Raspored konsultacija predmetnih nastavnika za studente osnovnih akademskih studija u zimskom semestru akademske 2017/2018.

Napomena: Za vreme raspusta i praznika konsultacije se ne održavaju.

IME I PREZIME NASTAVNIKA(KABINET) PREDMET DAN I VREME
Prof. dr Zlatko Stefanović
(kabinet II, I sprat)
– Trgovinsko pravo
– Kompanijsko pravo
– Međunarodno privredno pravo
Sreda: 15.00 – 17.00h
Prof. dr Bogoljub Milosavljević
(kabinet VII, II sprat)
– Ustavno pravo
– Upravno pravo
Utorak: 13.00 – 15.00h
Prof. dr Dragana Knežić–Popović
(kabinet II, I sprat)
– Istorija prava
– Rimsko pravo
– Kompanijsko pravo
Petak: 12.00 – 14.00 h
Prof. dr Slađana Jovanović,
prodekan za nastavu
(kabinet VI, II sprat)
– Krivično pravo
(opšti i posebni deo)
Utorak: 12.00 – 14.00h
Prof. dr Violeta Beširević
(kabinet IV, I sprat)
– Ustavno pravo
– Pravo Evropske unije
– Medicinsko pravo
Ponedeljak: 14.00 – 16.00 h
Prof. dr Dušan Vranjanac
(kabinet IV, I sprat)
– Osnovi prava sa ljudskim pravima
– Uporedno pravo
Sreda: 11.00 – 13.00 h
Dragana Mirčić
(kabinet III, I sprat)
– Italijanski jezik I i III Ponedeljak: 16.30 – 17.30h
Sreda: 15.30 – 16.30h
Prof. dr Katarina Damnjanović
(kabinet IV, I sprat)
– Pravo intelektualne svojine
– Saobraćajno pravo
– Pravo Evropske unije
Sreda: 14.00 – 16.00h
Mr Zorana Kostić
(kabinet III, I sprat)
– Engleski jezik I, II, III, IV Ponedeljak: 12.30 – 13.30h
Četvrtak: 17.30 – 18.30h
Georgina Dragović
(kabinet VIII, II sprat)
– Nemački jezik Petak: 11.00 – 12.00h
18.00 – 19.00h
Prof. dr Dušan Kitić
(kabinet II, I sprat)
– Međunarodno privatno pravo
– Obligaciono pravo
– Arbitražno pravo
Ponedeljak: 16.00 – 17.00h
Utorak: 14.00 – 15.00h
Prof. dr Sonja Bunčić
(kabinet I, I sprat)
– Osnovi berzanskog i bankarskog prava
– Sportsko pravo
Petak: 12.00 – 14.00h
Prof. dr Srećko Kosanović
(kabinet IV, I sprat)
– Krivično procesno pravo
– Kriminologija sa penologijom
Ponedeljak: 10.00 -11.00h
13.00 – 14.00h
Prof. dr Vesna Aleksić
(kabinet I, I sprat)
– Poresko pravo Ponedeljak: 14.00 – 16.00h
Prof. dr Saša Gajin
(kabinet VIII, II sprat)
– Osnovi prava sa ljudskim pravima
– Pravo medija
– Antidiskriminaciono pravo
Četvrtak: 10.00 – 11.00h
12.45 – 13.45h
 Prof. dr Monika Milošević
(kabinet III , I sprat )
– Medijacija
– Građansko procesno pravo
– Obligaciono pravo
 Četvrtak: 10.00 – 12.00h
Prof. dr Jelena Jerinić
(kabinet V, I sprat)
– Ustavno pravo
– Upravno pravo
 Od 02.11.2017. god.
Sreda: 13.45 – 14.45h
Petak: 12.45 – 13.45h
Prof. dr Nebojša Šarkić
(Dekanat, II sprat)
– Porodično pravo
– Stečajno pravo
– Pravosudno organizaciono pravo
– Pravo informacionih tehnologija
Utorak: 11.00 – 13.00h
Četvrtak: 12.00 – 13.00h
Doc. dr Jelena Arsić
(kabinet V, I sprat)
– Nasledno pravo
– Porodično pravo
Ponedeljak: 15.00 – 17.00h
Prof. dr Tatjana Papić
(kabinet V, I sprat)
– Međunarodno javno pravo Novembar 2017. god.
Utorak: 12.00 – 13.00h
Sreda: 09.00 – 10.00h
Prof. dr Jelena Simić
(kabinet VIII, II sprat)
– Osnovi građanskog i privrednog prava
– Medicinsko pravo
– Svojinsko pravo
 Sreda: 14.00 – 16.00h
 Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović
(kabinet VI, II sprat
– Krivično pravo
(opšti i posebni deo)
Četvrtak: 13.00 – 15.00h
Prof. dr Katarina Ivančević
(kabinet III, I sprat)
– Pravo osiguranja
– Obligaciono pravo
– Potrošačko pravo
Sreda: 13.00 – 14.00h
Četvrtak: 12.00 – 13.00h
Prof. dr Mario Reljanović
(kabinet V, I sprat)
– Radno pravo
– Pravna informatika
Sreda: 16 .00 – 18.00h
Asistent Aleksa Radonjić
(kabinet VIII, II sprat)
– Svojinsko pravo Ponedeljak: 12.00 – 14.00h