petak, 09.08.2018. godine
Sindikat sudskih veštaka Republike Srbije zajedno sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union u Beogradu obaveštava sve kolege da je počeo sa radom OBRAZOVNI TRENING CENTAR u Beogradu. Početak rada obeležili smo potpisivanjem ugovora.

ponedeljak, 06.08.2018. godine
OBRAZOVNI TRENING CENTAR imaće zadatak da ujednačava metodologije izrade stručnih izveštaja, kao i prezentovanja njihove sadržine na način specifičan svakoj od pojedinih vrsta postupaka – krivičnim, građanskim, privrednim, prekršajnim sporovima i slično.

četvrtak, 02.08.2018. godine
OBRAZOVNI TRENING CENTAR ima za cilj sticanje i produbljivanje znanja pravne prirode, to jest znanja u vezi sa poznavanjem zakona, sudske procedure, primenom novih propisa, kao i funkcionisanjem sistema pravosuđa uopšte.

ponedeljak, 30.07.2018. godine
U svrhu unapređenje rada sudskih veštaka u Republici Srbiji i njihove kontinurane edukacije, na nov način i u skladu sa preporukama EU, Sindikat sudskih veštaka Republike Srbije zajedno sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union u Begoradu pristupio je formiranju OBRAZOVNOG TRENING CENTRA u Beogradu.