NLB Banka prima na praksu jednog apsolventa ili studenta postdiplomskih studija zainteresovanog za obavljanje tromesečne stručne prakse u Generalnom sekretarijatu NLB banke (na pravnim poslovima). Praksa počinje odmah po izboru kandidata!

Prijavu (i biografiju) poslati prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do ponedeljka, 2. aprila 2018. godine.