Članovi veća postdiplomskih studija

Prof. dr Jelena Jerinić, predsednica Veća (e-mail: jelena.jerinic@pravnifakultet.rs)
Prof. dr Slađana Jovnaović (e-mail: sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs)
Prof. dr Bogoljub Milosavljević (e-mail: bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs)
Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović, (e-mail: natasa.mrvicpetrovic@pravnifakultet.rs)
Prof. dr Violeta Beširević (e-mail: violeta.besirevic@pravnifakultet.rs)
Prof. dr Tatjana Papić (e-mail: tatjana.papic@pravnifakultet.rs)
Prof. dr Saša Gajin (e-mail: sasa.gajin@pravnifakultet.rs)

Sekretar Veća za postdiplomske studije:

Uroš Jovanović
(011) 209 55 66
E-mail: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs

Knjižara: (011) 2095 530
Biblioteka: (011) 2095 521

Fax: (011) 3196 379