FONDACIJA „MIODRAG JOVIČIĆ“

raspisuje

 K O N K UR S

 za najbolje stručne radove studenata doktorskih studija  pravnih fakulteta u Republici Srbiji i Republici Srpskoj za akademsku 2016/17. i 2017/18. godinu iz oblasti  ustavnog prava i političkog sistema

Fondacija „Miodrag Jovičić” raspisuje konkurs za najbolje urađen doktorski rad iz oblasti ustavnog prava i političkih sistema u akademskoj 2016/17. i 2017/18. godini.

Fondacija „Miodrag Jovičić” je osnovana 2000. godine radi očuvanja i negovanja uspomene na akademika profesora dr Miodraga Jovičića i zarad unapređivanja izučavanja naučnih oblasti kojima se on bavio, prevashodno ustavnog prava i političkih sistema.

U cilju podsticanja mlađih stručnjaka i naučnih radnika da za doktorske radove biraju teme iz oblasti ustavnog prava i političkih sistema, Fondacija „Miodrag Jovičić“ dodeljuje nagradu za najbolju doktorsku disertaciju koja je odbranjena na pravnim fakultetima u Republici Srbiji i Republici Srpskoj u šk. 2016/17. i 2017/18. godini.

Doktorski radovi se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi, potpisani i sa osnovnim podacima o autoru (ime prezime, kontakt adresa i telefon) počev od 1. marta 2018. a zaključno sa 1. septembrom 2018. godine na adresu: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (Za nagradu Fondacije „Miodrag Jovičić“), 11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 67.

Nagradu dodeljuje Fondacija odlukom Upravnog odbora na predlog žirija sastavljenog od tri člana. Upravni odbor Fondacije „Miodrag Jovičić“ svoju odluku donosi uz pisano obrazloženje do 1. oktobra godine u kojoj se dodeljuje nagrada. Nagrada  sadrži diplomu i novčani iznos.

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
FONDACIJE „MIODRAG JOVIČIĆ“
Prof. dr Jovica Trkulja