PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

O R G A N I Z U J E

 PRIPREMNU NASTAVU ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
OKTOBAR 2017. GODINA

Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita će početi sa održavanjem od 13. oktobra 2017. godine. Traje tri meseca, sa ukupnim fondom od 180 časova. Predavanja će se odvijati petkom od 16.00 i subotom od 09.00 časova. Petkom će se održavati pet, a subotom deset časova predavanja u trajanju od po 45 minuta, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta “Union” u Beogradu, Novi Beograd, Bul. maršala Tolbuhina 36.

Predavači su:

prof. dr Nebojša Šarkić, prof. dr Leposava Karamarković,  prof. dr Bogoljub Milosavljević, prof. dr Nataša Mrvić – Petrović, prof. dr Mario Reljanović, prof. dr Vladimir Čolović, prof. dr Zdravko Perović, prof. dr Slađana Jovanović, doc. dr Jelena Simić, Ljubica Milutinović, sudija, Vida Petrović – Škero, sudija, dr Jadranka Injac, sudija, dr Miodrag Majić, sudija, Aleksandar Ivanović, sudija, Dragica Saveljić – Nikolić, sudija, Siniša Važić, sudija, Mladen Nikolić, sudija, Jasminka Obućina, sudija, Tatjana Matković-Stefanović, sudija, mr Vladimir Crnjanski, advokat i drugi istaknuti stručnjaci iz oblasti prava.

Sledeći seminar održaće se počev od februara 2018. godine. 

Raspored predavanja, sa prijavnim listom i cenovnikom biće blagovremeno istaknut na internet stranici Fakulteta: www.pravnifakultet.rs

Detaljnije informacije možete dobiti putem mejla  pravosudni@pravnifakultet.rs ili na telefon +381 11 2095 502.

Raspored – Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita

____________________________________________________________________

Pripremna nastava će se održavati u Srednjoj sali Fakulteta, na prvom spratu.

Napomena: 

Molimo vas da redovno pratite internet stranicu Fakulteta, jer je raspored podložan manjim izmenama, o čemu ćemo Vas blagovremeno obaveštavati.

Naknada za pohađanje kursa za polaganje pravosudnog ispita

  1. 400 evra, osim za polaznike za koje je propisana druga cena.
  2. 300 evra za studente koji su diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i studente koji nisu diplomirali na ovom fakultetu, ali su upisali doktorske studije na njemu.

Svi iznosi se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Postoji mogućnost plaćanja u tri jednake rate. Rokovi za uplatu svake od rata su navedeni u Prijavi.

Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 160–322641–19, 105–4939-53 ili 125-1846-90.

Sledeći seminar održaće se počev od februara 2018. godine.