RASPORED
ISPITA U JUNSKOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – subota, 16. jun u 12 časova
 2. Računovodstvo i revizija – utorak, 26. jun u 17 časova
 3. Statusno korporativno pravo – utorak, 12. jun u 17 časova
 4. Javna preduzeća i ustanove – utorak, 19. jun u 17 časova
 5. Lokalna samouprava – petak, 29. jun u 14 časova
 6. Banke i berze –  petak, 22. jun u 10 časova
 7. Korporativno pravo u osiguranju – četvrtak, 21. jun u 17 časova

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. Theory of Human Rights and Equality Law – četvrtak, 28. jun u 17 časova
 2. European Union and Human Rights – četvrtak, 21. jun u 17:00 časova
 3. Human Rights Protection – utorak, 26. jun u 17 časova
 4. European Convention of Human Rights Practicum – četvrtak, 14. jun u 17:00 časova
 5. Human Rights and Human Security – utorak, 19. jun u 17 časova
 6. Privacy Rights and the Law of Information – četvrtak, 28. jun u 17 časova

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava –  subota, 16. jun u 10 časova
 2. Teorija ustavnog prava i evropski konstitucionalizam –  petak, 29. jun u 14 časova
 3. Teorija privatnog prava –  ponedeljak, 25. jun u 17 časova
 4. Kazneno pravo i transnacionalni kriminalitet – ponedeljak, 11. jun u 18 časova

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena* – studenti koji planiraju da u junskom roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, mogu se obratiti putem mail-a do 01. juna 2018. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.