Obaveštavaju se studenti da će se upis jesenjeg semestra školske 2021/22. godine na master i doktorskim studijama obaviti od 25. do 29. oktobra 2021. godine u terminu od 13h do 19h u kabinetu VI na II spratu Fakulteta.

U slučaju sprečenosti, može se i on-line popuniti ŠV-20 obrazac, koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja i poslati na mail: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs

Prilikom upisa godine uplaćuje se 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate na ime osiguranja, kao i školarina u skladu sa ugovorom o studiranju. U pozivu na broj unosi se broj indeksa.

ŠV-20 obrazac