RASPORED NASTAVE
NA POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA U
LETNJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2018/19. GODINE

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 • METODOLOGIJA PRAVNIH NAUKA
  ponedeljak, 17h, učionica  br. 3
  (nastava počinje 25. februara)
 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  utorak, 17:30h, učionica br. 3
  (nastava počinje 26. februara)

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 • EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS PRACTICUM
  sreda, 17:30h, učionica br. 2
  (nastava počinje  27. februara i odvijaće se u formi konsultacija)
 • PRIVACY RIGHTS AND THE LAW OF INFORMATION
  petak, 17h, kabinet VIII na II spratu
  (nastava u formi konsultacija će se održavati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom)

 • CHILD RIGHTS
  utorak, 17h, kabinet V na I spratu
  (nastava u formi konsultacija će se održavati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom)
 • DEMOCTRATISATION
  kabinet V na I spratu
  (nastava u formi konsultacija će se održavati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom)

  

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 • TEORIJA USTAVNO PRAVA I EVROPSKI KONSTITUCIONALIZAM
  četvrtak, 17h, velika sala
  (nastava počinje 28. februara)
 • KAZNENO PRAVO I TRANSNACIONALNI KRIMINALITET
  četvrtak, 17h, srednja sala
  (nastava počinje 7. marta i odvijaće se u formi konsultacija u dogovoru sa predmetnim nastavnikom)