFORMATION AND COMMUNICATION LAW OF SERBIA, Beograd, 2005, 360 str. (Elda Brogi, V. Vodinelić, S. Gajin (Eds)
    15. UTICAJ OSAMOSTALJENJA REPUBLIKE CRNE GORE NA OSJETLJIVE DRUŠTVENE GRUPE, Podgorica, 2006, 108 str. (zajedno sa V. Rakić-Vodinelić i dr.) = INFLUENCE OF INDEPENDENCE OF MONTENEGRO ON SENSITIVE SOCIAL GROUPS, Podgorica, 2006, 77 str.(zajedno sa V. Rakić-Vodinelić i dr.)
    16. PRAVO INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, Beograd, 2006, 216 str. (zajedno sa N. Šarkić, D. Prlja, K. Damnjanović, V. Marić, V. Živković, N. Mrvić-Petrović)
    17. GRAĐANSKO PRAVO. UVOD U GRAĐANSKO PRAVO I OPŠTI DEO GRAĐANSKOG PRAVA, Sveska prva. Uvod u građansko pravo, skripta, Beograd, 2011, 139. str.
    18. GRAĐANSKO PRAVO. UVOD U GRAĐANSKO PRAVO I OPŠTI DEO GRAĐANSKOG PRAVA, Sveska druga. Opšti deo građanskog rprava, Odeljak 1. Subjektivna građanska prava i obaveze, skripta, Beograd, 2011, 102 str.
    19. GRAĐANSKO PRAVO – UVOD U GRAĐANSKO PRAVO I OPŠTI DEO GRAĐANSKOG PRAVA, Beograd, 2012, 528 str.
    20. GRAĐANSKO PRAVO – UVODNE TEME, drugo, neizmenjeno izdanje, Beograd, 2012
    21. GRAĐANSKO PRAVO – UVOD U GRAĐANSKO PRAVO I OPŠTI DEO GRAĐANSKOG PRAVA, Beograd, 2014, drugo, izmenjeno i dopunjeno izd., 559 str.
    22. DRŽAVINA (Pojam, priroda, zaštita i razlog zaštite), Beograd, 2015, 161. str.
    23. JAVNO I PRIVATNO PRAVO, Beograd, 2016, 676. str.

 

b. Prilozi u knjigama

        1. VLASNIČKI ODNOSI U JUGOSLAVIJI, “Društveno-političko uređenje Jugoslavije i SR Nemačke”, Seminar, Split, 1972, 10 str.
        2. LIČNA PRAVA, u: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, tom I, Beograd, 1978, str. 913-936
        3. ZAŠTITA LIČNOSTI UZVRAĆANJEM NA INFORMACIJU, u: Odgovornost u informativnoj djelatnosti, Zbornik radova Savjetovanja o odgovornosti u informativnoj djelatnosti, Zagreb, 1978, str. 283-300
        4. Niz odrednica u: PRAVNA ENCIKLOPEDIJA, Beograd, 1985 (zajedno sa O. Stanković)
        5. OBLIGACIONOPRAVNA ZAŠTITA LIČNOSTI, u: Zakon o obligacionim odnosima (1978-1988), Knjiga o desetogodišnjici, tom I, Beograd, 1988, str. 567-587
        6. niz odrednica u: PRAVNA ENCIKLOPEDIJA, tom I i II, Beograd, 1989, 4 autorska tabaka
        7. Eesej i niz odrednica za ENCIKLOPEDIJA RADA, Beograd, 3 autorska tabaka
        8. BEOGRADSKA CIVILISTIKA I NJENO EVROPSKO OKRUŽENJE (Škole i pravci u prvom veku srpske civilistike), u: Naučno nasleđe Pravnog fakulteta u Beogradu 1841-1941, Beograd, 1994, str. 134-147
        9. STO PEDESET GODINA KASNIJE: ŠTA JE JOŠ ŽIVO U SRPSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU?, u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika (1844-1994), SANU, Beograd, 1996, str. 389-407
        10. DISKUSIJA na Naučnom skupu Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika (1844-1994), SANU, maj 1994., u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika (1844-1994), SANU, Beograd, 1996, str. 429-431
        11. PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA I SUKCESIJA DRŽAVA, u: V. Rakić-Vodinelić i dr., Prestanak SFRJ – pravne posledice (privatnopravne i socijalnopravne posledice prestanka SFRJ i stvaranja SRJ), Beograd, 1995, str. 81-116
        12. KONKRETIZOVANJE ZABRANE ZLOUPOTREBE PRAVA, u: Zloupotreba prava, zbornik radova, Niš, 1996, str. 39-69
        13. LEKSIKON GRAĐANSKOG PRAVA, “Nomos”, Beograd, 1996, 89 odrednica iz Opšteg dela građanskog prava, Stvarnog prava i Ličnog prava (7,5 autorskih tabaka)
        14. STRANCI, DRŽAVLJANI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ I IZBEGLICE KAO VLASNICI NEPOKRETNOSTI U SRJ I DVOVLASNICI, referat na Međunarodnoj konferenciji “Imovinske i stambene posljedice raspada SFRJ”, Zagreb, 27-28.2.1998, u: Pravne posljedice rasprada SFRJ u području imovinskog i stambenog prava, Zbornik radova, Hrvatski pravni centar, Pravne teme 3, Zagreb, 1998, str. 159-181
        15. ŠTA JE NEUSTAVNO U ZAKONU O JAVNOM INFORMISANJU, u: Kriza i obnova prava, Beograd, 1999, str. 75-88
        16. POVREDA I ZAŠTITA PRAVA LIČNOSTI U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, u: Zakoni o međunarodnom privatnom pravu u bivšim jugoslovenskim državama (projekat), Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 1999, 52 str.
        17. GENERELLE VERSCHULDENSVERMUTUNG – DAS UNBEKANNTE WESEN. OSTEUROPÄISCHE ANGEBOTE ZUM GEMEINEUROPÄISCHEN DELIKTSRECHT?, u: U. Magnus – J. Spier (Hrsg), European Tort Law (Liber amicorum for Helmut Koziol), Frankfurt a. M. i dr., 2000, str. 307-344 (zajedno sa M.R. Will)
        18. PRAVOSUĐE BEZ PRAVA: ODGOVORNOST SUDIJA ZA KRŠENJE ZAKONA, referat na stručno-naučnom skupu “Kriza i reforma pravosuđa”, održanom 4-5. septembra 2001, u: Kriza i reforma pravosuđa, Beograd, 2001, str. 18-33
        19. PRAVNO SAVLADAVANJE PROŠLOSTI – GODINA PRVA, referat na “Kikindskim susretima”: “Iskustva tranzicije – Srbija, godinu dana posle”, održanim 20-21. septembra 2001. u Kikindi, u: Zbornik radova “Bilans promena – Srbija, godinu dana posle”, Kikinda, 2002, str. 185-198
        20. LUSTRACIJA – PRVI PUT MEĐU SRBIMA?, u: V. V. Vodinelić, Prošlost kao izazov pravu (Srpska strana pravnog savladavanja prošlosti), Beograd, 2002, str. 76-91
        21. OSNOVNE ZAMISLI MODELA ZAKONA O ZADUŽBINAMA I FONDOVIMA, u: Model zakona o zadužbinama i fondovima, Beograd, 2002, str. 7-12 = MAIN IDEAS OF THE FOUNDATIONS AND FUNDS MODEL ACT, u: The Foundations and Funds Model Act, Beograd, 2002, str. 7-13
        22. JOURNALIST’S RIGHT OF ACCESS TO PUBLIC INFORMATION IN COURT POSSESSION, u: Access to Information Issues, Sofia, 2003, str. 38-53
        23. COLLISION BETWEEN THE FREEDOM OF EXPRESSION AND THE RIGHT TO PRIVACY, u: Access to Information Issues, Sofia, 2003, str.77-95
        24. PRAVO NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA KAO USTAVNO PRAVO, u: V. V. Vodinelić – S. Gajin, Slobodan pristup informacijama (Ustavno jemstvo i zakonske garancije), Beograd, 2004, str. 7-17
        25. OB LAMPETOVI PRAVICI DO ZASEBNOSTI, u: Rok Lampe, Sistem pravice do zasebnosti, Ljubljana, 2004, str. 31-35
        26. KODIFIKOVANJE STVARNOG PRAVA U SRBIJI, u: V. V. Vodinelić – S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Promene stvarnog prava u Srbiji (Mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi), Beograd, 2004, str. 11-33 = CODIFICATION OF PROPERTY LAW IN SERBIA, u: V. V. Vodinelić – S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Property Law Amendments in Serbia (Opportunities for a Reform in Serbia under Consideration of the Regional Developments in South-East-Europe), Beograd, 2004, str. 11-36
        27. DRŽAVINA I PRITEŽANJE, u: V. V. Vodinelić – S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Promene stvarnog prava u Srbiji (Mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi), Beograd, 2004, str. 49-75 = POSSESSION AND DETENTION, u: V. V. Vodinelić – Vodinelić – S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Property Law Amendments in Serbia (Opportunities for a Reform in Serbia under Consideration of the Regional Developments in South-East-Europe), Beograd, 2004, str. 51-82
        28. POVODOM MODELA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI, u: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – Model, Beograd, 2005, str. 9-17 = REGARDING THE MODEL OF PERSONAL DATA PROTECTION ACT, u: Personal Data Protection Act – Model , Beograd, 2005, str. 9-17
        29. UZ MODEL NOVINARSKOG KODEKSA, u: Kodeks novinarske struke – Model, Beograd, 2005, str. 9-17 = INTRODUCTORY REMARKS ABOUT MODEL OF JOURNALISTIC CODE OD CONDUCT, u: Journalistic code of conduct, Beograd, 2005, str. 9-18 = UZ MODEL NOVINARSKOG KODEKSA, Hereticus, 1-2, 2006, str. 137-142
        30. INSULT, DEFAMATION AND VIOLATION OF PRIVACY OF POLITICIANS AND PUBLIC OFFICIALS (And a critique of the Draft Criminal Law of 2004), u: Elda Brogi – V. Vodinelić – S. Gajin (Ed.), Developing a Harmonized Information and Communication Law of Serbia, Beograd, 2005, str. 13-86
        31. MODEL ZAKONA O PRAVNOJ POMOĆI, u: S. Gajin (ur.), Pravna pomoć, Beograd, 2007, str. 291-3123 = LEGAL AID MODEL ACT, u: S. Gajin (ur.), Pravna pomoć, Beograd, 2007, str. 315-338
        32. SLOBODA MEDIJA KAO GRANICA ZAŠTITE PODATAKA (medijska privilegija), u: S. Gajin – A. Resanović – V.V. Vodinelić – D. Milenković – V. Cvijan – M. Reljanović, Zaštita podataka o ličnosti I poverljivi podaci, Beograd, 2005, str. 69-82
        33. PRAVO ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA, u: N. Šarkić – D. Prlja- K. Damnjanović – V. Marić – V. Živković – V.V. Vodinelić – N. Mrvić-Petrović, Pravo informacionih tehnologija, Beograd, 2006, str. 113-157
        34. TUŽBE ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE, u: S. Gajin – V.V. Vodinelić – T. Drobnjak – B. Nikolić, Andiskriminaciono pravo (Vodič), Beograd, 2006, str. 41-75; 2. izdanje 2007, str. 41-75; 3. izdanje 2008, str. 29-50 = Izbor sudske prakse, 12, 2006, str. 10-19 = TUŽBE PALA O ARAKHIPE KATAR E DISKRIMINACIJA, u: S. Gajin – V.V. Vodinelić – T. Drobnjak – B. Nikolić,, Andiskriminaciono pravo (Vodič), Beograd, 3. izd. 2008, str.103-124; PADIT PËR MBROJTJEN PREJ DISKRIMINIMIT, u: S. Gajin – V.V. Vodinelić – T. Drobnjak – B. Nikolić, Andiskriminaciono pravo (Vodič), Beograd, 3. izd. 2008, str.177-199; A DISZKRIMINÁCIÓVAL SZEMBENI VÉDELEM IRÁNTI KERESETEK, u: S. Gajin – V.V. Vodinelić – T. Drobnjak – B. Nikolić,, Andiskriminaciono pravo (Vodič), Beograd, 3. izd. 2008, str. 253-276
        35. PRAVO ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA, u: N. Šarkić – D. Prlja – K. Damnjanović – V. Marić – V. Živković – V. Vodinelić – N. Mrvić-Petrović, Pravo informacionih tehnologija, Beograd, 2007, str. 147-198
        36. PRAVNA POMOĆ – U UPOREDNOM I NAŠEM PRAVU, SADA I UBUDUĆE, u: S. Gajin (ur.), Pravna pomoć, Beograd, 2007, str. 15-40
        37. STVARNA PRAVA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU (Koliziono ra/stezanje supstancijalnog pojma i kruga stvarnih prava), u: Liber amicorum – Dobrosav Mitrović, Beograd, 2007, str. 641-672
        38. OSNOVNO O NACRTU STVARNOPRAVNOG ZAKONIKA SRBIJE 2006, u: Ka novom stvarnom pravu Srbije (Nacrt Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima), Beograd, 2007, str. 13-16 = GRUNDLAGEN ZUM ENTWURF DES GESETZBUCHES ZUM SACHENRECHT SERBIENS 2006, u: Auf dem Wege zu einem neuen Sachenrecht Serbiens (Entwurf eines Gesetzbuches zur Regelung des Eigentums und anderer dinglicher Rechte), Beograd, 2007, str. 177-182
        39. ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA – KAKO DALJE?, u: Medijski zakoni u Srbiji (Stanje i potrebne izmene), Beograd, 2007, str. 11-16
        40. PRAVNO ZATVARANJE INFORMACIONOG TROUGLA (Nedostajući zakon o tajnosti informacija), u: Putevi i stranputice pravne države u Srbiji, Beograd, 2009, str. 54-60
        41. ZAKON O REHABILITACIJI: TUŽNA PRIČA SA MOŽDA SREĆNIM KRAJEM, u: Rehabilitacija i restitucija u Srbiji (Zbornik radova), Beograd, 2009, str. 48-53
        42. SUDSKA ZAŠTITA PO TUŽBI ZBOG DISKRIMINACIJE, u: Antidiskriminacioni zakoni – Vodič, Beograd, 2010, str. 69-75
        43. SADRŽINA GRAĐANSKOPRAVNE ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE, u: Sudska građanskopravna zaštita od diskriminacije, Beograd, 2012, str. 217-238
        44. NORMIRANJE INFORMACIONOG TROUGLA, u: S. Gajin (ur.) Pristup informacijama od javnog značaja i zaštita tajnosti podataka, Zbornik radova, Beograd, 2012, str. 18-23
        45. EINFACHE UND ZUSAMMENGESETZTE SUBJEKTIVE PRIVATRECHTE – EIN BEITRAG ZUR SYSTEMATIK VON SUBJEKTIVEN RECHTEN, u:J. Stamm (Hrsg), Festschrift für Helmut Rüßmann, Saarbrücken, 2013, str. 195-206
        46. ŠTA SE ŠTITI U POSESORNOM POSTUPKU? (O POJMU I PRIRODI DRŽAVINE /POSEDA/). u: A. Uzelac i dr (ur.), Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku – izazovi pravosudnih transformacija na jugu Evrope, Liber amicorum Mihajlo Dika, Zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike, Zagreb, 2013, str. 373-409
        47. OTVARANJA DOSIJEA POLITIČKIH POLICIJA: IZMEĐU PODATAKA O LIČNOSTI, TAJNIH PODATAKA I PODATAKA OD JAVNOG ZNAČAJA, u: S. Gajin – G. Matić (ur.), Primena Zakona o tajnosti podataka: 10 najznačajnijih prepreka, Beograd, 2014, str. 40-45

 

c. Prilozi z časopisima

        1. TEORIJA I META-TEORIJA GRAĐANSKOG PRAVA, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 1972, str. 127-146
        2. IZVORI GRAĐANSKOG PRAVA KAO IZVORI DRUŠTVENIH NEJEDNAKOSTI, Pogledi, 9, 1973, str. 49-65
        3. FRANZ WIEACKER, PRIVATRECHTSGESCHICHTE DER NEUZEIT, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 1973, str. 351-358 (prikaz)
        4. GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA ČOVEKOVOG IDENTITETA (AUTENTIČNOSTI), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3, 1974, str. 349-366
        5. ODNOS PRAVA NA OPOZIV I PRAVA NA ISPRAVKU, Pravni život, 12, 1974, str. 37-52
        6. HANS KÖBL, DAS PRESSERECHTLICHE ENTGEGNUNGSRECHT UND SEINE VERALLGEMENEIRUNG, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 1974, str. 285-288 (prikaz)
        7. PRAVO NA OPOZIV NEDOPUŠTENIH INFORMACIJA, Naša zakonitost, 2, 1975, str. 3-24
        8. PRAVO NA ISPRAVKU PUTEM MASOVNIH MEDIJA KAO LIČNO GRAĐANSKO PRAVO, Strani pravni život, 88, 1975, str. 17-43
        9. FRANZ RIKLIN, DER SCHUTZ DER PERÖNLICHKEIT GEGENÜBER EINGRIFFEN DURCH RADIO UND FERNSEHEN NACH SCHWEIZERISCHEM PRIVATRECHT, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 1975, str. 293-296 (prikaz)
        10. ERNST HELLE, DER SCHUTZ DER PERSÖNLICHKEIT, DER EHRE UND DES WIRTCHAFTLICHEN RUFES IM PRIVATRECHT, Zbornik radova Pravnog fakulteta Splitu, 1975. str. 297-300 (prikaz)
        11. LIČNO PRAVO KAO SUBJEKTIVNO PRAVO I KAO GRANA PRAVA, Arhiv za pravne i društvene nauke, 3, 1976, str. 373-399
        12. ISPRAVKA, ODGOVOR I DOPUNA INFORMACIJA – SISTEMATSKI PRIKAZ OSNOVNIH PRAVNIH PROBLEMA, Naša zakonitost, 1, 1977, str. 63-106, 2, 1977, str. 73-96
        13. OSVRT NA NACRT ZAKONA O PRAVU SVOJINE I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA NA NEPOKRETNOSTIMA SR SRBIJE, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 1-2, 1978, str. 186-195
        14. PREKORAČENJE SLOBODE INFORMISANJA I POVREDA LIČNOSTI – PROBLEM PROTIVPRAVNOSTI, Arhiv za pravne i društvene nauke, 3, 1978, str. 913-936
        15. STICANJE PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM, Pravni život, 4, 1979, str. 41-45
        16. ODRŽAJ (Razmatranja povodom Nacrta zakona o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnostima), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-4, 1979, str. 403-420
        17. prikaz DISKUSIJE NA SAVETOVANJU O NACRTU ZAKONA O PRAU SVOJINE I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA NA NEPOKRETNOSTIMA, Anali Pravnog faklulteta u Beogradu, 5-6, 1979, str. 437-450 (zajedno sa V. Rakić i M. Vasić)
        18. RAZLIKOVANJE JAVNOG I PRIVATNOG PRAVA, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 5, 1982, str. 657-709
        19. KLASIFIKACIJA TEORIJA O PODELI PRAVA NA JAVNO I PRIVATNO, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 5, 1982, str. 881-890
        20. MICHAEL R. WILL, QUELLEN ERHÖHTER GEFAHR, Anali Prvnog fakulteta u Beogradu, 5, 1982, str. 881-890 (prikaz)
        21. PRAVNI PROBLEMI PASIVNOG PUŠENJA, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 5, 1983, str. 899-925
        22. PRAVA LIČNOSTI, Jugoslovenski pregled, 11, 1983, str. 443-452
        23. RIGHTS OF PERSONALITY, Yugoslav Survey, 4, 1984, str. 55-74
        24. OBLIGACIONOPRAVNA ZAŠTITA LIČNOSTI, Pravni život, 1, 1989, str. 127-148
        25. DISKUSIJA NA SAVETOVANJU O PROMENI USTAVA SR SRBIJE, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 6, 1988, str. 757
        26. LASZLO SOLYOM, DIE PERSÖNLICHKEITSRECHTE, Arhiv za pravne i društvene nauke, 2, 1984, str. 287-293 (prikaz)
        27. STRANCI, DRŽAVLJANI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ I IZBEGLICE KAO VLASNICI NEPOKRETNOSTI U SRJ I DVOVLASNICI, Izbor sudske prakse, 4, 1998, str. 9-15; 5, 1988, str. 9-16
        28. K. VOGELGESANG, GRUNDRECHT AUF INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1, 1989, str. 111-115 (prikaz)
        29. OBRADA PODATAKA I ZAŠTITA LIČNOSTI, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2-3, 1989, str. 172-196
        30. SAVREMENI POJAM GRAĐANSKOG PRAVA – NASTANAK I SISTEMATIKA, Arhiv za pravne i društvene nauke, 1-2, 1989, str. 71-104
        31. R. DAVID I DR., EINFÜHRUNG IN DIE GROSSEN RECHTSSYSTEME DER GEGENWART, Arhiv za pravne i društvene nauke, 3, 1989, str. 389-402 (prikaz)
        32. LIČNO PRAVO KAO NASTAVNO-NAUČNA DISCIPLINA, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 4, 1989, str. 321-335
        33. PRAVO NA LJUDSKO DOSTOJANSTVO, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, supplement broju 5-6, 1989, str. 713-744
        34. M.R. WILL, STARENJE REFORME OBLIGACIONIG PRAVA, Arhiv za pravne i društvene nauke, 4, 1989, str. 499-511 (prevod)
        35. NUŽNOST NOVIH PRAVNIH GRANA, Arhiv za pravne i društvene nauke, 1-2, 1989, str. 9-10
        36. INTERTEMPORALNO GRAĐANSKO PRAVO (O POVRATNOM DEJSTVU GRAĐANSKOPRAVNIH NORMI), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1-3, 1991, str. 66-75
        37. USTAV I NOVA LIČNA PRAVA, Arhiv za pravne i društvene nauke, 2-3, 1991, str. 249-259
        38. SUKOB LIČNIH PRAVA I SLOBODE MIŠLJENJA, Pravni život, 11-12, 1992, str. 2039-2053
        39. BEOGRADSKA CIVILISTIKA I NJENO EVROPSKO OKRUŽENJE (Škole i pravci u prvom veku srpske civilistike), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1-2, 1993, str. 59-74
        40. PRAVO NA LIČNI PODATAK (Čovek između podataka, kompjutera i prava), Kompjuteri i pravo, 1-2, 1993, str. 75-89 = Izbor sudske prakse, 7-8, 1993, str. 81-87
        41. ŠTETE ZBOG POVREDE LIČNIH PRAVA I PRAVA UMNIH TVOREVINA I NJIHOVA NAKNADA, Uvodno izlaganje, Pravni život, 1-2, 1993, str. 102-108
        42. DISKUSIJA na VI susretu jugoslovenskih pravnika na Kopaoniku 1992 – Šteta i njena naknada, Pravni život, 1-2, 1993, str. 185-187
        43. UPRAVNI UGOVOR – IZMEĐU PRIHVATANJA I ODBIJANJA, Pravni život, 11-12, 1993, str. 2113-2128
        44. BOJKOTI I CRNE LISTE (LIČNOPRAVNI ASPEKT), Pravni život, 11-12, 1994, str. 1815-1835
        45. dr Andrija Gams sa Ljiljanom Đurović, UVOD U GRAĐANSKO PRAVO, Beograd, 1994, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-4, 1994, str. 454-460 (prikaz)
        46. LIČNA PRAVA, Uvodno izlaganje na VIII susretu jugoslovenskih pravnika na Kopaoniku 1994 – Pravda i postojeće pravo, Pravni život, 1-2, 1995, str. 89-99
        47. B. Pfister – M. R. Will (Hrsg), FESTSCHRIFT FÜR W. LORENZ, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1991, XII + 888 str., Arhiv za pravne i društvene nauke, 3, 1995, str. 510-515 (prikaz)
        48. SLOBODA MISLI I IZRAŽAVANJA, SLOBODA VEROISPOVESTI, SLOBODA LIČNOSTI, poruke IX susreta Kopaničke škole prirodnog prava, Pravni život, 1-2, 1996, str. 41-42
        49. MODERNI OKVIR PRAVA NA ŽIVOT (Pokušaj inventara osnovnih problema i rešenja), Pravni život, 9, 1995, str. 3-41
        50. SUBJEKTIVNA I OBJEKTIVNA KONSTRUKCIJA ZLOUPOTREBE PRAVA – KLJUČNA I NEPREMOSTIVA RAZLIKA?, Arhiv za pravne i društvene nauke, 1-3, 1996, str. 77-89
        51. CILJ I PREDMET PARNIČNOG POSTUPKA (Dve refleksije o odnosu subjektivnih prava i parničnog postupka), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2-3, 1996, str. 13-23
        52. PRIKAZ KAO PRAVNOKNJIŽEVNI ROD – DVA OPREČNA VIĐENJA (Utuk na utuk Andrije Gamsa i Ljiljane Đurović), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 4-6, 1996, str. 325-341
        53. JUSNATURALIZAM, NAPRED! – MARKSIZAM, STOJ! (Povodom jedne smene na pravnoteorijskoj sceni), Pravni život, 12, 1996, str. 55-83
        54. FUNKCIJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI MALOLETNIKA, Pravo – teorija i praksa, 3, 1999, str. 31-45
        55. POVELJA O PRAVIMA PACIJENTA, Pravo – teorija i praksa, 12, 1999, str. 39-46 (zajedno sa J. Radišić, M. Draškić, M. Popović, V. Stambolović, M. Samardžić)
        56. DAS MEDIENGESETZ 1998 – EIN AUSSCHNITT AUS DER UNRECHTSLANDSCHAFT SERBIENS, Berliner Osteuropa Info (des Osteuropa-Instituts der Freien Universität Berlin), 15, 2001, str. 42-46
        57. ZWEITE VERFASSUNG DES DRITTEN JUGOSLAWIEN ODER ERSTE VERFASSUNG DES VIERTEN JUGOSLAWIEN? (DIE ÄNDERUNGEN DER JUGOSLAWISCHEN VERFASSUNG 2000), Berliner Osteuropa Info (des Osteuropa-Instituts der Freien Universität Berlin), 16, 2001, str. 34-36
        58. PRAVNA ODGOVORNOST ZA AUTORITARNU PROŠLOST – JEDAN VID PRAVNOG PREVLADAVANJA PROŠLOSTI, Nova srpska politička misao, 1-2/2000, str. 31-54
        59. OTVARANJE DOSIJEA SLUŽBE DRŽAVNE BEZBEDNOSTI – KRAJ ILI TEK POČETAK? Izbor sudske prakse, 7-8, 2001, str. 5-12
        60. DELIMIČNI RASKID UGOVORA ZBOG DELIMIČNOG NEISPUNJENJA OBLIGACIJE, Pravni informator, 10, 2002, str. 24-27
        61. SUDSKA IZBORNA KRAĐA, MONTIRANA SUĐENJA I KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA IZ NEČASNIH POBUDA – OBLICI SAVESNOG SUDIJSKOG RADA – O pitanju ustavnosti odredbe člana 19. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama (“Službeni glasnik RS” br. 42/2002), Izbor sudske prakse, 3, 2003, str. 5-9
        62. OGRANIČENJE PRAVA VOJNIH OBVEZNIKA NA NASLEĐIVANJE I SLOBODE TESTAMENTALNOG RASPOLAGANJA U NJIHOVU KORIST, Pravni informator, 5, 2003, str. 15-22
        63. PRAVNO SAVLADAVANJE PROŠLOSTI – GODINA TREĆA, Hereticus (Časopis za preispitivanje prošlosti), 1, 2003, str. 15-30
        64. KRATAK INVENTAR I KOMENTARI ZABLUDA O LUSTRACIJI, Hereticus,(Časopis za preispitivanje prošlosti), 2, 2003, str. 56-60
        65. OTVARANJE DOSIJEA POLITIČKE POLICIJE: DOCKAN JE ILI IPAK NIJE?, Hereticus (Časopis za preispitivanje prošlosti), 1, 2004, str. 31-41, 2, 2004, str. 341.
        66. PRAVO NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA KAO USTAVNO PRAVO, Izbor sudske prakse, 10, 2004, str. 5-8
        67. POVODOM JEDNE (NE)MOGUĆE PRIMENE PRINCIPA PRAVNOG SAVLADAVANJA PROŠLOSTI, Nova srpska politička misao, Vol. IX, br. 1-4, str. 305-310
        68. PRAVNA REHABILITACIJA ŽRTAVA POLITIČKE REPRESIJE, Hereticus (Časopis za preispitivanje prošlosti), 2, 2004, str. 7-16
        69. UVREDA, KLEVETA I POVREDA PRIVATNOSTI POLITIČARA I JAVNIH FUNKCIONERA, Izbor sudske prakse, 3, 2005, str. 5-18, 4, 2005, str. 14
        70. KODEKS NOVINARSKE STRUKE – MODEL, Hereticus, 1-2, 2006, str. 143-152 (zajedno sa S. Gajin),
        71. OGRANIČENJE I ZADIRANJE U SUŠTINU PRAVA SVOJINE (na primeru Zakona o finansiranju političkih stranaka), Izbor sudske prakse, 2, 2006, str. 5-15
        72. PITANJA I PREDLOZI ODBORU ZA KULTURU I INFORMISANJE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, Nezavisno udruženje novinara Srbije uz stručnu konsultaciju Vladimira Vodinelića, Hereticus (Časopis za preisptiivanje prošlosti), 1-2, 2006, str. 153-170
        73. PRAVNO (Z)BUNILO: O PRAVNOM STILU SAVETA RRA U POSLU SA NACIONALNIM TV FREKVENCIJAMA, Heretcus (Časopis za preisptiivanje prošlosti), 1-2, 2006, str. 48-56
        74. EVROPSKI STANDARD SLOBODE MEDIJA, Vrhovni sud Srbije – Bilten sudske prakse, 3, 2007, I, str. 31-70
        75. REHABILITACIJA, SVEMU UPRKOS (Osvrt na Zakon o rehabiltaciji Srbije od 2006. godine i njegovu primenu), Hereticus (Časopis za preispitivanje prošlosti), 1, 2007, str. 251-271 = Izbor sudske prakse, 6, 2007, str. 16-23
        76. OSNOVNO O NACRTU STVARNOPRAVNOG ZAKONIKA SRBIJE 2006, Izbor sudske prakse, 12, 2007, str. 5-8
        77. DENACIONALIZACIJA: VELIKO IŠČEKIVANJE IZVESNOG, Izbor sudske prakse, 2, 2008, str. 5-19 = u: Rehabilitacija i restitucija u Srbiji (Zbornik radova), Beograd, 2009, str. 159-1891
        78. GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE, Hereticus (Časopis za preispitivanje prošlosti), 3-4, 2008, str. 22-45
        79. ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE (Građanskopravna zaštita i zaštita pred Poverenikom), Pravni informator, br. 5, 2009, str. 3-15
        80. O JEZIKU I NOMOTEHNICI NACRTA ZAKONIKA O SVOJINI I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA (Povodom istoimenog teksta Luke Breneselovića), Pravni zapisi, 1-2010, str. 214-246
        81. FILIPPO RANIERI, EUROPÄISCHES OBLIGATIONENRECHT, Ein Handuch mit Texten und Materialien, Wien-New York, 2009, XXXIII, 22044 str., prikaz, Pravni zapisi, 1-2010, str. 255-260
        82. PROF. DR SLAVICA KRNETA, IN MEMORIAM, Pravni zapisi, 2/2010. (zajedno sa Knežić-Popović i V. Rakić-Vodinelić), str. 542-544
        83. NOVINARSKI KODEKSI I PRAVO MEDIJA U SRBIJI: NEDOVOLJNO SAMODEFINISANJE, Pravni zapisi, 1, 2012, str. 73-89
        84. OPOZIV (POVLAČENJE) MEDIJSKE INFORMACIJE – SAMO MORALNA I ETIČKA ILI I PRAVNA OBAVEZA?, Pravni zapisi, 1, 2013, str. 87-125
        85. USTAVNO PRAVO VLASTI DA OSNIVA MEDIJE? (NAROČITO O MEDIJIMA JEDINICA LOKALNE SAMOURPAVE), Hereticus, 1-2, 2013, str. 66-79, (Deo prvi)
        86. ŠTA SE ŠTITI U POSESORNOM POSTUPKU? O POJMU I PRIRODI DRŽAVINE (POSEDA), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4, 2013, str. 763-7
        87. ČEMU POSESORNI POSTUPAK? (O RAZLOGU POSESORNE ZAŠTITE DRŽAVINE), Pravni zapisi, 2, 2013, str. 274-350
        88. ČEMU POSESORNI POSTUPAK? (O RAZLOGU POSESORNE ZAŠTITE DRŽAVINE), Pravni zapisi, 1 2014, str. 5-65 (Deo drugi)
        89. ZABRANA PLAGIRANJA I PRAVO CITIRANJA U NAUCI (Ilustrovano prikazom knjige Vesne Dabetić-Trogrlić, Građansko pravo – Uvod i Opšti deo, 1. izd., izdavač Univerzitet Sinergija, Bijeljina, 2013, XII + 199. str.), Pravni zapisi, 1, 2015, str. 1

d. Modeli i nacrti zakona

       1. MODEL ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU, Beograd, Beogradski centar za ljudska prava, 1998, 63 str. (zajedno sa V. Đerić, S. Gajin, D. Stojković, M. Živković)
       2. MMODEL ZAKONA O REKLAMIRANJU (zajedno sa J. Radišić, M. Živković, D. Stojković, S. Gajin, V. Čeh), Medija centar, Beograd, 2001
       3. MODEL ZAKONA O ZADUŽBINAMA I FONDOVIMA, “Centar za unapređivanje pravnih studija”, Beograd, 2002, 62 str. = THE FOUNDATIONS AND FUNDS MODEL ACT (zajedno sa I. Spasić, LJ. Dabić, D. Milošević), “Centar za unapređivanje pravnih studija”, Beograd, 2002, 69 str.
       4. MODEL ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA (zajedno sa S. Gajin i T. Marinković), CUPS, Beograd, 2002
       5. MODEL ZAKONA O IZDAVAŠTVU (zajedno sa S. Gajin i Z. Hamović), CUPS, Beograd, 2002
       6. MODEL ZAKONA O DOSIJEIMA SLUŽBI DRŽAVNE BEZBEDNOSTI, (sa I. Janković, Z. Tomić, A. Prenda, B. Milosavljvić, S. Resanović), CUPS i Centar za antiratnu akciju, Beograd, 2002
       7. MODEL ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA, (sa V. Rakić-Vodinelić, Z. Ivošević, J. Trkulja, M. Todorović, A. Prenda), CUPS, Beograd, 2002
       8. MODEL ZAKONA O REHABILITACIJI POLITIČKIH OSUĐENIKA I KAŽNJENIKA (sa N. Šarkić, L. Perović, N. Mrvić-Petrović), CUPS, Beograd, 2002
       9. MODEL ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆIVANJU ZA ODUZETU IMOVINU (sa B. Lončar, D. Hiber, Z. Stefanović, M. Prokopijević), CUPS, Beograd, 2002
       10. MODEL ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU, Radna grupa, Medija centar, NUNS, Beogradski centar za ljudska prava), Beograd, 2002 (zajedno sa S. Gajin i dr.)
       11. MODEL ZAKONA PROTIV DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM (zajedno sa S. Gajin, B. Stanojević, D. Tatić, P. Vukasović), u: J. Ćirić i dr., Modeli antidiskriminacionih zakona, IUP – CUPS, Beograd, 2003
       12. ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI – MODEL (zajedno sa A. Resanović, S. Gajin), CUPS, Beograd, 2005, 55 str. = PERSONAL DATA PROTECTION ACT – MODEL (zajedno sa A. Resanović, S. Gajin), CUPS, Beograd, 2005, 58 str.
       13. KODEKS NOVINARSKE STRUKE – MODEL, Beograd, 2005, 37 str. = JOURNALISTIC CODE OF CONDUCT, CUPS, Beograd, 2005, 39 str. (zajedno sa S. Gajin)
       14. MODEL ZAKONA O PRAVNOJ POMOĆI (zajedno sa S. Kosanović i S. Gajin), CUPS, Beograd 2005, 36 str. = LEGAL AID MODEL ACT, CUPS, Beograd, 2005, 37 str..
       15. MODEL ZAKONA O TAJNOSTI INFORMACIJA, Beograd, 2008, 71 str. (zajedno sa S. Gajin i dr.)
       16. NACRT ZAKONA O ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA, Beograd, 2008 (zajedno sa D. Golubović i dr.)
       17. NACRT ZAKONA O REHABILITACIJI, Beograd, 2009 (zajedno sa S. Andrejević i dr.)
       18. NACRT ZAKONA O NEDOZVOLJENOM OBJEDINJAVANJU I JAVNOSTI VLASNIŠTVA JAVNIH GLASILA, Beograd 2009 (zajedno sa R. Veljanovski i dr.)
       19. NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA, Beograd, 2010 (zajedno sa J. Surčulija i dr.)
       20. NACRT ZAKONA O IZDAVAŠTVU, Beograd, 2011 (zajedno sa S. Gajin i dr.)
       21. NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA, Beograd, 2012 (zajedno sa R. Veljanovskim i dr.)
       22. NACRT ZAKONA O INFORMISANJU I MEDIJIMA, Beograd, 2013 (zajedno sa S. Gajin i dr.)