Klinika za porodično pravo prima građane u periodu mart – maj i oktobar – decembar, utorkom od 17:00 do 18:30 časova.

plakat_pravne-klinike_novi_tel