astra-logo                   euun0001

Organizacija ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, uz podršku Evropske Unije, realizuje projekat „My WaY“ koji je usmeren na istraživanje iskustva i potrebe mladih ljudi u oblasti rada i zapošljavanja.


Trgovina mladima u cilju radne eksploatacije je rastući problem u Srbiji, ali adekvatan institucionalni odgovor još uvek izostaje. Zbog visoke nezaposlenosti među mladima, hiljade mladih žena i muškaraca se sele u veće gradove u Srbiji ili odlaze u inostranstvo u potrazi za zaposlenjem. Bilo da migriraju unutar zemlje ili odlaze u inostranstvo, mladi ljudi se suočavaju sa ozbiljnim izazovima, od prevara i zlostavljanja do prinudnog rada.

U najvećem riziku su mladi od 18 do 30 godina koji dolaze iz siromašnijih sredina i imaju slabije kvalifikacije. Zbog straha za sopstvenu bezbednost, oni retko prijavljuju eksploataciju koju su doživeli. Ozbiljne sistemske i regulatorne praznine, manjak kapaciteta i nejasna podela nadležnosti između državnih organa (inspekcije rada, tržišne inspekcije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja) onemogućavaju preventivno delovanje i efikasno kažnjavanje ovakvih praksi, koje s jedne strane predstavljaju ozbiljno krivično delo, a s druge, kršenje ljudskih prava.


U okviru ovog projekta, 50 odabranih studenata će proći obuku, a zatim, uz mentorsku podršku, sprovesti istraživanja pravnog i institucionalnog okvira u oblasti rada i zapošljavanja u našoj zemlji i formulisati preporuke i predloge, koji će biti prezentovani predstavnicima relevantnih institucija na okruglom stolu.

Pozivamo zainteresovane studente i studentkinje osnovnih i master studija, koji su položili ispit iz radnog prava, da nam se jave.

Uz prijavu je potrebno dostaviti biografiju (sa podatkom koju godinu student/studentkinja trenutno pohađa i prosek ocena) i motivaciono pismo.

Prijave možete poslati na adrese mario.reljanovic@gmail.com i ljubinka@ius.bg.ac.rs do 22. marta 2018. godine.

Poziv za studente
Info Sheet – My Way