RASPORED NASTAVE
NA POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA U
PROLEĆNOM SEMESTRU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 • METODOLOGIJA PRAVNIH NAUKA – prof. dr Marko Božić
  četvrtak, 17h, učionica  br. 1
  (nastava počinje 4. marta)
 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA – prof. dr Gordana Vukelić
  utorak, 17h, učionica br. 3
  (nastava počinje 2. marta)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 • EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS PRACTICUM – prof. dr Violeta Beširević/prof. dr Tatjana Papić
  kompjuterska sala
  (
  nastava će se odvijati u formi konsultacija 03.03; 23.03; 31.03; 14.04; 19.05. u 18h)
 • CHILD RIGHTS – doc. dr Jelena Arsić
  učionica br. 4
  (
  nastava će se odvijati u formi konsultacija 19.03; 02.04; 16.04; 07.05; 09.06. u 17h)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 • TEORIJA USTAVNOG PRAVA I EVROPSKI KONSTITUCIONALIZAM – prof. dr Bogoljub Milosavljević
  četvrtak, 17h, učionica br. 3
  (nastava počinje 4. marta)
 • KAZNENO PRAVO I TRANSNACIONALNI KRIMINALITET – prof. dr Nataša Mrvić-Petrović
  učionica br. 1
  (nastava će se odvijati u vidu konsultacija 03.03; 31.03; 14.04; 12.05; 02.06. u 17h)
 • EKOLOŠKO PRAVO – prof.dr Aleksandra Čavoški/prof. dr Mario Lukinović
  (nastava će se odvijati u formi konsultacija 15.03; 23.03; 31.03; 07.04; 13.04; 11.05; 18.05. u 17h)

NAPOMENA: nastava (predavanja/konsultacije) usled trenutne epidemiološke situacije odvijaće se putem Zoom platforme.