OBAVEŠTENJA

Obaveštenje – Upis u akademsku 2017/18. godinu


Prijava ispita za novembarski ispitni rok

Prijava ispita za novembarski ispitni rok vršiće se od 23. do 27. oktobra u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

U ovom ispitnom roku neće biti automatskog raspoređivanja pa će svi studenti uključujući i redovne apsolvente prijavljivati ispite u studentskoj službi.

Redovni studenti moraju imati upisanu ili obnovljenu godinu da bi uz uplatu od deset evra mogli da prijave ispit.

Apsolventi koji su do sada imali  automatski prijavljene ispite takođe vrše prijavu dolaskom u studentsku službu ali bez uplate.

Sve ostale kategorije studenata ispite prijavljuju po već utvrđenim pravilima.


U oktobarskom ispitnom roku koji počinje 02.10.2017. godine i završava se 13.10.2017. godine, pravo polaganja ispita imaju studenti I, II, III i IV godine kao i apsolventi.

Studenti prve, druge i treće godine kao i do sada nemaju obavezu da prijavljuju ispite.

Studenti četvrte godine imaju obavezu da uplate 10 eura u dinarskoj protivvrednosti na ime troškova upisa i osiguranja i popune jedan ŠV obrazac da bi započeli apsolventski staž.

Apsolventi su obavezi da popune ŠV obrazac, uplate 10 eura u dinarskoj protivvrednosti na ime troškova upisa i osiguranja kao i da uplate apsolventski staž.

Apsolventi koji su u tom statusu prešli na naš Fakultet i sve ostale kategorije studenata koje plaćaju ispite dužni su da uz uplatnicu prijave ispit u studentskoj službi.

Prijava ispita i produžetak staža mogu se obaviti u studentskoj službi 25.09. i 26.09.2017. godine u vremenu od 11:00 do 14:00 časova.


Prijava ispita za studente kojima je ostalo manje od tri ispita do kraja fakulteta

Za prijavu ispita potrebno je:

 • popuniti formular za studente koji imaju manje od tri ispita do kraja fakulteta (formular za prijavu potrebno je priložiti samo u oktobarskom ispitnom roku),
 • uz formular potrebno je doneti uplatnicu u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti na ime troškova osiguranja,
 • uplatnicu u iznosu od 40 evra u dinarskoj protivvrednosti na ime troškova prijave ispita.

Prijavu ispita za oktobarski ispitni rok potrebno je izvršiti u predviđenim terminima 25. i 26. septembra 2017. godine.

Formular – Prijava


Obaveštenje za studente  koji produžavaju apsolventski staž

Apsolventski staž potrebno je produžiti u danima za prijavu ispita 25. i 26. septembra  uz:

 • popunjen ŠV obrazac;
 • uplatnicu  u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti(na ime troškova osiguranja);
 • uplatnicu za školarinu;

Apsolventi koji plaćaju polaganje ispita prilažu i uplatnicu za ispit.


Obaveštenje za studente koji upisuju narednu godinu studija

Upis u narednu godinu studija vršiće se u periodu od 16.10. do 20.10.2017. godine.

Za upis u narednu godinu potrebno je priložiti:

 • Indeks;
 • 2 ŠV obrasca (na jednom ŠV obrascu navesti izborne predmete);
 • Uplatnicu za školarinu (školarinu uplatiti prema ugovoru potpisanom pri upisu na fakultet);
 • Uplatnicu za osiguranje (10 evra u dinarskoj protivvrednosti)

Studenti koji pre ovog roka steknu uslov proceduru upisa mogu izvršiti ranije.

Uslov za upis:

Za upis u drugu godinu potrebno je:

 • položoti šest ispita ili steći 37 bodova.

Za upis u trću godinu potrebno je:

 • položiti šest ispita iz prve godine i pet ispita iz druge godine ili steći 74 boda.

Za upis u četvrtu godinu potrebno je:

 • položiti najmanje polovinu ispita iz predhodne tri godine studija ili steći 111 bodova.

Školska godina 2016/2017