U prilogu obaveštenja možete naći odluku Dekana Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu o produženju roka za upis na doktorske studije.

Odluka br. 1-52/20 od 02.10.2020. godine