Nastava na doktorskim studijama traje 6 semestara. Studije se vrednuju sa 180 ESP bodova u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Okončanjem svih nastavnih obaveza i odbranom doktorske disertacije se stiče pravo na promociju u naučni stepen doktora nauka.

Uverenje o akreditaciji

Kompetencija studenta – ishod učenja


Preuzmite informator

Pravila citiranja


 

STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKIH STUDIJA

PredmetSemestarBroj časova predavanja i studijskog istraživačkog rada nedeljnoESPB
I Godina
Teorija pravazimski7+318
Seminarski rad 1zimski0+45
Priprema projekta doktorske disertacijezimski0+13
Teorija ustavnog prava i evropski konstitucionalizamletnji6+317
Odbrana projekta doktorske disertacijeletnji15
Seminarski rad 2letnji0+45
II Godina
Teorija privatnog pravazimski6+418
Izborni predmet 1zimski6+317
Naučni članak 1zimski0+75
Izborni predmet 2letnji5+215
Naučni članci 2letnji0+75
Izborni predmeti
Građansko parnično procesno pravo sa izvršnim procesnim pravomzimski6+317
Krivično procesno pravozimski6+317
Kazneno pravo i transnacionalni kriminalitetletnji5+215
Ekološko pravoletnji5+115
III Godina
Podnošenje izveštaja o izradi doktorske disertacijezimski0+13
Podnošenje prve verzije doktorske disertacijeletnji0+27
Doktorska disertacija60
Ukupno ESPB:180