Praksa u službi pravnih poslova u kompaniji Mercator-S