Članovi veća postdiplomskih studija

Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović, predsednica Veća (e-mail: natasa.mrvicpetrovic@pravnifakultet.rs)
Prof. dr Dušan Kitić (e-mail: dusan.kitic@pravnifakultet.rs)
Prof. dr Bogoljub Milosavljević (e-mail: bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs)
Prof. dr Katarina Ivančević (e-mail: katarina.ivancevic@pravnifakultet.rs)
Prof. dr Dušan Vranjanac (e-mail: dusan.vranjanac@pravnifakultet.rs)
Prof. dr Violeta Beširević (e-mail: violeta.besirevic@pravnifakultet.rs)

Sekretar Veća za postdiplomske studije: Uroš Jovanović

(011) 209 55 66
E-mail: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs

Skriptarnica: (011) 2095 530
Biblioteka: (011) 2095 521

Fax: (011) 3196 379