PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

O R G A N I Z U J E

 PRIPREMNU NASTAVU ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Pripremna nastava će se održavati počev od petka 24. februara 2017. godine. Trajaće tri meseca, sa ukupnim fondom od 180 časova. Nastava će se odvijati petkom od 16.00 i subotom od 9.00 časova. Petkom će se održavati pet, a subotom deset časova predavanja u trajanju od po 45 minuta, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Novi Beograd, Bul. maršala Tolbuhina 36 (bivša Goce Delčeva).

Raspored predavanja na pripremnoj nastavi za polaganje pravosudnog ispita Februar 2017

Predavači su:

Profesori: dr Nataša Mrvić – Petrović, dr Slađana Jovanović, dr Nebojša Šarkić, dr Bogoljub Milosavljević, dr Mario Reljanović, dr Vladimir Čolović i dr Zdravko Perović;

Sudije Vrhovnog kasacionog suda: Ljubica Milutinović i  dr Dragiša Slijepčević;

Sudija Upravnog suda: dr Jadranka Injac;

Sudije Apelacionog suda u Beogradu: dr Miodrag Majić, Aleksandar Ivanović, Dragica Saveljić – Nikolić i Siniša Važić;

Sudija Privrednog apelacionog suda: Mladen Nikolić;

Javni beležnik: dr Đorđe Sibinović

i drugi istaknuti stručnjaci iz oblasti prava.

_________________________________________________________________________________________________________

Pripremna nastava će se održavati u Srednjoj sali Fakulteta, na prvom spratu.

Za detaljnije informacije se možete javiti putem telefona 011/2095 501 ili mejla info@pravnifakultet.rs

Napomena: 

Molimo vas da redovno prate internet stranicu Fakulteta, jer je raspored podložan manjim izmenama, o čemu ćemo Vas blagovremeno obaveštavati.

Naknada za pohađanje kursa za polaganje pravosudnog ispita

  1. 400 evra, osim za polaznike za koje je propisana druga cena.
  2. 300 evra za studente koji su diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i studente koji nisu diplomirali na ovom fakultetu, ali su upisali doktorske studije na njemu.
  3. 100 evra za studente koji su diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i upisali master ili specijalističke studije, ali nisu izmirili u celosti školarinu za master ili specijalističke studije do dana početka predavanja na Kursu, kao i za studente koji su diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i uspisani su na ovom fakultetu na magistarske studije ili radi odbrane doktorata.
  4. bez obaveze plaćanja naknade za studente koji su diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i upisali master ili specijalističke studije za koje su izmirili obaveze plaćanja školarine do početka predavanja na Kursu, kao i za studente koji su diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i uspisani su na doktorske studije bez obzira na to da li su izmirili obavezu plaćanja školarine, zaposlene na ovom fakultetu i zaposlene u kompaniji Paragraf CO.

Svi iznosi se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Postoji mogućnost plaćanja u tri jednake rate. Rokovi za uplatu svake od rata su navedeni u Prijavi.

Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 160 – 322641 – 19, 105 – 4939 -53 ili 125-1846-90

Sledeći seminar održaće se počev od oktobra 2017. godine.