Poštovane kandidatkinje i kandidati,

U prilogu ovog obaveštenja nalazi se rang lista primljenih kandidata na master akademske studije prava u školskoj 2021/2022.

Rang lista