RASPORED NASTAVE
NA POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA U
LETNJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2018/19. GODINE

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 • METODOLOGIJA PRAVNIH NAUKA
  ponedeljak, 17h, učionica  br. 3
  (nastava počinje 25. februara)
 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  utorak, 17:30h, učionica br. 3
  (nastava počinje 26. februara)

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 • EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS PRACTICUM
  sreda, 17:30h, učionica br. 2
  (nastava počinje  27. februara i odvijaće se u formi konsultacija)
 • PRIVACY RIGHTS AND THE LAW OF INFORMATION
  kabinet VIII na II spratu
  (nastava u formi konsultacija će se održavati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom)
 • CHILD RIGHTS
  kabinet V na I spratu
  (nastava u formi konsultacija će se održati 06.03, 02.04, 07.05, 21.05 i 05.06.)

 

 • DEMOCTRATISATION
  kabinet IV/V na I spratu
  (nastava u formi konsultacija će se održati 06.03, 20.03, 05.04, 25.04, 07.05 i 22.05.)

  

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 • TEORIJA USTAVNO PRAVA I EVROPSKI KONSTITUCIONALIZAM
  četvrtak, 17h, velika sala
  (nastava počinje 28. februara)
 • KAZNENO PRAVO I TRANSNACIONALNI KRIMINALITET
  četvrtak, 17h, srednja sala
  (nastava počinje 7. marta i odvijaće se u formi konsultacija u dogovoru sa predmetnim nastavnikom)