RASPORED NASTAVE
NA POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA U
ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2018/19. GODINE

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 • STATUSNO KORPORATIVNO PRAVO
  četvrtak, 17h, učionica  br. 1
  (nastava počinje 1. novembra)
 • BANKE I BERZE
  petak, 17h, učionica br. 1
  (nastava počinje 2. novembra)
 • KORPORATIVNO PRAVO U OSIGURANJU
  sreda, 17h, profesorski kabinet III, I sprat
  (nastava počinje 7. novembra)
 • LOKALNA SAMOUPRAVA
  sreda, 17h, učionica br. 1
  (nastava počinje 7. novembra)
 • JAVNA PREDUZEĆA I USTANOVE
  petak, 17h, učionica br. 2
  (nastava počinje 2. novembra)

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 • THEORY OF HUMAN RIGHTS AND EQUALITY LAW
  ponedeljak, 17h, učionica br. 3
  (nastava počinje  5. novembra)
 • EUROPEAN UNION AND HUMAN RIGHTS
  utorak, 17:30h, učionica br. 3
  (nastava počinje 6. novembra)
 • HUMAN RIGHTS PROTECTION
  sreda, 18h, učionica br. 3
  (nastava počinje 7. novembra)

  

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 • TEORIJA PRAVA
  ponedeljak, 17h, učionica  br. 1
  (nastava počinje 5. novembra)
 • TEORIJA PRIVATNOG PRAVA
  četvrtak, 17h, učionica br. 4
  (nastava počinje 6. novembra)
 • GRAĐANSKO PARNIČNO PROCESNO PRAVO SA IZVRŠNIM PROCESNIM PRAVOM
  sreda, 17h, dekanat, II sprat
  (nastava počinje 28. novembra)
 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
  profesorski kabinet VII, II sprat
  (predavanja u formi konsultacija će se održati u dogovoru sa profesorom)
 • EKOLOŠKO PRAVO
  sreda 17h, dekanat, II sprat
  (nastava će se odvijati u formi konsultacija u terminima: 21.11; 05.12; 12.12 i 18.12. – učionica br. 4)