logo-pfuub-cyrilicPRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU
Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 36
Tel: + 381 11 2095-566, Faks:319 63 79
www.pravnifakultet.rs; info@pravnifakultet.rs

 

 

RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

Master akademske studije – Korporativno pravo i pravo organizacija
Master akademske studije – Human Rights Law
Doktorske studije

KONKURS
ZA UPIS  NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
U ŠKOLSKU 2018/19. GODINU
(trogodišnje -180 ESPB)

Broj studenata:

 • pravo upisa ima 10 kandidata.

Uslovi za upis:

 • pravo upisa ima svako lice koje je prethodno ostavarilo obim studija od najmanje 300 ESP bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama iz oblasti prava, odnosno lica čija su prava, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, izjednačena sa nazivom master pravnik
 • neophodno je elementarno poznavanje engleskog jezika
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs vršiće se od 1. do 12. oktobra 2018. godine
 • intervju sa kandidatima obaviće se 15. oktobra 2018. godine
 • objavljivanje rang liste – 16. oktobra 2018. godine
 • upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 17. oktobra do 31. oktobra 2018. godine

Postupak prijave na konkurs:  

 • popunjena prijava na konkurs
 • overena kopija diplome/uverenje o diplomiranju
 • potvrda (uplatnica) da je uplaćena naknada za prijavu na konkurs u iznosu od 30 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Način i rokovi podnošenja žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Za svih 6 semestara školarina iznosi 6000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina  se plaća u godišnjem iznosu od 2000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne godišnje školarine prilikom upisa, popust je 10%.

Troškovi prijave na konkurs iznose 30 evra, a troškovi upisa 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. 

Prijavni list preuzeti ovde.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
KORPORATIVNO PRAVO I PRAVO ORGANIZACIJA
(jednogodišnje – 60 ESPB)

Broj studenata:

 • pravo upisa ima 47 kandidata.

Uslovi za upis:

 • stečeno zvanje diplomirani pravnik ili završene osnovne studije na srodnom fakultetu društvenih i humanističkih nauka (240 ESPB)
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

Drugi upisni ciklus (zimski/letnji semestar školske 2018/19. godine)

 • prijave na konkurs – do 12. oktobra 2018. godine
 • objavljivanje rang liste – 16. oktobra 2018. godine
 • upis – od 17. oktobra do 31. oktobra 2018. godine

Postupak prijave na konkurs:  

 • popunjena prijava na konkurs
 • overena kopija diplome/uverenje o diplomiranju
 • potvrda (uplatnica) da je uplaćena naknada za prijavu na konkurs u iznosu od 30 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Način i rokovi podnošenja žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Iznosi godišnje 1000 EVRA  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 200 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 100 EVRA.

Troškovi prijave na konkurs iznose 30 evra, a troškovi upisa 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. 

Prijavni list preuzeti ovde.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
HUMAN RIGHTS LAW
(jednogodišnje 60 ESPB)

Broj studenata:

 • pravo upisa ima 47 kandidata.

Uslovi za upis:

 • stečeno zvanje diplomirani pravnik ili završene osnovne studije na srodnom fakultetu društvenih i humanističkih nauka (240 ESPB)
 • neophodno poznavanje engleskog jezika
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

Drugi upisni ciklus (zimski/letnji semestar školske 2018/19. godine)

 • prijave na konkurs – do 12. oktobra 2018. godine
 • objavljivanje rang liste – 16. oktobra 2018. godine
 • upis – od 17. oktobra do 31. oktobra 2018. godine

Postupak prijave na konkurs:  

 • popunjena prijava na konkurs
 • overena kopija diplome/uverenje o diplomiranju
 • potvrda (uplatnica) da je uplaćena naknada za prijavu na konkurs u iznosu od 30 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Način i rokovi podnošenja žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Iznosi godišnje 1000 EVRA  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 200 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 100 EVRA.

Troškovi prijave na konkurs iznose 30 evra, a troškovi upisa 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. 

Prijavni list preuzeti ovde.