Podsećamo studente, koji polažu ispite u junskom roku, da u studentskoj službi, 18., 19. i 20. maja, obave sledeće:

– overu semestra

– uplatu školarine – 100% (osim za studente koji su prvi put upisani 2015/2016 god. na ovaj fakultet – 80 %)

– prijavu ispita (za studente koji plaćaju polaganje ispita)

– promenu termina ispita (ukoliko postoje uslovi za to)