logo-pfuub-cyrilicPRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU
Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 36
Tel: + 381 11 2095-566, Faks:319 63 79
www.pravnifakultet.rs; info@pravnifakultet.rs

 

 

Rang lista – Korporativno pravo i pravo organizacija
Rang lista – Human Rights Law

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
KORPORATIVNO PRAVO I PRAVO ORGANIZACIJA
(jednogodišnje – 60 ESPB)

Broj studenata:

 • pravo upisa ima 50 kandidata.

Uslovi za upis:

 • stečeno zvanje diplomirani pravnik ili završene osnovne studije na srodnom fakultetu društvenih i humanističkih nauka (240 ESPB)
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

Prvi upisni ciklus (letnji/zimski semestar školske 2019/20. godine)

 • prijave na konkurs – do 8. februara 2019. godine
 • objavljivanje rang liste – 11. februar 2019. godine
 • upis – od 12. februara do 22. februara 2019. godine

Postupak prijave na konkurs:  

 • popunjena prijava na konkurs
 • overena kopija diplome/uverenje o diplomiranju
 • potvrda (uplatnica) da je uplaćena naknada za prijavu na konkurs u iznosu od 30 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Način i rokovi podnošenja žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Iznosi godišnje 1000 EVRA  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 200 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 100 EVRA.

Troškovi prijave na konkurs iznose 30 evra, a troškovi upisa 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. 

Prijavni list preuzeti ovde.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
HUMAN RIGHTS LAW
(jednogodišnje 60 ESPB)

Broj studenata:

 • pravo upisa ima 50 kandidata.

Uslovi za upis:

 • stečeno zvanje diplomirani pravnik ili završene osnovne studije na srodnom fakultetu društvenih i humanističkih nauka (240 ESPB)
 • neophodno poznavanje engleskog jezika
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

Prvi upisni ciklus (letnji/zimski semestar školske 2019/20. godine)

 • prijave na konkurs – do 8. februara 2019. godine
 • objavljivanje rang liste – 11. februara 2019. godine
 • upis – od 12. februara do 22. februara 2019. godine

Postupak prijave na konkurs:  

 • popunjena prijava na konkurs
 • overena kopija diplome/uverenje o diplomiranju
 • potvrda (uplatnica) da je uplaćena naknada za prijavu na konkurs u iznosu od 30 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Način i rokovi podnošenja žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Iznosi godišnje 1000 EVRA  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 200 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 100 EVRA.

Troškovi prijave na konkurs iznose 30 evra, a troškovi upisa 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. 

Prijavni list preuzeti ovde.