RASPORED
ISPITA U FEBRUARSKOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnix nauka – subota, 24. februar u 12:00 časova
 2. Računovodstvo i revizija – utorak, 13. februar u 18:30 časova
 3. Statusno korporativno pravo – ponedeljak, 12. februar u 17:00 časova
 4. Javna preduzeća i ustanove – ponedeljak, 12. februar u 17:00 časova
 5. Banke i berze – petak, 23. februar u 16:00 časova
 6. Lokalna samouprava – četvrtak, 22. februar u 16:00 časova
 7. Korporativno pravo u osiguranju – četvrtak, 22. februar u 17:00 časova

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. Theory of Human Rights and Equality Law – petak, 23. februar u 17:00 časova
 2. European Union and Human Rights – četvrtak, 22. februar u 17:00 časova
 3. Human Rights Protection – četvrtak, 22. februar u 17:00 časova
 4. European Convention on Human Rights Practicum – četvrtak, 22. februar 16:00 časova

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – subota, 24. februar u 10:00 časova
 2. Teorija ustavnog prava i evropski konstitucionalizam –  četvrtak, 22. februar u 16:00 časova
 3. Teorija privatnog prava – ponedeljak, 19. februar u 17:00 časova
 4. Građ. par. proc. pravo sa izvr. proc. pravom – četvrtak, 22. februar u 17:00 časova
 5. Kazneno pravo i transnacionlni kriminalitet – ponedeljak, 12. februar u 17:00 časova

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u februarskom roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, mogu se obratiti putem email-a do 01. februara 2018. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.