OBAVEŠTENJA

Obaveštavaju se svi zainteresovani da će se javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Jelene Milenković pod nazivom “Pravo na pravično suđenje u građanskim sporovima prema članu 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda” predKomisijom u sastavu: prof. dr Monika Milošević, prof. dr Dušica Palačković i prof. dr Saša Gajin održati u četvrtak 23. marta sa početkom u 14 časova u prostorijama Fakulteta.

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije dostupni su na uvid javnosti u biblioteci Fakulteta.

 


 

Obaveštavaju se svi zainteresovani da će se javna odbrana master rada kandidatkinje Tanje Drobnjak pod nazivom  “Freedom of information and the right of access to information as fundamental part of freedom of expression in democratic society: development in international law and practice, and the case-law of the European court of Human Rights” pred Komisijom u sastavu: prof. dr Saša Gajin, prof. dr Tatjana Papić i prof. dr Mario Reljanović, održati u četvrtak 9. marta 2017. godine sa početkom u 17 časova u prostorijama Fakulteta.

Master rad je dostupan na uvid u biblioteci Fakulkteta.