OBAVEŠTENJA

Obaveštavaju se svi zainteresovani da će se javna odbrana master rada kandidata Elvira Burazerovića pod nazivom “Prava deteta i dobrobit životinja – pravni i praktični aspekti” pred Komisijom u sastavu: prof. dr Nevena Vučković-Šahović, prof. dr Violeta Beširević i prof. dr Vesna Petrović, održati u sredu 21. juna 2017. godine sa početkom u 18:00 časova u prostorijama Fakulteta.

Master rad i izveštaj mentora su dostupni na uvid u biblioteci Fakulteta.


Obaveštavaju se svi zainteresovani da će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Danila Stevandića pod nazivom «Delegirano zakonodavstvo u savremenim demokratijama» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Bogoljub Milosavljević, prof. dr Zoran Tomić i prof. dr Dušan Vranjanac održati u ponedeljak 26. juna sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Fakulteta.

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije dostupni su na uvid javnosti u biblioteci Fakulteta.