RASPORED
ISPITA U SEPTEMBARSKOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – ponedeljak, 2. septembar u 17h
 2. Računovodstvo i revizija – petak, 13. septembar u 18h
 3. Statusno korporativno pravo – utorak, 10. septembar u 17h
 4. Lokalna samouprava – ponedeljak, 16. septembar u 15h
 5. Javna preduzeća i ustanove – utorak, 3. septembar u 17h
 6. Banke i berze – utorak, 11. septembar u 14h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. Human Rights Protection – sreda, 11. septembar u 17h

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – ponedeljak, 2. septembar u 18h
 2. Teorija ustav. prava i evrop. konst. – ponedeljak, 16. septembar u 15h
 3. Teorija privatnog prava – sreda, 11. septembar u 14h
 4. Građansko parnično procesno pravo sa izvršnim procesnim pravom – utorak, 10. septembar u 13h

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u septembarskom roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, ili kojima se preklapaju ispiti na koje planiraju da izađu, mogu se obratiti putem mail-a do 24. avgusta 2019. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.

RASPORED
ISPITA U SEPTEMBARSKOM II ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – ponedeljak, 23. septembar u 17h
 2. Računovodstvo i revizija – petak, 27. septembar u 18h
 3. Statusno korporativno pravo – petak, 27. septembar u 17h
 4. Lokalna samouprava – petak, 27. septembar u 15h
 5. Javna preduzeća i ustanove – utorak, 24. septembar u 17h
 6. Banke i berze – utorak, 24. septembar u 10h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. Human Rights Protection – utorak, 24. septembar u 17h

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – ponedeljak, 23. septembar u 18h
 2. Teorija ustav. prava i evrop. konst. – petak, 27. septembar u 15h
 3. Teorija privatnog prava – utorak, 24. septembar u 10h
 4. Građansko parnično procesno pravo sa izvršnim procesnim pravom – utorak, 24. septembar u 13h

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u septembarskom II roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, ili kojima se preklapaju ispiti na koje planiraju da izađu, mogu se obratiti putem mail-a do 14. septembra 2019. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.

RASPORED
ISPITA U OKTOBARSKOM ROKU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Korporativno pravo i pravo organizacija

 1. Metodologija pravnih nauka – ponedeljak, 7. oktobar u 17h
 2. Računovodstvo i revizija – četvrtak, 10. oktobar u 18h
 3. Statusno korporativno pravo – utorak, 8. oktobar u 17h
 4. Lokalna samouprava – sreda, 9. oktobar u 15h
 5. Javna preduzeća i ustanove – utorak, 1. oktobar u 17h
 6. Banke i berze – sreda, 4. oktobar u 16h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Human Rights Law

 1. Human Rights Protection – utorak, 8. oktobar u 10h

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Teorija prava – ponedeljak, 7. oktobar u 18h
 2. Teorija ustav. prava i evrop. konst. – sreda, 9. oktobar u 15h
 3. Teorija privatnog prava – sreda, 4. oktobar u 16h
 4. Građansko parnično procesno pravo sa izvršnim procesnim pravom – utorak, 8. oktobar u 13h

ISPITI ĆE SE ODRŽAVATI U KABINETIMA PROFESORA

Napomena – studenti koji planiraju da u oktobarskom roku izađu na neki od ispita koji nije na rasporedu, ili kojima se preklapaju ispiti na koje planiraju da izađu, mogu se obratiti putem mail-a do 26. septembra 2019. godine (uros.jovanovic@pravnifakultet.rs) ili na telefon 011/2095-566 radi zakazivanja termina ispita.