Udžbenici

Ukoliko želite da poručite neko od izdanja, kontaktirajte nas putem telefona (011) 2095 530 ili e-mail adresu knjizara@pravnifakultet.rs

1. Alternativno rešavanje sporova s posebnim osvrtom na medijaciju
2. Državina – Pojam, priroda, zaštita i razlog zaštite
3. Ekološki kriminalitet
4. Građansko pravo – uvodne teme
5. GRAĐANSKO PRAVO: Uvod u Građansko pravo i opšti deo Građanskog prava
6. Građansko procesno pravo
7. Intelektualna svojina
8. Kompanijsko pravo
9. Kriminologija
10. Krivično pravo: opšti deo
11. Krivično pravo: posebni deo
12. Krivično procesno pravo
13. Medicinsko pravo
14. Međunarodne organizacije
15. Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
16. Međunarodno privatno pravo
17. Međunarodno privredno pravo
18. Osnovi ekološkog prava Evropske unije
19. Osnovi ekonomike
20. Osnovi međunarodnog privatnog prava
21. Osnovi prava
22. Osnovi pravne istorije
23. Poresko pravo
24. Porodično pravo i porodično pravna zaštita
25. Pravna informatika
26. Pravo Evropske unije
27. Pravo informacionih tehnologija
28. Pravo osiguranja
29. Pravo pravosudnih profesija
30. Pravosudno organizaciono pravo
31. Privredno ugovorno pravo
32. Radno pravo
33. Saobraćajno pravo
34. Stečajno pravo
35. Upravno pravo
36. Ustavno pravo
37. Uvod u medijaciju
38. Uvod u teoriju ustavnog prava
39. Uvod u uporedno pravo

Ukoliko želite da poručite neko od izdanja, kontaktirajte nas putem telefona (011) 2095 530 ili e-mail adrese info@pravnifakultet.rs