UNIVERZITET UNION U BEOGRADU
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION

Raspisuje konkurs u školskoj 2018/19. (letnji/zimski semestar) za upis na:

  • MASTER AKADEMSKE STUDIJE – KORPORATIVNO PRAVO I PRAVO ORGANIZACIJA (jednogodišnje 60 ESPB)
  • MASTER AKADEMSKE STUDIJE – HUMAN RIGHTS LAW (jednogodišnje 60 ESPB)

 

Uslovi za upis:

  • stečen naziv diplomirani pravnik ili završene osnovne studije na srodnom fakultetu društvenih i humanističkih nauka (240 ESPB)
  • poznavanje engleskog jezika (za Human Rights Law)
  • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija

 

Postupak sprovođenja konkursa:

  • prijave na konkurs – do 10. februara 2018. godine
  • objavljivanje rang liste –  do 12. februara 2018. godine
  • upis – od 19. februara do 23. februara 2018. godine

 

Način i rokovi za podnošenje žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

 

Školarina:

Iznosi godišnje 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 200 evra, a ostatak u osam mesečnih rata od po 100 evra. Prijava na konkurs je 30 evra, a troškovi upisa iznose 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 

Nastava počinje od 26. februara 2018. godine

Uz prijavu se dostavlja overena kopija diplome ili uverenje o diplomiranju.

Obrazac prijave se može preuzeti u prostorijama Fakulteta ili na web-sajtu www.pravnifakultet.rs

 

Obrasci prijave na postdiplomske studije:

Prijava na konkurs – Korporativno pravo i pravo organizacija

Prijava na konkurs – Human Rights Law

 

 RANG LISTA
PRIMLJENIH KANDIDATA NA MASTER STUDIJAMA
U PRVOM UPISNOM CIKLUSU

Rang lista – Korporativno pravo i pravo organizacija
Rang lista – Human Rights Law