RASPORED
ISPITA U SEPTEMBARSKOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnix nauka – subota, 09. septembar u 12:00 časova
 2. Računovodstvo i revizija – utorak, 12. septembar u 18:30 časova
 3. Statusno korporativno pravo – utorak, 05. septembaar u 17:00 časova
 4. Javna preduzeća i ustanove – utorak, 12. septembar u 17:00 časova
 5. Lokalna samouprava – utorak, 05. septembar u 12:00 časova

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 • ispiti na programu Human Rights Law se zakazuju pojedinačno u okviru predviđenih rokova

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – subota, 09. septembar u 10:00 časova
 2. Teorija ustavnog prava i evrop. konst. – utorak, 05. septembar u 12:00 časova
 3. Teorija privatnog prava – ponedeljak, 04. septembar u 17:00 časova; petak, 08. septembar u 14:oo časova
 4. Ekološko pravo – utorak, 12. septembar u 18:00 časova
 5. Kazneno pravo i trans. kriminalitet – petak, 08. septembar u 13:oo časova

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u septembarskom roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, mogu se obratiti putem mail-a do 26. avgusta 2017. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.

RASPORED
ISPITA U SEPTEMBARSKOM II ISPITNOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – subota, 30. septembar u 12:00 časova
 2. Računovodstvo i revizija – ponedeljak, 25. septembar u 18:30 časova
 3. Statusno korporativno pravo – petak, 29. septembar u 17:00 časova
 4. Javna preduzeća i ustanove – četvrtak, 28. septembar u 17:00 časova
 5. Lokalna samouprava – sreda, 27. septembar u 12:00 časova

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 • ispiti na programu Human Rights Law se zakazuju pojedinačno u okviru predviđenih rokova

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – subota, 30. septembar u 10:00 časova
 2. Teorija ustavnog prava i evrop. konst. – sreda, 27. septembar u 12:00 časova
 3. Teorija privatnog prava – ponedeljak, 25. septembar u 14:00 časova i u 17:30 časova
 4. Ekološko pravo – utorak, 27. septembar u 17:00 časova
 5. Kazneno pravo i trans. kriminalitet – sreda, 27. septembar u 13:00 časova

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u septembarskom II roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, mogu se obratiti putem mail-a do 09. septembra 2017. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.

RASPORED
ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnix nauka – subota, 07. oktobar u 12:00 časova
 2. Računovodstvo i revizija – ponedeljak, 02. oktobar u 18:30 časova
 3. Statusno korporativno pravo – utorak, 03. oktobar u 17:00 časova
 4. Javna preduzeća i ustanove – utorak, 10. oktobar u 17:00 časova
 5. Lokalna samouprava – sreda, 04. oktobar u 12:00 časova

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 • ispiti na programu Human Rights Law se zakazuju pojedinačno u okviru predviđenih rokova

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – subota, 07. oktobar u 10:00 časova
 2. Teorija ustavnog prava i evrop. konst. – sreda, 04. oktobar u 12:00 časova
 3. Teorija privatnog prava – ponedeljak, 02. oktobar u 14:00 časova
 4. Ekološko pravo – utorak, 10. oktobar u 17:00 časova
 5. Kazneno pravo i trans. kriminalitet – sreda, 04. septembar u 13:oo časova

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u oktobarskom roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, mogu se obratiti putem mail-a do 19. septembra 2017. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.