Poštovani,

U cilju unapređenja kvaliteta Glasnika Advokatske komore Vojvodine, uredništvo našeg časopisa raspisalo je dva nagradna konkursa.

Prvi konkurs za nagradu u iznosu od 150.000 dinara uredništvo je raspisalo za originalni naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama. Cilj konkursa je da motiviše mlade istraživače (doktorande i doktore nauka koji su stekli to zvanje u prethodne dve godine) da svoje radove o preduzetim naučnim istraživanjima objave upravo u našem časopisu.

Drugi konkurs uredništvo je raspisalo da bi se nagradio rad koji doprinosi dijalogu između pravne teorije i prakse. Nagrada koja se dodeljuje ovim konkursom nosi naziv „Nagrada za pisanu pravnu reč” i upravo je raspisana kako bi se motivisale kolege da u svojim naučnim ili stručnim radovima otvore dijalog o pitanjima koja su od izuzetnog značaja za pravnu praksu u Republici Srbiji. Ovom nagradom uredništvo nastavlja da baštini osnovnu ideju osnivača našeg časopisa, da ovaj časopis bude mesto susreta pravne teorije i pravne prakse.

S velikim zadovoljstvom pozivamo sve kolege, teoretičare i praktičare, da nam se jave sa radovima koji će doprineti pravnom dijalogu.

Posebno, pozivamo i mlade istraživače da nam upute svoje radove. Oba konkursa štampana su u ovom broju, a stalno su dostupna i na veb stranici našeg časopisa www.glasnik.edu.rs.

Instrukcije za prijavu radova kao i tekst oba konkursa nalaze se u prilogu.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti a adresu: akvojvodine@gmail.com.

Konkurs – Pisana pravna reč
Konkurs – GAKV