Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Godina VIII, br. 2/2017, str. 151-382

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izd.)
ISSN 2406-1387 (Online)

SADRŽAJ

ČLANCI

Tibor Tajti (Thaythy), Leasing in the Western Balkans and the fall of the Austrian Hypo-Alpe-Adria Bank

Goran Dajović, Proučavanje prava – pravna nauka, teorija i filozofija

Miloš Milošević i Svetislav V. Kostić, PDV tretman transakcija između centrale i ogranka

Danilo Stevandić, O doktrini nedelegacije u pravnoj tradiciji Sjedinjenih Američkih Država

Miroslava M. Krstić, Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u kombinovanom sistemu finansiranja u Republici Srbiji

Aleksandar Matković, Kriminalitet i satanizam – međusobni odnos i obeležja krivičnih dela

Dunja Dubajić, Interesi u osnovi korporativnog upravljanja – dobit akcionara versus društvena odgovornost

Nina Maksimović Sekulić, Pravno regulisanje državne pomoći u Republici Srbiji

PRLOZI

Pavle Kilibarda, Developments in International Judicial and Quasi-Judicial Practice Relevant to the Serbian Asylum System: A Legal Review

 

HRONIKA FAKULTETA (2017. godina), priredila Ivana Ilić