RASPORED NASTAVE
NA POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA U
ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2017/18. GODINE

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 • STATUSNO KORPORATIVNO PRAVO
  sreda 17h, učionica 2
  (nastava počinje  1. novembra)
 • BANKE I BERZE
  petak 17h, učionica 2
  (nastava počinje 3. novembra)
 • KORPORATIVNO PRAVO U OSIGURANJU
  sreda 18:30h, učionica 3
  (nastava počinje 1. novembra)
 • LOKALNA SAMOUPRAVA
  sreda 16h, velika sala
  (nastava počinje 1. novembra)
 • JAVNA PREDUZEĆA I USTANOVE
  sreda 18:30h, učionica 4
  (nastava počinje  1. novembra)

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 • THEORY OF HUMAN RIGHTS AND EQUALITY LAW
  ponedeljak 17h, učionica 1
  (nastava počinje  6. novembra)
 • EUROPEAN UNION AND HUMAN RIGHTS
  utorak 18h, učionica 1
  (nastava počinje 7. novembra)
 • HUMAN RIGHTS PROTECTION
  četvrtak 17h, učionica 1
  (nastava počinje 2. novembra)

  

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 • TEORIJA PRAVA
  subota 10h, učionica 2
  (nastava počinje 4. novembra)
 • TEORIJA PRIVATNOG PRAVA
  ponedeljak 17h, učionica 2
  (nastava počinje 6. novembra)
 • GRAĐANSKO PARNIČNO PROCESNO PRAVO SA IZVRŠNIM PROCESNIM PRAVOM
  utorak 17h, dekanat II sprat
  (nastava počinje 7 . novembra)
 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
  profesorski kabinet II sprat
  (predavanja u formi konsultacija će se održati u dogovoru sa profesorom)