Obaveštavaju se studenti master i doktorskih studija da će se overa prolećnog semestra školske 2020/21. godine vršiti do 30. juna 2021. godine u terminu od 13h do 19h svakog radnog dana u sekretarijatu Fakulteta.

Za overu smestra neophodno je:

  • doneti indeks
  • ispuniti obaveze predviđene ugovorom o studiranju