Studenti IV godine i apsolventi zainteresovani za praksu kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, u Gradskom javnom pravobranilaštvu, u trajanju od 21. maja do 1. juna 2018. godine, prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, naznaku da li je položeno GPP,KPP ili se ovi predmeti slušaju, naznaku željene prakse, kao i mesto prebivališta/boravišta (beogradsku opštinu) zbog rasporeda) dostavljaju  prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 14. maja 2018. godine.

Praksa traje deset radnih dana; radno vreme se određuje u dogovoru sa mentorom, a na kraju uspešno obavljene prakse dobija se sertifikat.