— Akademska godina podeljena je na dva semestra: zimski i letnji.

Zimski semestar počinje: 01. 11. 2016.

Zimski semestar se završava: 11. 02. 2017.

Letnji semestar počinje: 27. 02. 2017.

Letnji semestar se završava: 10. 06. 2017.

Ispitni rokovi

Februarski: 13.02. – 25.02.2017.

Aprilski: 03.04. – 13.04.2017.

Junski: 12.06. – 30.06.2017.

Septembarski 1: 04.09. – 16.09.2017.

Septembarski 2: 25.09. – 30.09.2017.

Oktobarski: 02.10. – 10.10.2017.

 

Neradni dani

Fakultet ne radi u dane vikenda i državnih praznika i to:

11.novembar (Dan primirja)

31. decembar i 2. januar (Nova Godina)

15. i 16. februar (Dan državnosti Republike Srbije)

14, 15. i 17. april (Uskršnji praznici)

1. i 2. maj (Prvomajski praznici)