RASPORED
ISPITA U FEBRUARSKOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – petak, 14. februar u 17h
 2. Računovodstvo i revizija – utorak, 11. februar u 17h i utorak 25. februar u 18:30 časova
 3. Statusno korporativno pravo – utorak, 25. februar u 17h
 4. Lokalna samouprava – utorak, 11. feburar u 14h
 5. Javna preduzeća i ustanove – utorak, 18. februar u 17h
 6. Banke i berze – petak, 21. februaru 15h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. Theory of Human Rights and Equality Law – petak, 28. februar u 17h
 2. European Union and Human Rights – utorak, 11. februar u 17h
 3. Human Rights Protection – četvrtak, 20. februar u 17:30h
 4. European Convention of Human Rights Practicum – utorak, 11. februar u 16h

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – petak, 14. februar u 17h
 2. Teorija ustavnog prava i evropski konstitucionalizam – utorak, 11. februar u 14h
 3. Teorija privatnog prava – petak, 21. februar u 15h
 4. Građansko parnično procesno pravo sa izvršnim procesnim pravom – petak, 28. februar u 13h

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u februarskom roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, ili kojima se preklapaju ispiti na koje planiraju da izađu, mogu se obratiti putem mail-a do 31. januara 2020. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.