Obaveštavaju se studenti doktorskih studijada će se upis u školsku 2016/17. vrsiti od 24. do 28. oktobra.

Oni koji imaju uslov za upis u višu godinu studija (60 ESPB sa prve godine za upis u drugu godinu, odnosno 37 ESPB sa druge godine za upis treće godine), uplatiće školarinu u skladu sa ugovorom o studiranju, a oni koji nisu stekli uslov za upis višu godinu studija, obnavljaju godinu, uz plaćanje polovine godišnje školarine. Plaćanje školarine može se izvršiti u celosti uz popust od 15%, ili u ratama. Uz školarinu plaća se na odvojenoj uplatnici naknada na ime troškova upisa i osiguranja u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti. Poziv na broj je broj indeksa.