Studenti zainteresovani za praksu kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, u Gradskom javnom pravobranilaštvu  ili u sudu (Prvom osnovnom, Drugom osnovnom ili Višem, u građanskom/ krivičnom odeljenju – samo u II ciklusu) prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, naznaku da li je položeno Krivično pravo (Opšti i/ili Posebni deo),  GPP, KPP ili se ovi predmeti slušaju, naznaku željene prakse, kao i mesto prebivališta/boravišta (beogradsku opštinu) zbog rasporeda) dostavljaju  prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 22. 10. 2018. god. za I ciklus prakse, odnosno do 19.11. 2018. godine za II ciklus.

Ciklusi:

  • I: od 29. 10. do 9. 11. 2018. godine
  • II: od 26. 11. do 7. decembra 2018. godine

Praksa traje deset radnih dana; radno vreme se određuje u dogovoru sa mentorom, a na kraju uspešno obavljene prakse dobija se sertifikat.