e-mail: miroslav.bojovic@pravnifakultet.rsMiroslav_640x425

Predmet:

•    Pravna informatika

 

Rođen u Beogradu gde je završio II Beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Ima preko trideset godina radnog iskustva na pravnim poslovima u privredi (normativno-pravni, imovinsko-pravni, upravno-pravni, izrada ugovora, poslovi zastupanja pred sudovima, radni odnosi-upravljanje ljudskim resursima, obučavanje za rad u elektronskim pravnim bazama).

Poslednjih deset godina zaposlen u kompaniji “Paragraf Lex” na radnom mestu menadžer pravne edukacije – promocija i prezentacija elektronske pravne baze “Paragraf Lex”, koja predstavlja najrasprostranjeniju i najkvalitetniju elektronsku pravnu bazu kako na tržištu Srbije, tako i u regionu. Obavljao je obuku sudija trgovinskih sudova, zaposlenih u Upravi carina,Republičkom fondu PIO, Poreskoj upravi, Ministrastvu ekonomije, Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, polaznika Pravosudne akademije, obuku korisnika pravne baze u organima i organizacijama državne uprave, advokata, studenata pravnih fakulteta na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, kao i na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, studenata Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i studenata Beogradske poslovne škole. Od 2005.godine obučio je oko 5000 polaznika za rad sa elektronskom pravnom bazom „Paragraf Lex“( na Pravnom fakultetu Univerziteta Union oko 2000 studenata). Od akademske 2008/2009 je rukovodilac vežbi iz predmeta Pravna informatika.