RASPORED KONSULTACIJA U AKADEMSKOJ
2020/2021 GODINI

Prof. dr Nebojša Šarkić
(dekanat, II sprat)

 • Predmeti: Porodično pravo, Pravosudno organizaciono pravo, Radno pravo, Posebni građanski postupci, Građansko procesno pravo
 • Termini (jesenji semestar): utorak (12:00 – 14:00)
 • Termini (prolećni semestar): utorak (10:00 – 11:00 i 12:30 – 13:30)

Prof. dr Violeta Beširević
(kabinet IV, I sprat)

 • Predmeti: Ustavno pravo, Medicinsko pravo, Pravo Evropske unije
 • Termini (jesenji semestar): sreda (13:00 – 15:00)
 • Termini (prolećni semestar): četvrtak (13:00 – 15:00)

Prof. dr Bogoljub Milosavljević
(kabinet VII, II sprat)

 • Predmeti: Ustavno pravo, Upravno pravo
 • Termini (jesenji semestar): utorak (13:00 – 15:00)
 • Termini (prolećni semestar): utorak (13:00 – 15:00)

Prof. dr Zlatko Stefanović
(kabinet II, I sprat)

 • Predmeti: Trgovinsko pravo, Kompanijsko pravo, Međunarodno privredno pravo
 • Termini (jesenji semestar): ponedeljak (13:00 – 15:00)
 • Termini (prolećni semestar): sreda (15:00 – 17:00),

Prof. dr Jelena Jerinić
(kabinet V, I sprat)

 • Predmeti: Ustavno pravo, Upravno pravo
 • Termini (jesenji semestar): petak (10:00 – 11:00 i 14:00 – 15:00)
 • Termini (prolećni semestar): četvrtak (13:00 – 15:00)

Prof. dr Jelena Simić
(kabinet VIII, II sprat)

 • Predmeti: Osnovi građasnkog i privrednog prava, Svojinsko pravo, Medicinsko pravo
 • Termini (jesenji semestar): ponedeljak (12:00 – 13:00) i sreda (11:00 – 12:00)
 • Termini (prolećni semestar): utorak (14:00 – 15:00) i sreda (12:00 – 13:00)

Prof. dr Mihajlo Babin
(kabinet IV, I sprat)

 • Predmeti: Poresko pravo
 • Termini (jesenji semestar): utorak (09:00 – 10:00 i 12:00 – 13:00)
 • Termini (prolećni semestar): 

Prof. dr Milena Trgovčević Prokić
(kabinet IV, I sprat)

 • Predmeti: Građansko procesno pravo, Posebni građanski postupci
 • Termini (jesenji semestar): sreda (11:45 – 13:00)
 • Termini (prolećni semestar): sreda (11:00 – 13:00)
 • Predmeti: Nasledno pravo
 • Termini (jesenji semestar): sreda (12:00 – 13:00)
 • Termini (prolećni semestar): utorak (11:00 – 13:00)

Prof. dr Tatjana Papić
(kabinet IV, I sprat)

 • Predmeti: Međunarodno javno pravo
 • Termini (jesenji semestar): utorak (10:00 – 10:45 i 13:00 – 13:45)
 • Termini (prolećni semestar): sreda (13:00 – 15:00)

Prof. dr Saša Gajin
(kabinet VIII, II sprat)

 • Predmeti: Ljudska prava, Pravo medija, Antidiskriminaciono pravo
 • Termini (jesenji semestar): četvrtak (10:00 – 11:00 i 12:45 – 13:45)
 • Termini (prolećni semestar): ponedeljak (13:45 – 14:45) i utorak (10:45 – 11:45)

Prof. dr Slađana Jovanović
(kabinet II, I sprat)

 • Predmeti: Krivično pravo – opšti deo, Krivično pravo – posebni deo, Kriminologija sa penologijom, Krivično procesno pravo, Prekršajno pravo
 • Termini (jesenji semestar): ponedeljak (13:00 – 14:00) i petak (11:00 do 12:00)
 • Termini (prolećni semestar): četvrtak (14:00 – 16:00)

Prof. dr Sonja Bunčić
(kabinet VII, II sprat)

 • Predmeti: Sportsko pravo, Bankarsko pravo, Berzansko pravo
 • Termini (jesenji semestar): petak (09:00 – 10:00 i 12:00 – 13:00)
 • Termini (prolećni semestar): petak (13:00 – 15:00)

Doc. dr Aleksa Radonjić
(kabinet VIII, II sprat)

 • Predmeti: Svojinsko pravo, Potrošačko pravo, Radno pravo
 • Termini (jesenji semestar): sreda (12:00 – 14:00)
 • Termini (prolećni semestar): sreda (12:00 – 14:00)

Doc. dr Vladimir Crnjanski
(kabinet VII, II sprat)

 • Predmeti: Građansko procesno pravo
 • Termini (jesenji semestar): utorak (11:00 – 13:00)
 • Termini (prolećni semestar): utorak (11:00 – 13:00)

Doc. dr Jelena Arsić
(kabinet V, I sprat)

 • Predmeti: Nasledno pravo, Porodično pravo, Medijacija
 • Termini (jesenji semestar): utorak (12:00 – 13:00 i 17:00-18:00)
 • Termini (prolećni semestar): petak (13:00 – 15:00)

Doc. dr Julijana Vuletić-Đurić
(kabinet VIII, II sprat)

 • Predmeti: Nemački jezik
 • Termini (jesenji semestar): petak (12:45 – 13:30)
 • Termini (prolećni semestar): petak (12:45 – 13:30)

Doc. dr Katarina Jovičić
(kabinet IV, I sprat)

 • Predmeti: Trgovinsko pravo, Obligaciono pravo, Arbitražno pravo, Međunarodno privatno pravo
 • Termini (jesenji semestar): ponedeljak (14:00 – 16:00)
 • Termini (prolećni semestar): utorak (14:00 – 16:00)

Doc. dr Mario Lukinović
(kabinet VII, II sprat)

 • Predmeti: Pravna informatika, Pravo intelektualne svojine
 • Termini (jesenji semestar): sreda (11:00 – 13:00)
 • Termini (prolećni semestar): sreda (11:00 – 13:00)

Doc. dr Marko Božić
(kabinet IV, I sprat)

 • Predmeti: Osnovi prava, Uporedno pravo
 • Termini (jesenji semestar): sreda (13:00 – 14:00), četvrtak (13:00 – 14:00)
 • Termini (prolećni semestar): četvrtak (11:00 – 13:00)

Doc. dr Slobodan Vukadinović
(kabinet V, I sprat)

 • Predmeti: Međunarodno privredno pravo, Međunarodno privatno pravo, Osnovi građanskog i privrednog prava
 • Termini (jesenji semestar): sreda (15:45 – 17:45)
 • Termini (prolećni semestar): ponedeljak (15:45 – 17:45)

Doc. dr Tamara Ilić
(kabinet II, I sprat)

 • Predmeti: Rimsko pravo, Istorija prava, Uporedno pravo
 • Termini (jesenji semestar): petak (11:00 – 13:00)
 • Termini (prolećni semestar): petak (11:00 – 13:00)

Mr Dragana Mirčić
(kabinet III, I sprat)

 • Predmeti: Italijanski jezik I, Italijanski jezik II, Italijanski jezik III, Italijanski jezik IV
 • Termini (jesenji semestar): ponedeljak (12:00 – 13:00), sreda (13:00 – 14:00)
 • Termini (prolećni semestar): ponedeljak (11:00 – 12:00), sreda (12:00 – 13:00)

MA Ankica Dragin
(kabinet III, I sprat)

 • Predmeti: Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III, Engleski jezik IV
 • Termini (jesenji semestar): četvrtak (13:00 – 15:00)
 • Termini (prolećni semestar): ponedeljak (13:00 – 15:00)

NAPOMENA: Konsultacije se ne održavaju za vreme redovnih ispitnih rokova kao ni neradnim danima.