RASPORED
ISPITA U JUNSKOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – ponedeljak, 17. jun u 17h
 2. Računovodstvo i revizija – utorak, 11. jun u 18h
 3. Statusno korporativno pravo – utorak, 18. jun u 17h
 4. Lokalna samouprava – petak, 21. jun u 14h
 5. Javna preduzeća i ustanove – utorak, 11. jun u 17h
 6. Korporativno pravo u osiguranju – četvrtak, 20. jun u 17h
 7. Banke i berze – ponedeljak, 18. jun u 15h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. European Convention of Human Rights Practicum – sreda, 12. jun u 18h
 2. Theory of Human Rights and Equality Law – utorak, 25. jun u 17h
 3. European Union and Human rights – petak, 14. jun u 16h
 4. Human Rights Protection – četvrtak, 13. jun u 18h
 5. Privacy Rights and Law of Information – utorak, 25. jun 17h

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – ponedeljak, 17. jun u 18h
 2. Teorija ustav. prava i evrop. konst. – petak, 21. jun u 14h
 3. Teorija privatnog prava – ponedeljak, 18. jun u 15h
 4. Građansko parnično procesno pravo sa izvršnim procesnim pravom – utorak, 18. jun u 13h

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u aprilskom roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, ili kojima se preklapaju ispiti na koje planiraju da izađu, mogu se obratiti putem mail-a do 1. juna 2019. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.