Poštovani građani,

Klinika za porodično pravo počinje sa radom u utorak, 4. oktobra 2016. godine.PLAKAT-Pravne-klinike