Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavam Vas da će se jednodnevni skup na temu inspekcijski nadzor na našem fakultetu održati 12. aprila 2019. godine sa početkom u 10 časova namesto ranije planiranog termina 01. mart 2019. u prilogu je detaljan program skupa.

S poštovanjem,
Prof. dr Nebojša Šarkić, dekan

Program Seminara za edukaciju inspektora