OBAVEŠTENJA

Obaveštavaju se svi zainteresovani da će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Vladimira Crnjanskog pod nazivom «Izvršnost javnobeležničkog zapisa» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Nebojaš Šarkić,  prof. dr Monika Milošević i prof. dr Milan Počuča održati u utorak 25. septembra 2018. godine sa početkom u 18h u srednjoj sali na I spratu Fakulteta.

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije dostupni su na uvid javnosti u biblioteci Fakulteta.


Obaveštavaju se svi zainteresovani da će se javna odbrana master rada kandidata Rista Likića pod nazivom «Pravno-institucionalni okvir u prevenciji pranja novca i finansiranja terorizma» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Sonja Bunčić, prof. dr Nataša Mrvić-Petrović i prof. dr Bogoljub Milosavljević održati u utorak 25. septembra 2018. godine sa početkom u 13h u prostorijama Fakulteta (velika sala).

Master rad i izveštaj mentora su dostupni na uvid u biblioteci Fakulteta.