Na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu od školske 2021/22. godine organizuje se i sprovodi novi akreditovani program master akademskih studija prava po čijem završetku se stiče akademski naziv master pravnik.

Svrha ovog studijskog programa jeste da studenti unaprede opšte i specifične profesionalne kompetencije iz određenih oblasti prava, kako bi na tom osnovu uspešno konkurisali za posao i ispunili uslove za pristup različitim pravničkim profesijama u pravosuđu, upravi ili privredi.

Studijski program omogućava studentima da, prema vlastitim potrebama, učestvuju u kreiranju vlastitog obrazovanja odlučujući se između različitih studijskih modula, koji obuhvataju najvažnije oblasti pravne struke i rada uprave, pravosudnih organa i privrednih subjekata, kao i područje ekološkog prava kao savremene pravne discipline. Sadržaj studijskih modula je usaglašen sa delovima programa državnog pravosudnog stručnog ispita i drugim stručnim ispitima za javnu upravu, javne beležnike ili javne izvršitelje ili za sticanje licenci u drugim zanimanjima (medijator i slično), te omogućava sticanje posebnih teorijskih znanja i praktičnih veština koje olakšavaju polaganje takvih ispita. Uspešno bavljenje pravničkim profesijama pretpostavlja, pored specijalizacije znanja u određenoj oblasti, dobro poznavanje funkcionisanja celine pravnog sistema, te je zato u studijskom programu ostvarena interakcija između različitih grana prava i pravnih disciplina, kako bi studenti, prema vlastitim potrebama i interesovanjima, mogli steći uvid u njihovu međusobnu povezanost.

Pravo upisa ima svako lice koje je završilo:

  • osnovne četvorogodišnje akademske studije na pravnom fakultetu u obimu od 240 ESPB, ili
  • osnovne četvorogodišnje studije na pravnom fakultetu po propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, ili
  • osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB na srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka, odnosno završilo osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, pod uslovom da su nastavni planovi i programi tih fakulteta podudarni sa nastavnim planom i programom Fakulteta u skladu sa opštim aktima Fakulteta

Master akademske studije prava – Lista aktivnosti, obaveznih i izbornih predmeta

Predmeti/nast. sadržaj AKTIVNA NASTAVA nedeljno Uk. AN Grupa predmet/status Ostalo ESPB
1. P 2. V 3. DON 4. SIR
I semestar
Osnovi metodoligaje pravnih istraživanja 2 2 2 90 TM/O 12
1. Studijski modul – Upravno pravo
Komparativna javna uprava 2 2 60 NS/O 6
Seminar – Upravno pravo 2 2 60 TM/O 6
Izborni predmet modula* 2 1 45 SA/I 4
Izborni predmet sa drugog modula** 2 1 45 SA/I 4
2. Studijski modul – Krivično pravo
Krivično pravo i zaštita žrtava 2 2 60 NS/O 6
Seminar – Krivično pravo 2 2 60 TM/O 6
Izborni predmet modula* 2 1 45 SA/I 4
Izborni predmet sa drugog modula** 2 1 45 SA/I 4
3. Studijski modul – Međunarodno privredno pravo
Međunarodno privredno pravo 2 2 60 NS/O 6
Seminar – Međunarodno privredno pravo 2 2 60 TM/O 6
Izborni predmet modula* 2 1 45 SA/I 4
Izborni predmet sa drugog modula** 2 1 45 SA/I 4
4. Studijski modul – Pravosudno organizaciono pravo
Pravosudni sistem 2 2 60 NS/O 6
Seminar – Pravosudno organizaciono pravo 2 2 60 TM/O 6
Izborni predmet modula* 2 1 45 SA/I 4
Izborni predmet sa drugog modula** 2 1 45 SA/I 4
5. Studijski modul – Porodično pravo
Prava deteta i porodica 2 2 60 NS/O 6
Seminar – Porodično pravo 2 2 60 TM/O 6
Izborni predmet modula* 2 1 45 SA/I 4
Izborni predmet sa drugog modula** 2 1 45 SA/I 4
6. Studijski modul – Ekološko pravo
Ekološko pravo 2 2 60 NS/O 6
Seminar – Ekološko pravo 2 2 60 NS/O 6
Izborni predmet modula* 2 1 45 SA/I 4
Izborni predmet sa drugog modula** 2 1 45 SA/I 4
UKUPNO 8 6 4 2 300 32
II semestar
Priprema završnog rada 20 300 O 10
Stručna praksa O 90 3
Master rad 20 300 O 30 15
UKUPNO 20 300 120 28
UKUPNO NA ZAVRŠNOJ GODINI 8 6 4 22 600 120 60

 *Lista izbornih predmeta studijskih modula (od dva predmeta student bira jedan):

Studijski modul – Upravno pravo
Pravo lokalne samouprave
Sudska kontrola uprave

Studijski modul – Krivično pravo
Prekršajno pravo
Pravo izvršenja krivičnih sankcija

Studijski modul – Međunarodno privredno pravo
Privredno pravo Evropske unije
Međunarodna trgovinska arbitraža

Studijski modul – Pravosudno organizaciono pravo
Javnobeležnička delatnost
Javnoizvršiteljska delatnost

Studijski modul – Porodično pravo
Imovinski odnosi članova porodice
Porodična medijacija

Studijski modul – Ekološko pravo
Međunarodno ekološko pravo
Odgovornost za ekološke štete

** Listu izbornih predmeta sa drugog modula čine svi navedeni izborni predmeti sa preostalih modula (student bira jedan od deset predmeta)

Knjiga predmeta

Školarina za master studije iznosi godišnje 1.200  EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 240 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 120 EVRA, odnosno 1.100 EVRA ako se školarini isplati prilikom upisa na studije.