Udžbenici

Ukoliko želite da poručite neko od izdanja, kontaktirajte nas putem telefona (011) 2095 530 ili e-mail adrese info@pravnifakultet.rs

1. Alternativno rešavanje sporova s posebnim osvrtom na medijaciju
2. Državina – Pojam, priroda, zaštita i razlog zaštite
3. Ekološki kriminalitet
4. Građansko pravo – uvodne teme
5. GRAĐANSKO PRAVO: Uvod u Građansko pravo i opšti deo Građanskog prava
6. Građansko procesno pravo
7. Intelektualna svojina
8. Kompanijsko pravo
9. Kriminologija
10. Krivično pravo: opšti deo
11. Krivično pravo: posebni deo
12. Krivično procesno pravo
13. Medicinsko pravo
14. Međunarodne organizacije
15. Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
16. Međunarodno privredno pravo
17. Osnovi ekološkog prava Evropske unije
18. Osnovi ekonomike
19. Osnovi međunarodnog privatnog prava
20. Osnovi prava
21. Osnovi pravne istorije
22. Poresko pravo
23. Porodično pravo i porodično pravna zaštita
24. Pravna informatika
25. Pravo Evropske unije
26. Pravo informacionih tehnologija
27. Pravo osiguranja
28. Pravo pravosudnih profesija
29. Pravosudno organizaciono pravo
30. Privredno ugovorno pravo
31. Radno pravo
32. Saobraćajno pravo
33. Stečajno pravo
34. Upravno pravo
35. Ustavno pravo
36. Uvod u medijaciju
37. Uvod u teoriju ustavnog prava
38. Uvod u uporedno pravo

Ukoliko želite da poručite neko od izdanja, kontaktirajte nas putem telefona (011) 2095 530 ili e-mail adrese info@pravnifakultet.rs