Zainteresovani apsolventi i studenti IV godine se pozivaju na praksu u trajanju od deset radnih dana, od 23. novembra do 4. decembra 2015. godine, u Kancelariju privatnog izvršitelja advokata Nemanje Protića (kancelarija je u Zemunu, ul. Kej oslobođenja).

Prima se pet studenata, a po završetku prakse se dobijaju sertifikati.

Prijave slati na: sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs do 13. novembra 2015. godine