REZULTATI KONKURSA ZA UPIS NA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE


UNIVERZITET UNION U BEOGRADU

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION

Raspisuje konkurs u školskoj 2017/18. (zimski/letnji semestar) za upis na:

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (trogodišnje 180 ESPB)

Uslovi za upis:

 • pravo upisa ima svako lice koje je prethodno ostavarilo obim studija od najmanje 300 ESP bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama iz oblasti prava, odnosno lica čija su prava, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, izjednačena sa nazivom master pravnik;
 • neophodno je elementarno poznavanje engleskog jezika.

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs – do 13. oktobra 2017. godine;
 • intervju – 16. oktobra 2017. godine;
 • objavljivanje rang liste – 17. oktobra 2017. godine;
 • upis – od 18. oktobra do 31. oktobra 2017. godine.

Način i rokovi za podnošenje žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Za svih 6 semestara školarina iznosi 6000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina se plaća u godišnjem iznosu od 2000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne godišnje školarine prilikom upisa, popust je 10%. Prijava na konkurs je 30 evra, a troškovi upisa iznose 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – KORPORATIVNO PRAVO I PRAVO ORGANIZACIJA (jednogodišnje 60 ESPB)

Uslovi za upis:

 • stečen naziv diplomirani pravnik ili završene osnovne studije na srodnom fakultetu društvenih i humanističkih nauka (240 ESPB);
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

Drugi upisni ciklus (zimski/letnji semestar školske 2017/18. godine)

 • prijave na konkurs – do 13. oktobra 2017. godine;
 • objavljivanje rang liste – 17. oktobra 2017. godine;
 • upis – od 18. oktobra do 31. oktobra 2017. godine.

Način i rokovi za podnošenje žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Iznosi godišnje 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 200 evra, a ostatak u osam mesečnih rata od po 100 evra. Prijava na konkurs je 30 evra, a troškovi upisa iznose 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – HUMAN RIGHTS LAW (jednogodišnje 60 ESPB)

Uslovi za upis:

 • stečen naziv diplomirani pravnik ili završene osnovne studije na srodnom fakultetu društvenih i humanističkih nauka (240 ESPB);
 • dobro poznavanje engleskog jezika;
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

Drugi upisni ciklus (zimski/letnji semestar školske 2017/18. godine)

 • prijave na konkurs – do 13. oktobra 2017. godine;
 • objavljivanje rang liste – 17. oktobra 2017. godine;
 • upis – od 18. oktobra do 31. oktobra 2017. godine.

Način i rokovi za podnošenje žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Iznosi godišnje 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,  od čega se prilikom upisa uplaćuje 200 evra, a ostatak u osam mesečnih rata od po 100 evra. Prijava na konkurs je 30 evra, a troškovi upisa iznose 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Nastava počinje od 01. novembra 2017. godine

Obrasci prijave na postdiplomske studije:

Prijava na konkurs – Doktorske studije

Prijava na konkurs – Korporativno pravo i pravo organizacija

Prijava na konkurs – Human Rights Law

 Uz prijavu se dostavlja overena kopija diplome ili uverenje o diplomiranju.