Obaveštavaju se studenti master i doktorskih studija da će se overa letnjeg semestra vršiti od 25. do 29. maja 2020. godine u terminu od 13h do 18h. Studenti koji nisu u mogućnosti da dođu na Fakultet u tom periodu, mogu overiti semestar do početka junskog roka.

Uslov za overu semestra i izlazak na ispit u junskom roku su ispunjeni uslovi u skladu sa ugovorom o studiranju.