Poštovani građani,

Klinika za porodično pravo počinje sa radom u utorak, 1. marta 2016. godine.PLAKAT-Pravne-klinike