OSNOVNA STRUČNA OBUKA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA

Novi zakon o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS” broj 104/13) postavio je izazove svim učesnicima ove privredne strukture da bolje, efikasnije i organizovanije predstave sebe, svoje resurse i svoj kvalitet. Prva, ujedno i najvažnija aktivnost koju je ovaj Zakon naglasio, je podizanje nivoa stručnosti i odgovornosti kroz obavezu polaganja ispita za licencu, koji moraju polagati svi učesnici ovog, trećeg stuba bezbednosti našeg društva. Nastava koja obuhvata 66 časova teorijske nastave i 35 časova obuke iz borilačkih veština, obezbediće da službenici obezbeđenja na teritoriji cele Republike Srbije primenjuju iste standarde, pravila i procedure što do sada nije bio slučaj. Takođe podrazumeva da dosadašnji službenici koji su dolazili u ovu delatnost sa različitim obrazovnim profilima (a ne retko čak i bez njih) dobiju istu polaznu osnovu savladavanjem programa ove obuke i jednako odgovorno od Subotice do Vranja osiguraju dostojanstvo ove profesije. Pravni fakultet Univerziteta „Union„ se od prvog trenutka uključio aktivno, saradnjom sa autorom priručnika „Osnovna stručna obuka službenika obezbeđenja“, Dragišom Jovanovićem, što je rezultiralo štampanjem i objavljivanjem zasad jedinog udžbenika za osnovnu stručnu obuku službenika obezbeđenja.

Ponudivši svoj prostor: komforne i tehnički opremljene učionice, zatim izuzetnu lokaciju (kod starog Merkatora) i angažujući visoko stručne i iskusne predavače i instruktore, Fakultet je dobio sve potrebne sertifikate i dozvole ( br. 5/15 od 23.02.2015.) što nas preporučuje za saradnju i angažovanje u organizaciji i izvođenju obuke za službenike obezbeđenja.

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS” broj 104/13), Pravni fakultet Univerziteta Union, akreditovan od strane MUP-a, organizuje stručnu obuku za obavljanje poslova fizičko-tehničkog obezbeđenja lica i imovine.

Nastava se sastoji od:

  • TEORIJSKOG DELA – 66 časova nastave koja se održava u prostorijama fakulteta (11 nastavnih dana), koja se izvodi u savremeno opremljenim učionicama i
  • PRAKTIČNOG DELA – 35 časova obuke u primeni fizičke snage (18 nastavnih dana), koja se izvodi u modernim fiskulturnim salama uz prisustvo licenciranih operativnih trenera..

Obuka traje ukupno 18 dana u okviru kojih je 11 dana teorijske nastave.

Po završetku obuke polaže se završni ispitni test, a po uspešnom polaganju izdaje se Uverenje o završenoj obuci.Sticanje Uverenja je uslov za polaganje stručnog ispita u MUP-u i dobijanje licence

Pravni fakultet Univerziteta Union je obezbedio priručnik za pripremu završnog ispita „Osnovna stručna obuka službenika obezbeđenja“ koji se koristi u obuci i koji je u potpunosti izrađen u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju da ispune pravnai fizička lica za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i Pravilnikom o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.Priručnik je uključen u cenu obuke. Broj telefona za naručivanje priručnika je  011/2095-530 ili 011/2095-506.Osnovna stručna obuka službenika obezbeđenja

Lica koja nisu polaznici naše obuke, priručnik „ Osnovna stručna obuka službenika obezbeđenja““ mogu nabaviti po ceni od 980,00 dinara u skriptarnici Pravnog fakulteta Univerziteta Union, telefon: 011/2095-530.

Obuka počinje u martu 2015. O tačnom terminu početka obuke možete se informisati putem telefona 011/2095-565, putem mejl adrese: centar@pravnifakultet.rs, kao i putem sajta Fakultetawww.pravnifakultet.rs.

Pojedinačna cena obuke iznosi 19.200 dinara (sa PDV-om).

Popusti se odobravaju za pravna lica i preduzetnike koji se bave privatnim obezbeđenjem, a koji pošalju na obuku više od 50 polaznika.

 

USLOVI ZA POHAĐANJE OBUKE I POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE

Obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može pohađati lice koje ispunjava uslov da:
  1. je državljanin Republike Srbije;
  2. je punoletno;
  3. ima najmanje srednju stručnu spremu;
  4. je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;
Licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može se izdati fizičkom licu koje je pored uslova nabrojanih pod stavkama 1 – 5 još i:
  1. prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;
  2. savladalo odgovarajuću obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju;
  3. obučeno za rukovanje vatrenim oružjem, odnosno ako je odslužilo vojni rok sa oružjem, ako poslove vrši sa oružjem;
  4. ima položen stručni ispit u Ministarstvu.
Izuzetno, licu koje ima odgovarajući stepen i vrstu stručnog obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, bezbedonosno-obaveštajnim poslovima, poslovima profesionalnog pripadnika Vojske Srbije i poslovima izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, izdaje se licenca bez obavljene obuke.
Preuzimanje: