OBAVEŠTENJA

Obaveštavaju se svi zainteresovani da će se javna odbrana master rada kandidata Sanje Dodić pod nazivom «The culture of Human Rights in Serbia: discrepancy between theory and practice» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Saša Gajin, prof. dr Jelena Jerinić i doc. dr Jelena Arsić održati u četvrtak 31. oktobra 2019. godine sa početkom u 13h u prostorijama Fakulteta.

Master rad i izveštaj mentora su dostupni na uvid u biblioteci Fakulteta.


Obaveštavaju se svi zainteresovani da će se javna odbrana master rada kandidata Luke Stefanovića pod nazivom «Discrimination and Segregation of Roma in the Field of Education in Serbia Diminišing the Opportunity for Social Inclusion» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Saša Gajin, prof. dr Jelena Jerinić i doc. dr Jelena Arsić održati u četvrtak 31. oktobra 2019. godine sa početkom u 13.30h u prostorijama Fakulteta.

Master rad i izveštaj mentora su dostupni na uvid u biblioteci Fakulteta.