RASPORED
ISPITA U APRILSKOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – sreda, 10. april u 17h
 2. Statusno korporativno pravo – utorak, 9. april u 17h
 3. Javna preduzeća i ustanove – utorak, 16. april u 17h
 4. Banke i berze – petak, 12. april u 16h
 5. Lokalna samouprava – četvrtak, 11. april u 16h
 6. Korporativno pravo u osiguranju – četvrtak, 18. april u 17h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. Theory of Human Rights and Equality Law – ponedeljak, 15. april u 17h
 2. European Union and Human rights – ponedeljak, 8. april u 17h
 3. Human Rights Protection – četvrtak, 18. april u 16h

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – sreda, 10. april u 18h
 2. Teorija privatnog prava – petak, 12. april u 16h
 3. Građansko parnično procesno pravo sa izvršnim procesnim pravom – četvrtak, 11. april u 13h

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u aprilskom roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, ili kojima se preklapaju ispiti na koje planiraju da izađu, mogu se obratiti putem mail-a do 29. marta 2019. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.