logo-jp-sluzbeni-glasnik

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i JP Službeni glasnik organizuju

SAVETOVANJE
“40 GODINA IZVRŠNOG ZAKONODAVSTVA U GRADJANSKIM POSTUPCIMA”

Redaktori Savetovanja su prof. dr Nebojša Šarkić i prof. dr Nikola Bodiroga

Datum i mesto održavanja Savetovanja:

18. i 19. maj 2018. godine (petak od 11 do 17 časova i subota od 10 do 15 časova) na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, Bul. maršala Tolbuhina 36 (stari naziv ulice Goce Delčeva), Novi Beograd.

Kotizacija za Savetovanje: 14.800 dinara 
Kotizacija obuhvata:

  1. Zbornik radova,
  2. Knjigu autora prof. dr Nebojše Šarkića i Mladena Nikolića, sudije Apelacionog privrednog suda u Beogradu: 1/KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU i 2/ GRAĐANSKI IZVRŠNI POSTUPAK,
  3. Sertifikat o učešću na Savetovanju.

Prijava putem mail-a: savetovanje@pravnifakultet.rs (sa naznakom prijava za Savetovanje) 

Kontakt organizatora: 011/2095-502 ili savetovanje@pravnifakultet.rs