Na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu od školske 2021/22. godine organizuje se i sprovodi novi akreditovani program master akademskih studija prava po čijem završetku se stiče akademski naziv master pravnik.

Svrha ovog studijskog programa jeste da studenti unaprede opšte i specifične profesionalne kompetencije iz određenih oblasti prava, kako bi na tom osnovu uspešno konkurisali za posao i ispunili uslove za pristup različitim pravničkim profesijama u pravosuđu, upravi ili privredi.

Studijski program omogućava studentima da, prema vlastitim potrebama, učestvuju u kreiranju vlastitog obrazovanja odlučujući se između različitih studijskih modula, koji obuhvataju najvažnije oblasti pravne struke i rada uprave, pravosudnih organa i privrednih subjekata, kao i područje ekološkog prava kao savremene pravne discipline. Sadržaj studijskih modula je usaglašen sa delovima programa državnog pravosudnog stručnog ispita i drugim stručnim ispitima za javnu upravu, javne beležnike ili javne izvršitelje ili za sticanje licenci u drugim zanimanjima (medijator i slično), te omogućava sticanje posebnih teorijskih znanja i praktičnih veština koje olakšavaju polaganje takvih ispita. Uspešno bavljenje pravničkim profesijama pretpostavlja, pored specijalizacije znanja u određenoj oblasti, dobro poznavanje funkcionisanja celine pravnog sistema, te je zato u studijskom programu ostvarena interakcija između različitih grana prava i pravnih disciplina, kako bi studenti, prema vlastitim potrebama i interesovanjima, mogli steći uvid u njihovu međusobnu povezanost.

Pravo upisa ima svako lice koje je završilo:

  • osnovne četvorogodišnje akademske studije na pravnom fakultetu u obimu od 240 ESPB, ili
  • osnovne četvorogodišnje studije na pravnom fakultetu po propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, ili
  • osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB na srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka, odnosno završilo osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, pod uslovom da su nastavni planovi i programi tih fakulteta podudarni sa nastavnim planom i programom Fakulteta u skladu sa opštim aktima Fakulteta

Master akademske studije prava – Lista aktivnosti, obaveznih i izbornih predmeta

Predmeti/nast. sadržaj AKTIVNA NASTAVA nedeljno Uk. AN Grupa predmet/status Ostalo ESPB
1. P 2. V 3. DON 4. SIR
I semestar
Osnovi metodoligaje pravnih istraživanja 2 2 2 90 TM/O 12
1. Studijski modul – Upravno pravo
Komparativna javna uprava 2 2 60 NS/O 6
Seminar – Upravno pravo 2 2 60 TM/O 6
Izborni predmet modula* 2 1 45 SA/I 4
Izborni predmet sa drugog modula** 2 1 45 SA/I 4
2. Studijski modul – Krivično pravo
Krivično pravo i zaštita žrtava 2 2 60 NS/O 6
Seminar – Krivično pravo 2 2 60 TM/O 6
Izborni predmet modula* 2 1 45 SA/I 4
Izborni predmet sa drugog modula** 2 1 45 SA/I 4
3. Studijski modul – Međunarodno privredno pravo
Međunarodno privredno pravo 2 2 60 NS/O 6
Seminar – Međunarodno privredno pravo 2 2 60 TM/O 6
Izborni predmet modula* 2 1 45 SA/I 4
Izborni predmet sa drugog modula** 2 1 45 SA/I 4
4. Studijski modul – Pravosudno organizaciono pravo
Pravosudni sistem 2 2 60 NS/O 6
Seminar – Pravosudno organizaciono pravo 2 2 60 TM/O 6
Izborni predmet modula* 2 1 45 SA/I 4
Izborni predmet sa drugog modula** 2 1 45 SA/I 4
5. Studijski modul – Porodično pravo
Prava deteta i porodica 2 2 60 NS/O 6
Seminar – Porodično pravo 2 2 60 TM/O 6
Izborni predmet modula* 2 1 45 SA/I 4
Izborni predmet sa drugog modula** 2 1 45 SA/I 4
6. Studijski modul – Ekološko pravo
Ekološko pravo 2 2 60 NS/O 6
Seminar – Ekološko pravo 2 2 60 NS/O 6
Izborni predmet modula* 2 1 45 SA/I 4
Izborni predmet sa drugog modula** 2 1 45 SA/I 4
UKUPNO 8 6 4 2 300 32
II semestar
Priprema završnog rada 20 300 O 10
Stručna praksa O 90 3
Master rad 20 300 O 30 15
UKUPNO 20 300 120 28
UKUPNO NA ZAVRŠNOJ GODINI 8 6 4 22 600 120 60

 *Lista izbornih predmeta studijskih modula (od dva predmeta student bira jedan):

Studijski modul – Upravno pravo
Pravo lokalne samouprave
Sudska kontrola uprave

Studijski modul – Krivično pravo
Prekršajno pravo
Pravo izvršenja krivičnih sankcija

Studijski modul – Međunarodno privredno pravo
Privredno pravo Evropske unije
Međunarodna trgovinska arbitraža

Studijski modul – Pravosudno organizaciono pravo
Javnobeležnička delatnost
Javnoizvršiteljska delatnost

Studijski modul – Porodično pravo
Imovinski odnosi članova porodice
Porodična medijacija

Studijski modul – Ekološko pravo
Međunarodno ekološko pravo
Odgovornost za ekološke štete

** Listu izbornih predmeta sa drugog modula čine svi navedeni izborni predmeti sa preostalih modula (student bira jedan od deset predmeta)

Knjiga predmeta

Informator

Školarina za master studije iznosi godišnje 1.200  EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 240 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 120 EVRA, odnosno 1.100 EVRA ako se školarini isplati prilikom upisa na studije.

ŠV-20 obrazac