RASPORED
ISPITA U FEBRUARSKOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – ponedeljak, 18. februar u 17h
 2. Statusno korporativno pravo – sreda, 13. februar u 17h
 3. Računovodstvo i revizija – utorak, 19. februar, 18:30h
 4. Javna preduzeća i ustanove – sreda, 20. februar u 17h
 5. Banke i berze – petak, 22. februar u 15h
 6. Lokalna samouprava – sreda, 13. februar u 14h
 7. Korporativno pravo u osiguranju – četvrtak, 21. februar u 17h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. Theory of Human Rights and Equality Law – ponedeljak, 18. februar u 17h
 2. European Union and Human rights – sreda, 20. februar u 17h
 3. Human Rights Protection – četvrtak, 21. februar u 16h
 4. European Convention of Human Rights Practicum – sreda 20. februar u 15:30h

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – ponedeljak, 18. februar u 18h
 2. Teorija ustavnog prava i evropski konstitucionalizam – sreda, 13. februar u 14h
 3. Građansko parnično procesno pravo sa izvršnim procesnim pravom – četvrtak, 21. februar u 12h
 4. Ekološko pravo – utorak, 12. februar u 18:00h

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u februarskom roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, ili kojima se preklapaju ispiti na koje planiraju da izađu, mogu se obratiti putem mail-a do 1. februara 2019. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.