Pravna klinika iz radnog prava


Pravna klinika za radno pravo nastavlja sa prijemom stranaka od oktobra 2016. godine.


Pravna klinika pruža besplatnu pravnu pomoć građanima u slučajevima koji se vezuju za: diskriminaciju pri zapošljavanju i na radu zlostavljanje na radu ostvarivanje i zaštitu prava iz radnog odnosa

Prijem klijenata u periodu oktobar-decembar i mart-maj: Sredom 17:00-18:30

Goce Delčeva 36, 11070 Novi Beograd (011) 2095 501

e-pošta: klinika.radno@pravnifakultet.rs