logo-jpm-jankovic-popovic-matic

Idejni tvorac i koordinator Big Deal projekta, advokatska kancelarija JPM Janković Popović Mitić, u saradnji sa vodećim regionalnim advokatskim kancelarijama iz TLA organizacije (http://www.toptierlegal.org/), pruža jedinstvenu mogućnost studentima prava da se kroz simulaciju kupoprodajne transakcije privrednog društva susretnu sa konkretnim problemima koji su uobičajeni u privredi i praksi, te da ih rešavaju u gotovo realnim uslovima.

Big Deal zvanično počinje u maju kada se održava prvo uvodno predavanje kome mogu prisustvovati svi zainteresovani studenti i tokom koga advokati govore uopšteno o advokaturi kao profesiji i lifestyle-u advokata. Nakon toga se tokom leta, a u svakom slučaju do septembra, formiraju timovi u okviru fakulteta (od 3 do 5 studenata po fakultetu odnosno timu), dok se case study dostavlja na jesen (otprilike krajem septembra-početkom oktobra). Tokom oktobra/novembra studenti imaju tri sesije predavanja koja im drže mentori odnosno advokati iz advokatskih kancelarija, a u vezi sa due diligence izveštajem, Ugovorom o kupoprodaji i prenosu udela u društvu i Ugovorom članova društva. Po završetku predavanja, studenti pristupaju izradi nacrta due diligence izveštaja i Ugovora o kupoprodaji i prenosu udela u društvu (Share Purchase Agreement) i imaju određeni rok za dostavljanje istih. Najzad dolazimo do održavanja polufinala i finala, gde studenti imaju prilike da predstave svoje izveštaje i nacrte ugovora, a zatim budu i usmeno ispitivani (opet na engleskom jeziku) u vezi sa istima. Polufinale i finale se odvijaju u periodu od dva dana. Dva najbolje plasirana tima iz polufinala ulaze u finale koje se održava sledeći dan i oni pregovaraju Ugovor članova (Shareholders Agreement). Organizuje se potpis ugovora, proglašenje pobednika, dodela diploma, a najbolji iz svakog tima imaju mogućnost tromesečne prakse u konkretnoj kancelariji TLA.

Uvodno predavanje će se održati 29. 5. 2018. godine u 10h u zgradi Genex apartmana u ulici Vladimira Popovića br. 6.

Mole se zainteresovani za uvodno predavanje da se prijave na aleksa.radonjic@pravnifakultet.rs do ponedeljka 14.05.2018. godine.

Studenti koji su zainteresovani za ovo takmičenje i žele da uđu u tim fakulteta mogu se prijaviti na isti mejl do 10.06.2018. godine.