UNIVERZITET UNION U BEOGRADU

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION

Raspisuje konkurs u školskoj 2017/18. (letnji/zimski semestar) za upis na:

 • MASTER AKADEMSKE STUDIJEKORPORATIVNO PRAVO I PRAVO ORGANIZACIJA (jednogodišnje 60 ESPB)

Uslovi za upis:

 • stečen naziv diplomirani pravnik ili završene osnovne studije na srodnom fakultetu društvenih i humanističkih nauka (240 ESPB)
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs – do 17. februara 2017. godine
 • objavljivanje rang liste – 20. februara 2017. godine
 • upis – od 21. februara do 24. februara 2017. godine

Način i rokovi za podnošenje žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

iznosi godišnje 800 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 200 evra, a ostatak u šest mesečnih rata od po 100 evra.

 • MASTER AKADEMSKE STUDIJEHUMAN RIGHTS LAW (jednogodišnje 60 ESPB)

Uslovi za upis:

 • stečen naziv diplomirani pravnik ili završene osnovne studije na srodnom fakultetu društvenih i humanističkih nauka (240 ESPB)
 • neophodno je poznavanje engleskog jezika
 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs – do 17. februara 2017. godine
 • objavljivanje rang liste – 20. februara 2017. godine
 • upis – od 21. februara do 24. februara 2017. godine

Način i rokovi za podnošenje žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Školarina iznosi godišnje 800 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 200 evra, a ostatak u šest mesečnih rata od po 100 evra.

Nastava počinje od 27. februara 2017. godine

Obrasci prijave na postdiplomske studije:

Prijava na konkurs Korporativno pravo i pravo organizacija

Prijava na konkurs Human Rights Law

 Uz prijavu se dostavlja overena kopija diplome ili uverenje o diplomiranju.