OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se svi studenti koji polažu ispit iz predmeta Pravo Evropske unije da još jednom pogledaju raspored iz ovog predmeta zbog naknadno dodatog termina za 01.09.2017. godine u 13:30 časova, kod prof.dr Violete Beširević.

Ukoliko je došlo do bilo kakvih promena u rasporedu iz tog predmeta možete se javiti studentskoj službi 24.09.2017. u vremenu od 11:00 do 14:00 časova.


Septembar

Jul

Jun

Maj

April

Mart

Januar

Decembar

 


Uslovi za overu semestra :

  • popunjen šv obrazac
  • popunjen semestralni list
  • školarina u iznosu od 50%

Uslovi za prijavu ispita :

  • overen semestar
  • uplata u dinarskoj protivvrednosti od 10 evra

Apsolventi koji su se na fakultet upisali u statusu  apsolventa ispite plaćaju u protivvrednosti od 5 evra.

Studenti iz 2002, 2003 i 2004 koji ispit polažu drugi put prijavu plaćaju u protivvrednosti od 5 evra.

Apsolventi koji su na ovom fakultetu otpočeli apsolventki staž automatski su prijavljeni bez nadoknade.

Redovni studenti automatski su prijavljeni za jednosemestralne ispite iz zimskog semestra a u koliko   žele da prijave dvosemestralni ispit ili ispit iz letnjeg semestra koji su odslušali i preneli u narednu godinu to mogu izvršiti uz nadoknadu od 10 evra.

Isto važi i za studente koji su obnovili godinu.