— Akademska godina podeljena je na dva semestra: zimski i letnji.

Zimski semestar počinje: 01. 11. 2017.

Zimski semestar se završava: 10. 02. 2018.

Letnji semestar počinje: 26. 02. 2018.

Letnji semestar se završava: 09. 06. 2018.

Ispitni rokovi

Februarski: 10.02. – 24.02.2018.

Aprilski: 10.04. – 21.04.2018.

Junski: 11.06. – 30.06.2018.

Septembarski 1: 03.09. – 15.09.2018.

Septembarski 2: 24.09. – 29.09.2018.

Oktobarski: 01.10. – 10.10.2018.

 

Neradni dani

Fakultet ne radi u dane vikenda i državnih praznika i to:

11. novembar (Dan primirja)

1. i 2. januar (Nova Godina)

15. i 16. februar (Dan državnosti Republike Srbije)

6. i 9. april (Uskršnji praznici)

1. i 2. maj (Prvomajski praznici)