Obaveštavaju se studenti master i doktorskih studija da će se upis zimskog semestra vršiti od 21. do 30. oktobra 2019. godine u terminu od 13h do 19h.

Uz izmirenu školarinu i popunjavanje ŠV-20 obrazaca, potrebno je doneti dokaz o uplati naknade u iznosu 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, na ime osiguranja u školskoj 2019/20. godini.