RASPORED ISPITA U APRILSKOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnix nauka – subota, 08. april u 12:00 časova
 2. Računovodstvo i revizija – utorak, 04. april u 19:00 časova
 3. Statusno korporativno pravo – utorak, 04. april u 19:00 časova
 4. Javna preduzeća i ustanove – utorak, 11. april u 19:00 časova
 5. Lokalna samouprava – četvrtak, 06. april u 16:00 časova

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. Theory of Human Rights and Equality Law – utorak, 11. april u 16:00 časova
 2. European Union and Human Rights – ponedeljak, 10. april u 17:00 časova
 3. Human Rights Protection – ponedeljak, 03. april u 17:00 časova

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – subota, 08. april u 10:00 časova
 2. Teorija ustavnog prava i evrop.konst. – četvrtak, 06. april u 16:00 časova
 3. Teorija privatnog prava – sreda, 12. april u 18:00 časova
 4. Građ. par. proc. pravo sa izvr. proc. pravom – sreda, 12. april u 17:00 časova
 5. Krivično procesno pravo – ponedeljak, 10. april u 17:00 časova

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena* – studenti koji planiraju da u aprilskom roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, mogu se obratiti putem mail-a do 24. marta 2017. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.