logo-pfuub-cyrilicPRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU
Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 36
Tel: + 381 11 2095-566, Faks:319 63 79
www.pravnifakultet.rs; info@pravnifakultet.rs

 

 

KONKURS
ZA UPIS U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI NA

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
(trogodišnje – 180 ESPB)

Broj studenata:

 • pravo upisa ima 10 kandidata.

Uslovi za upis:

 • pravo upisa ima svako lice koje je prethodno ostavarilo obim studija od najmanje 300 ESP bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama iz oblasti prava, odnosno lica čija su prava, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, izjednačena sa nazivom master pravnik
 • neophodno je elementarno poznavanje engleskog jezika
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs – do 11. oktobra 2019. godine
 • intervju sa kandidatima obaviće se 14. oktobra 2019. godine
 • objavljivanje rang liste – 15. oktobra 2019. godine
 • upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 16. oktobra do 31. oktobra 2019. godine

Način i rokovi podnošenja žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Za svih 6 semestara školarina iznosi 6000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina  se plaća u godišnjem iznosu od 2000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne godišnje školarine prilikom upisa, popust je 10%.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
KORPORATIVNO PRAVO I PRAVO ORGANIZACIJA
(jednogodišnje – 60 ESPB)

Broj studenata:

 • pravo upisa ima 46 kandidata.

Uslovi za upis:

 • stečeno zvanje diplomirani pravnik ili završene osnovne studije na srodnom fakultetu društvenih i humanističkih nauka (240 ESPB)
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

Drugi upisni ciklus (zimski/letnji semestar školske 2019/20. godine)

 • prijave na konkurs – do 11. oktobra 2019. godine
 • objavljivanje rang liste – 15. oktobra 2019. godine
 • upis – od 16. oktobra do 31. oktobra 2019. godine

Način i rokovi podnošenja žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

iznosi godišnje 1000 EVRA  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 200 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 100 EVRA.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
HUMAN RIGHTS LAW
(jednogodišnje – 60 ESPB)

 Broj studenata:

 • pravo upisa ima 49 kandidata.

Uslovi za upis:

 • stečeno zvanje diplomirani pravnik ili završene osnovne studije na srodnom fakultetu društvenih i humanističkih nauka (240 ESPB)
 • neophodno poznavanje engleskog jezika
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

Drugi upisni ciklus (zimski/letnji semestar školske 2019/20. godine)

 • prijave na konkurs – do 11. oktobra 2019. godine
 • objavljivanje rang liste – 15. oktobra 2019. godine
 • upis – od 16. oktobra do 31. oktobra 2019. godine

Način i rokovi podnošenja žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

iznosi godišnje 1000 EVRA  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 200 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 100 EVRA.

 • Troškovi prijave na konkurs iznose 30 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
 • Troškovi upisa iznose 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.