RASPORED
ISPITA U SEPTEMBARSKOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – subota, 8. septembar u 12h
 2. Računovodstvo i revizija – utorak, 4. septembar u 18h
 3. Statusno korporativno pravo – četvrtak, 13. septembar u 17h
 4. Javna preduzeća i ustanove – četvrtak, 6. septembar u 17h
 5. Lokalna samouprava – ponedeljak, 10. septembar u 14h
 6. Korporativno pravo u osiguranju – četvrtak, 6. septembar u 17h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. European Union and Human rights – ponedeljak, 3. septembar u 16h
 2. Human Rights Protection – utorak, 11. septembar u 17h
 3. European Convention of Human Rights Practicum – utorak 11. septembar u 17h
 4. Child Rights – ponedeljak, 10. septembar u 17h

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija ustavnog prava i evrop. konst. – ponedeljak, 10. septembar u 14h
 2. Teorija privatnog prava – ponedeljak, 3. septembar u 17h
 3. Kazneno pravo i transnac. kriminalitet – četvrtak, 13. septembar u 19h

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u septembarskom II roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, mogu se obratiti putem email-a do 24. avgusta 2018. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.

RASPORED
ISPITA U SEPTEMBARSKOM II ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – subota, 29. septembar u 12h
 2. Računovodstvo i revizija – utorak, 25. septembar u 18h
 3. Statusno korporativno pravo – ponedeljak, 24. septembar u 17h
 4. Javna preduzeća i ustanove – četvrtak, 27. septembar u 17h
 5. Lokalna samouprava – utorak, 25. septembar u 14h
 6. Korporativno pravo u osiguranju – četvrtak, 27. septembar u 17h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. European Union and Human rights – petak, 28. septembar u 16h
 2. Human Rights Protection – četvrtak, 27. septembar u 17h
 3. European Convention of Human Rights Practicum – četvrtak, 27. septembar u 17h
 4. Child Rights – ponedeljak, 24. septembar u 17h

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija ustavnog prava i evrop. konst. – utorak, 25. septembar u 14h
 2. Teorija privatnog prava – ponedeljak, 24. septembar u 17h
 3. Kazneno pravo i transnac. kriminalitet – četvrtak, 27. septembar u 18h

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u septembarskom II roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, mogu se obratiti putem email-a do 7. septembra 2018. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.

RASPORED
ISPITA U OKTOBARSKOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – ponedeljak, 8. oktobar u 17h
 2. Računovodstvo i revizija – utorak, 2. oktobar u 18.30h
 3. Statusno korporativno pravo – ponedeljak, 1. oktobar u 17h
 4. Javna preduzeća i ustanove – utorak, 9. oktobar u 17h
 5. Lokalna samouprava – sreda, 10. oktobar u 15h
 6. Korporativno pravo u osiguranju – utorak, 2. oktobar u 17h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. European Union and Human rights – utorak, 2. oktobar u 16h
 2. Human Rights Protection – ponedeljak, 8. oktobar u 17h
 3. European Convention of Human Rights Practicum – utorak, 2. oktobar u 17h
 4. Child Rights – sreda, 10. oktobar u 17h

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija ustavnog prava i evrop. konst. – sreda, 10. oktobar u 15h
 2. Teorija privatnog prava – utorak, 9. oktobar u 17h
 3. Kazneno pravo i transnac.kriminalitet – ponedeljak, 1. oktobar u 15h

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u oktobarskom roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, mogu se obratiti putem email-a do 21. septembra 2018. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.