Studenti master i doktorskih studija koji su se opredelili da u jesenjem semestru školske 2020/21. godine prate on-line nastavu preko Zoom platforme, treba da se prijave sistem administratoru Marku Ceniću na mail: marko.cenic@pravnifakultet.rs sa sledećim podacima:

  • ime i prezime
  • broj indeksa
  • e-mail
  • kontakt telefon
  • predmet/termin u kome će slušati predmet