Drage studentkinje i studenti,

Aprilski ispitni rok biće organizovan i realizovan prema utvrđenom akademskom kalendaru http://pravnifakultet.rs/akademski-kalendar-2/ od 6. do 16. aprila 2020.

Prijava ispita za aprilski ispitni rok biće organizovana 25, 26. i 27. marta i obavljaće se elektronskim putem u skladu sa obaveštenjem za prijavu ispita.

U aprilskom ispitnom roku ispiti će se održavati elektronskim putem. O načinu polaganja ispita, za svaki od prijavljenih predmeta, bićete obavešteni nedelju dana pre početka ispitnog roka. U međuvremenu, ozbiljno se posvetite spremanju ispita.

Sugerišemo vam da dobro isplanirate polaganje ispita i prijavite ispite koje ste pripremili.

U slučaju da neko od studentkinja i studenata nije u mogućnosti da obezbedi tehnička sredstva koja su pogodna za polaganje ispita (kompjuter sa kamerom i mikrofonom; tablet sa kamerom i mikrofonom ili telefon sa kamerom i mikrofonom), molimo ih da se putem mejla obrate prodekanici za nastavu (jelena.simic@pravnifakultet.rs) kako bi pravovremeno mogli da reagujemo i omogućimo vam da polažete prijavljene ispite.

Ispitni rokovi u maju i junu biće održani prema utvrđenom akademskom kalendaru.

U slučaju da se, izuzetno, zbog razvoja događaja usled vanrednog stanja, ispiti ne mogu održati u predviđenim rokovima, Fakultet će osmisliti način i utvrditi period u kome će ispitni rokovi biti realizovani.

Fakultet preduzima sve potrebne mere kako bi u ovim vanrednim okolnostima obezbedio normalno funkcionisanje nastave, stoga vas molimo da i vi uložite dodatne napore u učenje, kako bi mogli uspešno da završavate svoje obaveze i polažete ispite.

Čuvajte sebe i svoje porodice.

Uprava Fakulteta