Poštovani,

Pozivamo Vas na predavanje prof. dr Miodraga V. Orlića „Subjektivna deliktna odgovornost“ (pravila u dosadašnjem pravu i predlozi u Prednacrtu Građanskog zakonika); koje će se održati u utorak, 25. aprila 2017. godine u srednjoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu sa početkom u 18 časova.

Ulaz slobodan.

Subjektivna delikatna odgovornost – Prednacrt srpskog Građanskog zakonika