Projekti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

  1. Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji (br. 47028, 2011 – u toku). Projekat koordinira FEFA, a sa PFUUB na projektu učestvuje prof. dr Violeta Beširević, dok su u određenim fazama projekta učestvovale i prof. dr Aleksandra Čavoški i prof. dr Sonja Bunčić. S obzirom da Srbija stremi dostizanju ciljeva Strategije Evropa 2020, koja predstavlja strateški plan EU za jačanje konkurentnosti, istraživači na ovom projektu analiziraju konkurentnost Srbije u različitim oblastima i predlažu preporuke kako bi se nivo konkurentnosti unapredio. Naglasak se stavlja na mere za dodatno podsticanje inovacija i preduzetništva, kao i na jačanje ljudskog kapitala. Unapređenje konkurentnosti Srbije neophodno je za jačanje izvoza i priliv investicija, čime se obezbeđuje održiv razvoj i uspešno pristupanje.

 

Međunarodni projekti

  1. Observatory on Local Autonomy Observatorija za lokalnu autonomiju (2014 – u toku). Projekat koordinira Univerzitet u Lilu, Francuska (Centre d’Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales, CERAPS). Mreža oko 70 istraživača uspostavljena na ovom međunarodnom projektu specijalizovana je za pitanja decentralizacije i lokalne samouprave. Istraživački tim PFUUB čine: prof. dr Jelena Jerinić (koordinatorka tima), prof. dr Violeta Beširević i Igor Vila, student doktorskih studija.