Predviđeni seminar se odlaže i mole se zainteresovani da prijave šalju na info@pravnifakultet.rs kako bi se uskladili novi termini seminara.

Predavanja će se održavati subotom u prostorijama Fakulteta.

Predavači su: dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu, Nikolić Mladen, sudija Apelacionog privrednog suda u Beogradu, profesor dr. Nebojša Šarkić Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, prof.dr. Zdravko Petrović i dr.

Prve tri subote nastava će se odvijati istovremeno za sve grupe polaznika. Četvrte subote polaznici će se deliti na tri grupe na kojima će raditi praktično sa eminetnim veštacima.

Raspored aktivnosti za Seminar priprema za veštake

10.00 – 13.30. prof dr. Nebojša Šarkić: Opšti pojam veštačenja

13.30 – 14.00 pauza

14.00 – 17.00 prof dr. Nebojša Šarkić: vrste veštačenja u vanpraničnom postupku i radnom sporu

 

10.00 – 10.30 Nikolić Mladen, sudija Apelacionog privrednog suda u Beogradu: Veštačenje u parničnom postupku; privredni sporovi; stečaj.

13.30 – 14.00 pauza

14.00 – 17.00 prof.dr. Zdravko Petrović: Veštačenje u sporovima za naknadu štete (utvrđivanje osnova odgovornosti i visine štete).

 

10.00 – 13.30 dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu; Veštačenja u krivičnom postupku.

13.30 – 14.00 pauza

14.00 – 17.00. Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu: Utvrđivanje vrednosti u postupku izvršenja i obezbeđenja.

 

10.00 – 11.00 prof. dr. Nebojša Šarkić: Rekapitulacija i izrada nalaza veštaka.

10.00 – 11.30 pauza

11.30 – 17.00 rad po grupama sa veštacima saobraćajne, građevinske i finansijske struke.

Cena Seminara je 24.000,00 dinara i može se platiti u dva dela.