Raspored konsultacija sa nastavnicima za studente osnovnih akademskih studija u zimskom semestru školske 2016/2017.

Raspored konsultacija

Napomena: Za vreme raspusta i praznika konsultacije se ne održavaju.

IME I PREZIME NASTAVNIKA (KABINET)           PREDMET         DAN I VREME
Prof. dr dr h.c. Vladimir V. Vodinelić (kabinet VIII, II sprat) Osnovi građanskog i privrednog prava
Svojinsko pravo
Pravo medija
Prof. dr Zlatko Stefanović (kabinet II, I sprat) Osnovi građanskog i privrednog prava
Trgovinsko pravo
Kompanijsko pravo
Pravo evropske unije
Međunarodno privredno pravo
Četvrtak: 11.30 – 13.30 h
Prof. dr Bogoljub Milosavljević (kabinet VII, II sprat) Ustavno pravo
Upravno pravo
Sreda: 13.00 – 15.00 h
Prof. dr Dragana Knežić – Popović (kabinet II, I sprat) Istorija prava
Rimsko pravo
Kompanijsko pravo
Petak: 12.00 – 14.00 h
Prof. dr Slađana Jovanović, prodekan za nauku i finansije (kabinet II, I sprat) Krivično pravo (opšti i posebni deo) Četvrtak: 14.00 – 16.00 h
Prof. dr Violeta Beširević (kabinet IV, I sprat) Ustavno pravo
Međunarodno krivično pravo
Medicinsko pravo
Petak: 16.00 -17.30 h
Prof. dr Dušan Vranjanac (kabinet IV, I sprat) Osnovi prava sa ljudskim pravima
Uporedno pravo
Utorak: 11.00 – 13.00 h
Biljana Mirčić (kabinet III, I sprat) Italijanski jezik I i III Ponedeljak: 14.00 – 15.00h
Prof. dr Katarina Damnjanović (kabinet IV, I sprat) Autorsko pravo i pravo industrijske svojine
Saobraćajno pravo
Ponedeljak: 13.00 -15.00h
Mr Zorana Kostić (kabinet III, I sprat) Engleski jezik Ponedeljak: 8.30 – 09.00 h
i 10.30 – 11.00 h
Petak: 15.30 – 16.00 h i 17.30 – 18.00h
Georgina Dragović (kabinet VIII, II sprat) Nemački jezik Četvrtak: 09.00 – 11.00 h
Prof. dr Dušan Kitić (kabinet II, I sprat) Međunarodno privatno pravo
Obligaciono pravo
Arbitražno pravo
Sreda: 14.00 – 16.00 h
Prof. dr Sonja Bunčić (kabinet I, I sprat) Osnovi berzanskog i bankarskog prava
Sportsko pravo
Petak: 11.45 – 13.45 h
Prof. dr Srećko Kosanović (kabinet VI, I sprat) Krivično procesno pravo
Kriminologija sa penologijom
Četvrtak: 13.00 -15.00 h
Prof. dr Vesna Aleksić (kabinet I, I sprat) Poresko pravo Ponedeljak: 14.00 – 16.00h
Prof. dr Saša Gajin (kabinet VIII, II sprat) Osnovi prava sa ljudskim pravima
Pravo medija
Antidiskriminaciono pravo
Sreda: 17.00 -19.00 h
Doc. dr Dragan Prlja (kabinet I, I sprat) Pravna informatika Sreda: 11.00 – 13.00 h
Prof. dr Monika Milošević (kabinet III , I sprat ) Medijacija
Građansko procesno pravo
Obligaciono pravo
Prof. dr Vesna Petrović (kabinet I, I sprat) Međunarodno javno pravo Utorak: 12.00 – 14.00 h
Prof. dr Katarina Ivančević (kabinet III, I sprat) Pravo osiguranja
Obligaciono pravo
Potrošačko pravo
Četvrtak: 12.00 – 14.00 h
Prof. dr Mario Reljanović (kabinet V, I sprat) Radno pravo
Pravno pisanje i istraživanje
Sreda: 16 .00 – 18.00 h
Prof. dr Jelena Jerinić (kabinet V, I sprat) Ustavno pravo

Upravno pravo

Sreda: 10.45 – 11.45 h

Petak: 09.00 – 10.00 h

Prof. dr Nebojša Šarkić (kabinet VII, II sprat) Porodično pravo
Stečajno pravo
Pravosudno organizaciono pravo
Pravo informacionih tehnologija
Četvrtak: 12.00 – 14.00 h
Doc. dr Jelena Arsić (kabinet V, I sprat) Nasledno pravo
Porodično pravo
Medijacija
Četvrtak: 13.00 – 15.00 h
Prof. dr Tatjana Papić (kabinet V, I sprat) Međunarodno javno pravo Utorak: 12.00 – 13.00 h
Prof.dr Jelena Simić

(kabinet VIII, II sprat)

Osnovi građanskog i privrednog prava
Medicinsko pravo
Svojinsko pravo
Utorak : 12.00 – 14.00 h
Prof. dr Srđan Šarkić (kabinet VII, II sprat) Istorija prava Utorak: 10.00 – 11.00 i 14.00 – 15.00 h
Milica Liješević Italijanski jezik II i IV Sreda: 16.00 – 17.00h
Nataša Mrvić – Petrović Krivično pravo (opšti i posebni deo) Do 1. decembra – ponedeljak od 13.00 do 14.00  i četvrtak od 15.00 do 16.00.
Po potrebi, konsultacije se mogu zakazati na petroviczdravko@ikomline.net