RASPORED
ISPITA U APRILSKOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – subota, 14. april u 12 časova
 2. Računovodstvo i revizija – utorak, 10. april u 18:30 časova
 3. Statusno korporativno pravo – utorak, 10. april u 17 časova
 4. Javna preduzeća i ustanove – utorak, 17. april u 17 časova
 5. Lokalna samouprava – četvrtak, 19. april u 17 časova
 6. Banke i berze –  petak, 20. april u 15 časova
 7. Korporativno pravo u osiguranju – četvrtak, 12. april u 17 časova

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. Theory of Human Rights and Equality Law – petak, 20. april u 17 časova
 2. European Union and Human Rights – utorak, 10. april u 16:30 časova
 3. Human Rights Protection – sreda, 18. april u 17:30 časova
 4. European Convention of Human Rights Practicum – utorak, 10. april u 16:30 časova

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava –  subota, 14. april u 10 časova
 2. Teorija ustavnog prava i evropski konstitucionalizam –  četvrtak, 19. april u 17 časova
 3. Teorija privatnog prava –  utorak, 10. april u 17 časova
 4. Građansko parn. proces. pravo sa izvrš. proc. pravom – četvrtak, 19. april u 16 časova
 5. Kazneno pravo i transnacionalni kriminalitet – sreda, 11. april u 18 časova

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena* – studenti koji planiraju da u aprilskom roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, mogu se obratiti putem mail-a do 24. marta 2018. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.