OBAVEŠTENJA

Javna odbrana master rada kandidata Jelene Milovančević pod nazivom «Organizacija nadzora u delatnosti osiguranja u Republici Srbiji, u zemljama u regionu i u uporednom pravu» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Katarina Ivančević, prof. dr Sonja Bunčić i doc. dr Slobodan Vukadinović održaće se u petak 26. novembra 2021. godine sa početkom u 12 časova u učionici br. 1 na I spratu Fakulteta.

Master rad sa izveštajem mentora je dostupan na uvid u biblioteci Fakulteta.


Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Olgice Milošević pod nazivom «Pravna zaštita reproduktivnog zdravlja kao ličnog dobra» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Violeta Beširević, prof. dr Jelena Simić i dr Hajrija Mujović održaće se u petak 26. novembra 2021. godine sa početkom u 18 časova u velikoj sali  na I spratu Fakulteta.

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije dostupni su na uvid javnosti u biblioteci Fakulteta.


Javna odbrana master rada kandidata Nevene Tolić pod nazivom «Razvoj izbornog sistema lokalne samouprave u Srbiji od 1990. do 2021. godine» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Bogoljub Milosavljević, prof. dr Nebojša Šarkić i prof. dr Jelene Jerinić održaće se u utorak 30. novembra 2021. godine sa početkom u 13 časova u učionici br. 1 na I spratu Fakulteta.

Master rad sa izveštajem mentora je dostupan na uvid u biblioteci Fakulteta.