Obaveštavaju se studenti master i doktorskih studija da će se overa jesenjeg i upis prolećnog semestra vršiti od 8. do 12. februara 2021. godine u terminu od 13h do 19h, a za studente doktorskih studija koji steknu pravo upisa u II ili III godinu, posle okončanja februarskog ispitnog roka, overa i upis će se vršiti od 1. marta do 5. marta 2021. godine u terminu od 13h do 19h.

Uslov za overu semestra i izlazak na ispit u februarskom roku su ispunjeni uslovi u skladu sa ugovorom o studiranju.

Formular – ŠV obrazac