RASPORED KONSULTACIJA

Raspored Konsultacija predmetnih nastavnika za studente osnovnih akademskih studija i letnjem semestru školske 2015/2016

Ime i prezime predavača Kabinet Predmet Dan i vreme
01 Prof. dr h.c. Vladimir V. Vodenilić Kabinet VIII, II sprat 1. Osnovi građanskog i privrednog prava
2. Svojinsko pravo
3. Pravo medija
Utorak: 13.45-14:45h
02 Prof. dr Zlatko Stefanović, dekan Dekanat, II sprat 1. Osnovi građanskog i privrednog prava
2. Trgovinsko pravo
3. Kompanijsko pravo
4. Pravo Evropske Unije
5. Međunarodno privredno pravo
Ponedeljak: 13.00-14.00h
03 Prof. dr Bogoljub Milisavljević Kabinet VII, I sprat 1. Ustavno pravo
2. Upravno pravo
Sreda: 13.00-14.00h
04. Prof. dr Dragana Knežić – Popović Kabinet II, I sprat 1. Istorija prava
2. Rimsko pravo
3. Kompanijsko pravo
Utorak: 16.00-17.00h
05. Prof. dr Slađana Jovanović, prodekan za nauku i finansije Kabinet II, I sprat 1. Krivično pravo (Opšri i posebni deo) Utorak: 14.00-15.00h
06. Prof. dr Violeta Beširević Kabinet II, I sprat 1. Ustavno pravo
2. Međunarodno krivično pravo
3. Medicinsko pravo
Četvrtak: 14.00-15.00h
07. Prof. dr Dušan Vranjanac Kabinet IV, I sprat 1. Osnovi prava sa ljudskim pravima
2. Uporedno pravo
Četvrtak 15.00-16.00h
08. Mr Dragana Mirčić Kabinet III, I sprat 1. Italijanski jezik Sreda: 15.30-16.30h
09. Prof. dr Katarina Damnjanović Kabinet IV, I sprat 1. Autorsko pravo i pravo industrijske svojine
2. Saobraćajno pravo
Sreda: 13.00-14.00h
10. Mr Zorana Kostić Kabinet III, I sprat 1. Engleski Jezik Ponedeljak: 10.30-11.00h
Sreda: 10.30-11.00h
Četvrtak: 15.30-16.00h
11. Georgina Dragović Kabinet br VIII, II sprat 1. Nemački Jezik Petak: 09.00-10.00h
12. Prof. dr Dušan Kitić Kabinet II, I sprat 1. Međunarodno privatno pravo
2. Obligaciono pravo
3. Arbitražno pravo
Utorak: 13.45-14.45h
13. Prof. dr Sonja Bunčić Kabinet I, I sprat 1. Osnovi berzanskog i bankarskog prava
2. Sportsko pravo
Petak: 11.00-12.00h
14. Prof. dr Srećko Kosanović Kabinet I, I sprat 1. Krivično procesno pravo
2. Kriminologija sa penologijom
Četvrtak: 13.00-14.00h
15. Prof. dr Vesna Aleksić Kabinet I, I sprat 1. Poresko pravo Sreda: 11.00-12.00h
16. Prof. dr Saša Gajin Kabinet VIII, II sprat 1. Osnovi prava sa ljudskim pravima
2. Pravo medija
3. Pravo informacionih tehnologija
4. Antidiskriminaciono pravo
Ponedeljak: 13.00-14.00h
17. Doc. dr Dragan Prlja Kabinet I, I sprat 1. Pravo informacionih tehnologija
2. Pravna informatika
Sreda: 10.45-11.45h
18. Prof. dr Monika Milošević Kabinet IV, Ii sprat 1. Medijacija
2. Grašansko procesno pravo
3. Obligaciono pravo
Ponedeljak: 09.00-11.00h
19. Prof. dr Vesna Petrović Kabinet I, I sprat 1. Međunarodno pravo
20. Prof. dr Katarina Ivančević 1. Pravo osiguranja
2. Obligaciono pravo
3. Potrošačko pravo
Ponedeljak: 12.00-13.00h
21. Prof. dr Mario Reljanović, prodekan za nastavu
Prijem studenata kod Prodekana za nastavu, u vezi sa drugim konsultacijama i pitanjima:
Utorak: od 14.00-16.00h
Kabinet V, I sprat 1. Radno pravo
2. Međunarodno pravo
3. Pravno pisanje i istraživanje
Sreda: 16.00-17.00h
22. Prof. dr Jelena Jerinić Kabinet V, I sprat 1. Ustavno pravo
2. Upravno pravo
Sreda: 13.00-14.00h
23. Prof. dr Nebojša Šarkić Kabinet VIII, II sprat 1. Porodično pravo
2. Stečajno pravo
3. Pravosudno organizaciono pravo
4. Pravo informacionih tehnologija
Sreda: 11.00-12.00h
24. Doc. dr Jelena Arsić Kabinet V, I sprat 1. Nasledno pravo Utorak: 13.00-14.00h
25. Prof. dr Tatjana Papić 1. Međunarodno javno pravo Utorak: 16.00-16.45h
26. Doc. dr Jelena Simić Kabinet VIII, II sprat 1. Osnovi građanskog i privrednog prava
2. Medicinsko pravo
Četvrtak: 14.00-15.00h


Raspored konsultacija sa profesorima za postdiplomce u školskoj 2015/2016 (zimski semestar)

 

Ime profesora Vreme Napomena
Prof. dr Zlatko Stefanović Utorak 16.00-17.00h
Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović Ponedeljak 10.00-11.00h Konsultacije se održavaju u Institutu za uporedno pravo, Beograd, Terazije 41
Prof. dr Bogoljub Milosavljević Četvrtak 16.00-17.00h
Prof. dr Vladimir Vodinelić Utorak 18.30-19.00h
Prof. dr Monika Milošević Ponedeljak 09.00-11.00h
Dr Jovan Ćirić Petak 1.00-12.00h Konsultacije se održavaju u Institutu za uporedno pravo, Beograd, Terazije 41
Prof. dr Dušan Vranjanac Utorak 11.00-12.00h
Prof. dr Sonja Bunčić Petak 11.45-12.45h
Prof. dr Nebojša Šarkić Četvrtak 12.00-14.00h
Prof. dr Katarina Ivančević Četvrtak 16.00-17.00h
Prof. dr Saša Gajin Ponedeljak 13.00-14.00h
Prof. dr Violeta Beširević Zakazivanje u dogovoru sa profesorom (violeta.besirevic@pravnifakultet.rs)Svakog prvog utorka u mesecu dekan prima sve zainteresovane, bez zakazivanja, u vremenu od 12-13 časova (dan “otvorenih vrata”).

Napomena:

 

U VREME ISPITNIH ROKOVA, RASPUSTA I PRAZNIKA, KONSULTACIJE SE NE ODRŽAVAJU.